Pavel Šafr. (Se svolením NTD Television)
Pavel Šafr. (Se svolením NTD Television)
Pavel Šafr, šéfredaktor časopisu Reflex, se zúčastnil loňského představení newyorského uměleckého souboru Shen Yun Performing Artsv pražském Kongresovém centru.

Soubor založili v roce 2006 čínští umělci, kteří měli společnou myšlenku - obnovit kulturu pěti tisíc let čínské civilizace, kterou vytvářelo dvacet čínských dynastií, ale která byla za vlády komunismu v Číně téměř zničena.

V představení Shen Yun zažijete světovou špičku klasického tance, jedinečný orchestr spojující Východ a Západ, a okouzlující animovanou projekci na pozadí. Pomocí univerzálního jazyka hudby a tance splétá Shen Yun nádhernou mozaiku nebeských říší, pradávných legend i moderních příběhů o odvaze na cestě pěti tisíci lety čínské kultury.

Využili jsme možnosti, abychom čtenářům představili ojedinělý umělecký projekt a jeho pozadí očima českého novináře a položili panu šéfredaktoru Šafrovi několik otázek.

Můžete nám, prosím, říci, jak hodnotíte projekt newyorského uměleckého souboru Shen Yun Performing Arts?

Základní hodnota svobodného uměleckého projevu příslušníků kultury, kteří se ve vlastní zemi nemohou vyjadřovat, je pro mě tak obrovská, že jsem obrovsky na straně umělců. Nebudu to říkat zdaleka poprvé, že tento soubor považuji za mimořádně hodnotný. Mimořádně cenné je i to, že u nás pravidelně vystupuje.

Mně se na aktivitě souboru Shen Yun líbí, že připomíná českému člověku takové základní pravdy. Kupříkladu, že plná svoboda je jenom tam, kde člověk může tancem a hudbou vyjadřovat svoje nejniternější představy, a nemusí se při tom ohlížet na to, zda to zrovna odpovídá nějaké stranické směrnici, ideologickému příkazu nějakého ministerstva nebo nějakého stranického orgánu.

Nebudu to říkat zdaleka poprvé, že tento soubor považuji za mimořádně hodnotný. Mimořádně cenné je i to, že u nás pravidelně vystupuje.

Je podle vás toto východní umění pro českého diváka pochopitelné?

Když se český divák podívá na představení Shen Yun, tak na první pohled je ten rozdíl estetiky, rozdíl v inscenaci, tak obrovský, že člověk musí hodně přemýšlet a vpravit se do té kultury. Na druhou stranu je nám ta kultura nesmírně příjemná, příznivá, protože z ní vane klid. Je z toho zřetelné, že starý kulturní základ čínského národa je v nesmírné duchovní hloubce a v takovém, řekl bych možná nadneseně, souznění duše se světem.

Základní syžet každé sekvence je srozumitelný. Jsou to vlastně archetypální příběhy. To, co je člověku ze Západu trošku vzdálené, je kupříkladu jakási přebarevnost. Naše optika barevnosti je ztlumená. Když se člověk dívá na scénu, jak hýří barevností a podobně, když jsem viděl texty písní Shen Yun, které hýří určitou emocionální expresivitou, je to něco odlišného od našeho způsobu vnímání. Po určité chvíli se na tu jinakost jako divák můžete celkem snadno přeladit. Je to obohacující. Tohle představení má vysokou estetickou hodnotu.

To, co já na tom považuji za nejdůležitější je, že jsou to příslušníci národa, který ve své většině žije v nesvobodě. Hlava mi nebere, co vlastně té vládě v Pekingu vadí na tomto druhu kulturního projevu, který nemůže vůbec ničemu nebo nikomu uškodit. Snad leda takové ideologii, která právě tu hloubku a ten duchovní mír popírá svojí podstatou, agresivní ideologií.

Hlava mi nebere, co vlastně té vládě v Pekingu vadí na tomto druhu kulturního projevu, který nemůže vůbec ničemu nebo nikomu uškodit. Snad leda takové ideologii, která právě tu hloubku a ten duchovní mír popírá svojí podstatou, agresivní ideologií.

Pojďme se podívat na hodnoty, o kterých soubor Shen Yun hovoří. Hodnoty buddhistického soucitu se všemi vnímajícími bytostmi nebo taoistické pravdivosti prostupují celým představením. Jaký význam podle vás má tyto hodnoty ve společnosti dnes zdůrazňovat?

Sám jsem bytostně západní člověk a miluji všechno dobré na západní kultuře, která vychází jednak z křesťanství, judaismu a z antické tradice. To je ohromný kulturní poklad. Jiný, ale kvalitativně neméně hodnotný kulturní poklad, jsou východní kultury, východní filosofické a náboženské systémy, o kterých jste hovořil.

To, co na tom považuji za přínosné a fantastické, je mezikulturní dialog, který při takovém představení člověk může zažít. To, co můžeme čerpat z odkazu východní kulturní tradice, je schopnost hlubšího nazření podstaty a širšího soucítění. To jsou prvky, které každého, kdo se trošku zajímá o zdroje východní kultury, nemohou nikdy přestat fascinovat.

Jak hluboce jste do čínské kultury během svého života pronikl?

Musím se přiznat, že vím více o indické, než o čínské kultuře. O Konfuciovi a taoismu jsem četl jen základní informace, ale mám ve svém okolí přátele, kteří se do Číny opakovaně vracejí, a rozhodně tam nejezdí dýchat atmosféru vlády komunistické strany Číny, ale jezdí do míst starých chrámů a tam, kde režim ještě kulturní odkaz nedokázal zlikvidovat. Nicméně, co jsem zatím četl o Kulturní revoluci Mao Ce-tunga, je mi jasné, že ten rozsah katastrofy [zničení čínské kultury] je značný.

Jak vnímáte současnou situaci v Číně?

Existuje bohužel taková plíživá tendence, které si můžeme všímat jak v západní Evropě, tak i u nás, - respektovat a omlouvat čínské vedení. Snažit se vytvářet dojem, že už je to vlastně velmi liberalizovaný komunistický režim, že už není tak strašný, jako byl v době předsedy Maa. To má svoje dvě stránky. Jednak, samozřejmě, dnešní realita Číny není tak strašná, jako byla za předsedy Maa, ale to neznamená, že je v pořádku.

Jakmile v nějaké zemi existuje cenzura, jakmile v nějaké zemi existují političtí vězni... Jakmile v nějaké zemi není možné se svobodně podívat na některé internetové stránky a jakmile tam nemůže vystupovat takovýto soubor, který prezentuje jenom a jenom hloubku a krásu tradiční kultury, tak ta země prostě není v pořádku. Chci, aby náš časopis, aby lidé a novináři upozorňovali na to, že dokud nebude v Číně svoboda umělecké tvorby, tak k ní nemůžeme přistupovat jako k normálnímu státu.

Samozřejmě je nemožné s ní v dnešním světě nevést jakýkoliv dialog. Je otázkou, nakolik ten ekonomický vzestup, který souvisí s obchodní spolupráci mezi západním světem a Čínou, pomáhá čínským lidem a nakolik přispívá k možné další liberalizaci. Myslím si ale zároveň, že vedle nezbytné obchodní spolupráce musí existovat ještě druhá rovina věci. A to je zasazování se o lidská práva, zasazování se o základní lidská práva. Zasazování se o duchovní a náboženskou svobodu, aby když prosazuji svobodně, veřejně, náboženské, filosofické názory, které nikomu neškodí, ale naopak společnost spíš posouvají výš, tak abych měl to právo a tu možnost. Dokud ta možnost není naplno realizovatelná, je stále něco v nepořádku a je třeba o tom mluvit.

Jakmile v nějaké zemi existuje cenzura, jakmile v nějaké zemi existují političtí vězni... Jakmile v nějaké zemi není možné se svobodně podívat na některé internetové stránky a jakmile tam nemůže vystupovat takovýto soubor, který prezentuje jenom a jenom hloubku a krásu, tradiční kultury, tak ta země prostě není v pořádku.

Proč by se podle vás měl český divák na představení zajít podívat?

Myslím si, že existují dva důvody. Ten jeden, to řeknu zcela otevřeně. Prostě je to dobrá podívaná. I kdyby měl člověk úplný deficit, co se týče chápání myšlenkových souvislostí, tak to představení je pořád krásné. Na druhou stranu ta faktická hodnota pro mě je právě v tom kontextu myšlenek, hodnot interkulturního dialogu a mám zásadní sympatie se zemí, která není svobodná.

Jak jste se vy sám vlastně na představení dostal?

Já jsem zaznamenal reklamu, která na mě celkem dobře působila, a poté jsem byl osloven, jestli bych nemohl také nějakým způsobem přispět k úspěšné realizaci představení. Když mi to český pořadatel ve dvou třech větách popsal, tak jsem věděl, že do toho musím jít a že zařídím, aby naše vydavatelství k představení přispělo, protože to považuji za zásadní věc.

Děkujeme za rozhovor.


Rozhovor s Pavlem Šafrem o představení Shen Yun              Upoutávka pro světové turné Shen Yun v roce 2014


Newyorský soubor Shen Yun Performing Arts má čtyři společnosti, které souběžně cestují po celém světě. Pro více informací navštivte stránky ShenYunPerformingArts.org

The Epoch Times považuje Shen Yun Performing Arts za významnou kulturní událost současnosti. Přinášíme reportáže reakcí diváků tohoto představení již od začátku působení Shen Yun v roce 2006.


Čtěte také:

Reakce českých osobností na představení Shen Yun

Vlastimil Harapes – představení Shen Yun zanechává nádherný, vysoce estetický dojem

Karel Janeček - Shen Yun je jedním z těch extrémně pozitivních příkladů. Pro každého člověka něco přináší