Ve starověké čínské kultuře zastává drak významné postavení. Jako symbol představuje přízeň. (Epoch Times)

Čung-che festival, jenž se tradičně slaví druhý den druhého lunárního měsíce, je označován dnem, kdy „Drak pozvedne svou hlavu“. Právě tento akt Dračího krále vyvolá dle legendy příchod dešťů a jara. Pokud se Dračí král rozhodne hlavu nepozvednout, déšť nepřijde.

Probuzení hmyzu

Den, kdy „Drak pozvedne svou hlavu“, je ovšem také dle slunečního kalendáře často dnem, kdy dochází k „Probouzení hmyzu“. V tento den se začíná ohřívat půda a hmyz se probouzí ze zimního spánku. Věří se, že jde o období, kdy mohou udeřit nemoci.

Podle dávné tradice by člověk v tento den měl „zorat půdu, neboť vzduch Země začíná proudit a jarní rovnodennost přichází“.

V dynastii Čchin a rané dynastii Ming dokonce samotní císaři v tento den orali půdu. Cílem bylo jít příkladem a podpořit obyvatelstvo při zahájení jarní orby.

Slavný obraz „Císař oře pole“ líčí samotného císaře při práci na poli, spolu s ministrem nesoucím koš se semeny na výsadbu. Soudce kraje vede vola a v dálce přináší královna a dámy jídlo.

Souhvězdí draka

Každý rok se v předvečer druhého dne druhého lunárního měsíce na východním obzoru začíná objevovat souhvězdí Azurového draka symbolizující dračí roh. Asi o hodinu později souhvězdí stoupá nad obzor a objevuje se dračí krk. S příchodem půlnoci pak dračí dráp.

Jedná se o každoroční jev na noční obloze, kdy tedy „Drak pozvedá svou hlavu“.

Zlatá fazole

Existuje legenda o tom, že když se císařovna Wu Ce-tchien zmocnila trůnu, Nefritový císař v nebi se rozzuřil. Jako trest zakázal čtyřem dračím králům svolávat na zemi déšť po dobu tří let.

Nicméně když se jeden z nich, Nefritový drak, dozvěděl o tom, že lidé umírají hlady, odmítl v trestu pokračovat, a tajně snesl na zem hustý déšť. Když se o tom Nefritový císař dozvěděl, dal Nefritového draka vykázat z nebe a uvěznit pod horu. Na úpatí té hory byl vystavěn pomník, na kterém stálo: „Jedině pokud zlatá fazole vykvete, je návrat na nebesa možný.“

Aby zachránili Nefritového draka, hledali lidé kvetoucí zlatou fazoli všude. Druhý den druhého lunárního měsíce následujícího roku, když lidé sušili zrna kukuřice, náhle si uvědomili, že vypadají jako zlaté fazole. Všechny rodiny proto udělaly popcorn a pálily na svých dvorech kadidla, aby Nefritovému císaři ukázaly, že zlaté fazole vykvetly. Nefritový císař vzal tedy Nefritového draka zpátky na nebesa a lidé si od té doby připomínají tuto událost tím, že v tento den pojídají popcorn.

Festival Čung-che

Aby lidé společně s přáteli a sousedy oslavili tento festival, připravují na počest drakům v tento den v různých regionech různé druhy potravin. Kromě uctívání dračích bohů dochází k řadě rituálů - včetně dračího tance v ulicích. Jejich cílem je vyhnat zlo, pozvat štěstí, a zajistit hojnou úrodu.

Barevné kousky látky, nastříhané na malé čtverečky nebo kruhy, jsou zavinuté do ozdobných závěsů, které zdobí klobouky a oblečení dětí. Toto si lze představit pod pojmem „nosit dračí ocas“. Jeho účelem je odvrátit katastrofy a odehnat zlé duchy.

small United States Přeložil: Petr Matějček