Ilustr. foto. (FRED DUFOUR/AFP/Getty Images)

Nedávno proběhl experiment na poli psychiatrie, kde psychiatři ze sebe naoko udělali blázny a v utajení navštívili své kolegy, kterým řekli, že slyší různé hlasy a mají vidiny. Jejich kolegové, aniž by věděli, že vyšetřují úplně zdravé lidi, kteří jsou ještě k tomu ze stejné branže, každému z nich diagnostikovali několik psychických poruch.

Čili úplně zdraví lidé se stali rázem psychicky nemocnými na základě posudků psychiatrů.

Výsledek průzkumu měl demonstrovat, že psychiatři nejsou schopni rozpoznat zdravého člověka od psychicky nemocného a předepisováním léků mohou podlomit jeho zdraví.

Níže uvádíme několik názorů nezávislých odborníků na odvětví psychiatrie.

Německý lékař a psycholog, který si nepřál být z profesních důvodů před veřejností jmenován, říká o psychiatrii toto: „Psychiatrie v Německu a také v Rakousku se používá ke zlomení lidí. Je to víc než jen potrestání člověka, jde o zlomení jeho vůle.“

Politolog Wolf-Dieter Narr mluví o psychiatrických zařízeních jako o místě bez práv: „Lidé s psychickými ´problémy´, kteří přijdou do těchto léčeben, nemají ani práva zločince. Jsou zbaveni práv a svobod. Profese ´pomoci´, která užívá sílu a nátlak, se musí ve všech směrech nejen odmítnout, ale potrestat jako zločinná.“

Advokát lidských práv David Schneider Addae-Mensah říká: „Jakmile vás zachytí mlýny psychiatrie, nedá se vyhnout zařazení do této kategorie. Pak je opravdu těžké se odtud dostat.“

Lékař, psychoterapeut a autor Dr. Josef Zehentbauer říká: ,,Podle mě se zlá pověst psychiatrie omlouvá. Jakmile se člověk dostane na oddělení jako pacient, často ztrácí svá základní práva jako lidská bytost, své sebeurčení. Zde uvádí základní princip, proč psychiatrie není schopna člověku pomoci: „Zaprvé, psychiatři nemají ani ponětí, co udělat s utrpením lidí, a za druhé máme obzvlášť v Evropě a Americe obrovský farmaceutický průmysl, který vyrábí tyto barevné pilulky a chce vydělat obrovské zisky. Je třeba jiná odpověď. A tato odpověď neleží ve sféře psychiatrie.“

Obhájce pacientů psychiatrie Georg Mutter vysvětluje: „Lidé si myslí, že když se obrátí na psychiatrii, budou v těch nejlepších rukách. Slepě věří těmto lidem, kteří sami sebe nazývají doktory v ´psychiatrii´. Nikdy se neléčí příčina, jen se potlačují příznaky. A to u těchto lidí vede ke značným vedlejším účinkům a následným nežádoucím následkům a dalším nemocem. Podle mne by se tato psychiatrie měla zrušit. Stavím se za to, aby se psychiatrie zakázala, protože představuje nekonečné zneužívání a týrání lidí.“

Čtěte také:
Nebezpečná psychiatrie: Úvod

Nebezpečná psychiatrie II: Psychofarmaka jako skvělý byznys