Stovky stoupenců Falun Gongu cvičí před americkém Kongresem, kde upozorňují na pronásledování stoupenců této praxe v Číně, 12. července 2013. (Ma Youzhi/The Epoch Times)
Duchovní hnutí Falun Gong* (Fa-lun kung), které čínský režim od roku 1999 častuje nevybíravými urážkami a tvrdými represemi, zaujalo nenásilný odpor a vede s čínským režimem nepřetržitou „informační válku“. Stoupenci Falun Gongu v Číně i pod nebezpečím zatčení rozdávají na ulicích informační letáky, podávají oficiální stížnosti, telefonují a objasňují fakta.

Pokoušejí se odhalit policistům a lidem ve svém okolí důvody, proč je komunistická strana pronásleduje, aby obrátili veřejné mínění na svoji stranu, zastavili násilné represe a čelili pomluvám vládních médií. Jejich nenásilný odpor v některých ohledech připomíná Gándhího mírové hnutí za samostatnost Indie založené na jogínských principech ne-násilí.

Jak se ukazuje, jejich neúnavný nenásilný přístup má skutečně úspěchy a změnil v řadě případů nelehkou atmosféru útlaku ze začátku nového tisíciletí.

Vládní nařízení přikazují policii zatýkat a tvrdě zasahovat proti všem stoupencům Falun Gongu a jejich příbuzným. Exprezident Ťiang Ce-min speciálně za účelem řízení represí Falun Gongu založil takzvaný Úřad 610, který převzal iniciativu nad celou politickou kampaní. Někteří policisté se však odmítli řídit nařízeními, když jim stoupenci Falun Gongu objasnili, že je vláda podvádí, protože si všechny pomluvy o Falun Gongu vymyslela a pronásleduje nevinné lidi.

Nebudeme pronásledovat nevinné

Internetové stránky Minghui.org, které provozují stoupenci Falun Gongu, pravidelně přinášejí aktuální informace o represích vůči Falun Gongu v Číně, zdokumentovaly řadu případů, kdy se policisté rozhodli, že nebudou dále následovat nařízení režimu a stoupence pronásledovat.

Jeden z přístupů, který příznivci Falun Gongu žijící v Číně i ti, kdo žijí v zahraničí, používají, je telefonování na čísla policistů nebo vězeňských stráží. Jeden z takových telefonních hovorů uváděných na Minghui.org proběhl na začátku ledna 2014, kdy žena jménem Benny volala na čínskou policejní stanici. Nejprve jí úředníci nechtěli naslouchat, ale poté, co jim řekla, že nedávno byl zatčen zástupce ministra veřejné bezpečnosti, který je jedním z podporovatelů represí Falun Gongu, vyslechli si její vysvětlení.

Řekla jim, že represe Falun Gongu byly postavené na lžích komunistické strany, a objasňovala fakta o politickém pozadí represí. Úředníci si nakonec zapsali telefonní číslo na newyorskou organizaci WOIPFG, která se zabývá vyšetřováním pronásledování Falun Gongu a sbíráním informací. Úředníci souhlasili, že poskytnou dokumenty reportující pronásledování Falun Gongu, aby napravili svoje dřívější chyby.

Další dokument popisuje telefonní hovor s čínským policistou, který napřed volajícímu ošklivě nadával, ale později mu poskytl svoje soukromé číslo. Když mu zavolali zpět na soukromý telefon, byl policista velmi zdvořilý. „Víš, proč jsem ti nadával, příteli? Protože můj druhý telefon je odposlouchávaný a musel jsem se chránit. Vím, že tvůj přítel mi telefonoval, aby mi pomohl, a že je velmi milý. Věci, které mi říkal, jsou pravdivé, komunistická strana vždycky hledá obětní beránky pro zločiny, které spáchala v minulosti.“ Policista poté slíbil, že bude ochraňovat příznivce Falun Gongu, s nimiž se setká.

17. ledna rozdávali dva stoupenci Falun Gongu na ulici v provincii Šan-tung letáky a vyzývali lidi, aby vystoupili z komunistické strany a neúčastnili se zločinů režimu. Dva policisté je uviděli a šli přímo k nim, obvykle by v takovém případě došlo k jejich zatčení. Jeden z policistů řekl: „Falun Gong rozdává letáky“. Policisté u nich nějakou chvíli stáli a potom se na oba podívali a s úsměvem se otočili a odešli.

Další zpráva je z čínského města Čhong-čching, kde jeden ze stoupenců navštívil policejní stanici, na níž zaslechl, jak člověk předává policistovi udání, že jeden z jeho sousedů praktikuje Falun Gong. Namísto ocenění jeho udání mu policista s despektem vůči němu řekl: „Jeho praktikování s tebou nemá nic společného. Čím více lidí to bude praktikovat tím lépe!“

Zaměstnanec Úřadu 610 ve městě Čchong-čching přišel převzít propuštěné stoupence Falun Gongu z místního ženského tábora nucených prací. Minghui.org uvádí, že ho slyšeli, jak říká: „Děláme takovou chybu s pronásledováním Falun Gongu. Nikdy nedokážu pochopit politiku komunistické strany.“

Příznivci Falun Gongu zaslali e-mail objasňující fakta o politickém pronásledování Falun Gongu oblastnímu řediteli Úřadu 610, který po přečtení zprávy podal výpověď.

Někteří Číňané mají stále zakořeněné myšlenky buddhismu a taoismu o karmické odplatě za skutky, kterých se během života dopustíme. Číňan, který u policejních jednotek slouží dvacet let, prohlásil, že se jeho kolegům, o kterých ví, že se podíleli na pronásledování Falun Gongu, staly hrozné věci a postihlo je neštěstí. Policista vystoupil z komunistické strany a prohlásil, že „nevloží svůj život do rukou komunistické strany a už nebude obtěžovat stoupence Falun Gongu“. Také uvedl, že ani jeho žena, ani jeho děti nikdy nevstoupí do strany ani jejích přidružených organizací.

Anglický překlad provedl Hsin Yi, článek přepsala Gisela Sommerová.

small United States Do češtiny přeložil: Milan Kajínek


pozn. *Falun Gong (Fa-lun Kung) je metoda pro rozvoj těla a mysli obsahující meditativní cvičení a nauky o rozvoji charakteru. Falun Gong patří mezi takzvané čchi-kungy a vyzývá k následování principů pravdivosti soucitu a snášenlivosti. V Číně bylo podle vládních statistik v roce 1998 přibližně 70 milionů příznivců Falun Gongu. Tehdejší předseda komunistické strany prosadil zákaz Falun Gongu a spustil represivní kampaň na jeho potlačení.

Čtěte také:
Pracovní tábory v Číně se zavírají, hrůzy pokračují dál

Pronásledování Falun Gongu trvá už 14 let, čínská veřejnost začíná reagovat (video)

Stovky Číňanů brání příznivce Falun Gongu

Čínský pohlavár v omluvném dopise přiznal pronásledování Falun Gongu