20140123-charakter
Dvě části čínského znaku pro knihu vyjadřují myšlenku zapsání mluveného slova, jako při psaní knihy. (Epoch Times)

 

Čínský znak 書 (shū) znamená knihu, dopis, psaný dokument nebo spisy.

書 je ideografická sloučenina, druh čínského znaku, který se skládá ze dvou nebo více částí s podobnými nebo různými významy, které společně tvoří nový znak.

Znak 書 se skládá ze dvou částí. V horní části je 聿 (yù), základní znak (radikál) označující psací potřebu, například pero nebo štětec. Tento piktogram zobrazuje ruku držící štětec.

Ve spodní části je radikál 曰(yuē) označující významy říkat, mluvit nebo vyslovit. Znak představuje mluvu, kdy obraz úst s ukazatelem uvnitř směřuje ke zdroji řeči.

Tyto dva komponenty společně vyjadřují myšlenku zapsat to, co se hovoří, jako například při tvoření knihy.

Příklady výrazů používajících znak 書 patří 書法 (shū fǎ) - kaligrafie a umění krasopisu; 辭書 (cí shū) nebo 辭典 (cí diǎn) - slovník, 誓書 (shì shū) - čestné prohlášení, kde 誓 (shì) značí přísahu nebo slib, a 書畫 (shū huà) - kaligrafie a malba, kde 畫 (huà) označuje obrázek, malbu nebo kresbu.

Vysoká škola nebo škola se nazývá 書院 (shū yuàn) a knihovna se řekne 圖書館 (tú shū guǎn) nebo "místo obrázkových knih".

教科書 (jiào kē shū) - učebnice, doslova znamená knihu (書, shū) pro výuku (教, jiào) předmětu (科, kē).

念書 (niàn shū) znamená studovat nebo číst knihu nahlas, zatímco 讀書 (dú shū) znamená čtení, studium, učení nebo chození do školy.

Rčení书中 自有 黄金 屋 (shū zhōng zì yǒu huáng jīn wū) znamená „uvnitř knihy přirozeně najdeš domy ze zlata“ a radí lidem, že prostřednictvím studia se získá úspěch přirozeně.

Přísloví書到用時方恨少 (shū dào yòng shí fāng hèn shǎo) znamená „u knih, když je potřebujete, budete litovat, že jich máte málo“. Význam tohoto rčení je, že teprve až potřebujete použít to, co jste se naučili, budete litovat, jak málo jste se naučili.

 

Uvnitř knihy přirozeně najdeš domy ze zlata.

-čínské přísloví

 

Pro výslovnost a překlad čínských znaků a frází navštivte translate.google.com, kde do levého rámečku zadáváte čínštinu a do pravého se vám objeví anglický, popř. český ekvivalent. Výslovnost si poslechnete kliknutím na ikonku reproduktoru v levém rámečku.

 

Čtěte: rubrika Čínské znaky