Podle již zmiňované východní moudrosti jsou rodinné vztahy jakýmsi mikrokosmem vztahů společenských. (Thomas Lohnes/Getty Images)
Podle již zmiňované východní moudrosti jsou rodinné vztahy jakýmsi mikrokosmem vztahů společenských. (Thomas Lohnes/Getty Images)

 

Ve východní moudrosti se říká, že vztahy v rodině jsou mikrosvětem vztahů mezi lidmi v celé společnosti. Vzájemné spojitosti mezi rodinou a státem také vystihuje rčení „rodina je základ státu“. Bohužel se zdá, že se dnes již hluboký význam tohoto rčení vytrácí a mnohdy mu již nikdo nerozumí.

Důsledky rozpadu rodin lze přirovnat k fyzikálním jevům. Každá hmota se skládá z jednotlivých částic, ať už jsou to buňky živých organizmů, nebo atomy a menší částice anorganických látek, můžeme s jistotou říci, že pokud se rozpadne hmota na úrovni buněk nebo atomů, rozpadne se potom celé hmotné těleso.

Když se rozpadnou tělesné buňky, rozloží se potom celé tělo. Podobně lze připodobňovat rodinu k buňce či částici společnosti, která je menším stavebním prvkem většího společenství „těla“, řekněme státu. Pokud se rozpadnou rodiny, potom to bude mít vliv na celý stav a rozpad společnosti.

Fyzikové vědí, že nejsilnější vazby mají mezi sebou částice nejpevnějších látek, například oceli a podobně. Pokud by měla být společnost pevná a silná, musejí také existovat silné společenské vazby, nikoliv rozbitá manželství, přelétavé známosti, krátkodobé hodnoty a cíle a podobně.

Moderní jevy, které ničí rodiny

Nedávno vystoupila socioložka Gail Dinesová na půdě kanadské vlády se závěry svojí studie, která uvádí, že pornografie narušuje zdravé společenské vztahy. V důsledku by se dalo říci, že se jedná o část rozsáhlého nešvaru celé moderní doby, která se v masovém měřítku vrhla na propagaci sexuality, vnějšího vzhledu a sexuální přitažlivosti dohnané do extrému. Reklamní a filmový průmysl denně chrlí stovky fotografií a filmových záběrů, které přímo povzbuzují lidské sexuální pudy.

Přitom je, podle sociologů a expertů na partnerské vztahy, sexuální přitažlivost nejkrátkodobější hodnotou partnerského vztahu. Potom není divu, že pokud dnešní doba lidi učí vyhledávat a udržovat vzájemné partnerské vztahy na základě sexuální přitažlivosti, objevuje se tak velké množství rozpadů manželství, rozchodů, rozvodů, nevěry a volných vztahů bez závazků, hranic, etických hodnot a pravidel.

Podle stavu rozpadu řady rodin, kdy děti vyrůstají v rozpadlých rodinách a od rodičů se nenaučily, jak rodinu udržovat pohromadě, žijí v rozvrácených rodinných vztazích, kde je rodiče nemohou řádně vychovávat a vést, můžeme hodnotit i celkový stav společnosti. Když se základní prvek rozpadá, jak by mohla společnost celkově fungovat dobře?

Rodina jako mikrokosmos

Podle již zmiňované východní moudrosti jsou rodinné vztahy jakýmsi mikrokosmem vztahů společenských. Vztah mezi otcem a dítětem je pozdějším vztahem mezi nadřízeným a podřízeným, mezi vladařem a úředníkem a podobně. Vztah mezi matkou a synem je potom vztahem mezi mužem a jeho ženou. Vztah mezi sourozenci se potom zrcadlí ve vztazích mezi přáteli a tak dále.

Čtěte také:

Pornografie ničí zdravé vztahy, kazí naše děti a mládež, varuje socioložka