20140429-psycho
Vincent van Gogh: Před branami věčnosti, ilustr. foto. (Wikimedia Commons)

„Za prvé, psychiatři nemají ani ponětí, co udělat s utrpením lidí, a za druhé máme obzvlášť v Evropě a Americe obrovský farmaceutický průmysl, který vyrábí tyto barevné pilulky a chce vydělat obrovské zisky. Je třeba jiná odpověď. A tato odpověď neleží ve sféře psychiatrie,“ říká lékař, psychoterapeut a autor Dr. Josef Zehentbauer.

Nedávno proběhl experiment na poli psychiatrie, kde psychiatři ze sebe na oko udělali blázny a navštívili v utajení své kolegy, kterým jim řekli, že slyší různé hlasy a mají vidiny. Jejich kolegové, aniž by věděli, že vyšetřují úplně zdravé lidi, kteří jsou ještě k tomu ze stejné branže, každému z nich diagnostikovali několik psychických poruch.

Čili úplně zdraví lidé se stali rázem psychicky nemocnými na základě posudků psychiatrů. Cílem tohoto pokusu bylo zjistit, zda jsou psychiatři schopni rozpoznat psychicky zdravého člověka, i když jim říká, že trpí různými vidinami a slyší hlasy.

Výsledek tohoto průzkumu byl jasný, psychiatři nejsou schopni rozpoznat zdravého člověka od psychicky nemocného.

Není bez zajímavosti, že každý rok je ve světě nedobrovolně zavřeno do psychiatrických léčeben přes tři čtvrtě milionů lidí, kde jsou zbaveni svých práv. Je to v průměru jeden člověk každých čtyřicet vteřin. Pokud už se člověk jednou stane úředně prohlášeným za psychicky nemocného, je odvezen do psychiatrické léčebny a je zcela odkázán na vůli psychiatrů.

Jedinec, který skončí na psychiatrické klinice, je omamován léky a nemá šanci se z ní z vlastní vůle dostat. I kdyby stále dokola říkal, že není blázen, tak na to nikdo nebere zřetel, protože psychiatři se dívají na tohoto člověka jako na blázna a jeho slova jsou slova pomatence.

Seriál „Nebezpečná psychiatrie“ nás provede názory odborníků na psychiatrii v Německu, kde se tento obor zrodil. Uvedeme varovné případy, kdy psychiatrie zničila životy úplně zdravým lidem a pohovoříme také o úskalí farmaceutického byznysu.

Čtěte také:

Nebezpečná psychiatrie I: Názory nezávislých odborníků na psychiatrii

Nebezpečná psychiatrie II: Psychofarmaka jako skvělý byznys