Simulace odběru orgánů stoupencům Falun Gongu v Číně. Vzadu drží demostranti transparenty před budovou Sanfranciské radnice, kde se zrovna koná tisková konference na podporu rezoluce 282 proti odebírání orgánů v Číně, 2. září, 2013. (Epoch Times)

Transplantační turistika je jedním z nejvýznamnějších témat, se kterými vládní úřady a lidskoprávní organizace bojují v mezinárodním měřítku, neboť do obchodů s lidskými orgány jsou zapojeny mezinárodní kriminální sítě.

Jednou z tragédií dnešního lékařského světa je, že se počet nedobrovolných transplantací orgánů a také jejich odběr zvyšuje s tím, jak se lékařská věda snaží nalézt nové cesty k prodloužení očekávané délky života. Odběr životně důležitých orgánů speciálně za účelem transplantace a někdy na lékařský výzkum je často bez povolení prováděn za podpory vyškoleného lékařského personálu a bez souhlasu dárce.

Tato realita se stává ještě krutější, když je tato kriminální a nehumánní činnost prováděna s povolením vlády, či dokonce s její nápomocí. A to je právě případ Číny, kde je odběr orgánů vězňům oficiální politikou, která je uskutečňována ve veřejných nemocnicích.

Během své plenární schůze z 12. prosince 2013 vydal Evropský parlament rezoluci k závažnému porušování lidských práv v Číně, přesněji řečeno ke zneužívání transplantací orgánů, které nedávno vyšlo najevo. Čína je, co se týče poprav vězňů, jednou z nejaktivnějších na světě. Zdá se však, že čínská vláda tento fakt transformovala do multimilionového obchodu.

Náměstek čínského ministra zdravotnictví Gai Qiang v roce 2005 připustil, že téměř všechny orgány pochází z popravených vězňů. Počet poprav v Číně však nadále zůstává státním tajemstvím. Čína na toto téma i přes mezinárodní výzvy neposkytuje žádné určité statistiky. Podle Instanbulské deklarace, která stanovuje striktní procedurální a etické směrnice pro dárcovství orgánů, je požadováno, aby dárci vyjádřili svůj souhlas s transplantační procedurou, a navíc odsouzení vězni dárci být nemohou.

I přes prohlášení čínských úředníků, že tyto směrnice budou zavedeny, se realita v Číně pohybuje přesně opačným směrem. Zprávy od nevládních a mezinárodních organizací uvádí, že čínští vojenští doktoři jsou zapojeni do odběru orgánů vězňům a lidem zadržovaných v pracovních táborech, zejména politickým vězňům.

V současnosti je Čína na druhém místě, hned za Spojenými státy, co do počtu ročně uskutečněných, hlášených transplantací, s 600 transplantačními centry po celé zemi.

20140303-organy2
Niccolò Rinaldi je člen Podvýboru pro lidská práva Evropského parlamentu. (eptoday.com)
V podstatě se stala destinací transplantační turistiky pro perspektivní příjemce orgánů, kteří do Číny cestují z okolních zemí za úmyslem nalezení vhodného „dárce“. You Mei-nu, poslanec Tchajwanské demokratické pokrokové strany (DPP), nedávno prohlásil, že „Tchaj-wan je národ vedený principy lidských práv a občané Tchaj-wanu, kteří mají zajištěno právo na zdraví, by si ho neměli budovat na zármutku či bolesti jiných“. You Mei-nu uznává, že se Čína stala hlavní cílovou stanicí pro Tchajwance, kteří potřebují transplantaci orgánů.

Hlavními oběťmi těchto praktik byli členové komunity Falun Gongu (Fa-lun kungu). Falun Gong je duchovní hnutí, které se poprvé objevilo v Číně během roku 1992 a díky svému učení brzy nabylo mezi čínskými občany na popularitě. Čínská vláda toto hnutí považovala za hrozbu, a v roce 1999 zahájila proti jeho stoupencům kampaň s cílem hnutí vyhladit. 

Většina členů byla poslána do pracovních táborů s těmi nejvyššími tresty.

Podle rezoluce předložené ve Sněmovně reprezentantů Spojených států amerických došlo v Číně po roce 1999 ke zvýšenému počtu transplantací, což souviselo s narůstajícím pronásledováním společenství Falun Gongu. Dle rezoluce jsou vězni z Falun Gongu jedinými, kteří jsou podrobování lékařským vyšetřením s důrazem na jejich životně důležité orgány, jako jsou srdce a játra, a doktoři používání orgánů z následovníků Falun Gongu připustili. Praktikující Falun Gongu tvoří okolo dvou třetin vězňů v čínských pracovních táborech. Rezoluce také popisuje, že mnohé z těchto obětí byly v době vyjímání orgánů stále naživu.

Je nezbytné, aby se Evropský Parlament a Evropská služba pro vnější činnost tomuto tématu po přijetí rezoluce věnovali. Obě instituce musí na čínskou vládu naléhat, aby zavedla mezinárodní standardy a větší průhlednost v transplantačních procedurách.
Jde o záležitost základních lidských práv, která by, pokud se zprávy potvrdí, mohla dosahovat perspektiv genocidy. Mezinárodní společenství musí zasáhnout, než se situace vystupňuje.Niccolò Rinaldi je člen Podvýboru pro lidská práva Evropského parlamentu. Článek byl původně publikován na
http://eptoday.com

small United States

 
Čtěte také:
Předseda Evropského parlamentu má předat čínské vládě ostrý protest proti zneužívání politických vězňů

Evropský parlament vyzývá EU a členské státy, aby upozornily na nedobrovolné odebírání orgánů v Číně

Zprávy o odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně jsou důvěryhodné, říká Evropský parlament