10 právníků a občanů, kteří protestují před policejní stanicí Ťien-san-ťiang v provincii Chej-lung-ťiang 27. března 2014, a požadují propuštění právníků, kteří se zasazovali proti nelegálnímu věznění čínských občanů. Čínští aktivisté uvedli, že objekt byl uzavřen 28. dubna 2014. (NTD)

Dne 28. dubna bylo uzavřeno nezákonné zadržovací centrum v Číně poté, co byla národní a mezinárodní pozornost zaměřena na zadržování praktikujících Falun Gongu[1] (Fa-lun Kungu) a právníků, kteří se k táboru dopravili za účelem propuštění těchto osob.

„Centrum pro vymývání mozků Čching-lung-šan (Qinglongshan) bylo dnes rozpuštěno! Všichni nezákonně zadržovaní lidé odešli domů!“ sdílel čínský právník Liou Ťin-pin (Liu Jinbin) na Weibo (platforma podobná Twitteru v Číně).

„Obětovali jsme hodně, hlavně čestné právníky a rodinné příslušníky z různých oblastí. Toto se stane součástí historické kroniky!“ Tento příspěvek, napsán uživatelem @mianma, ke kterému se dostala zpráva o uzavření tábora po propuštění vězňů, se široce šířila napříč internetem. Toto šíření bylo podpořeno množstvím právníků z oblasti lidských práv, kteří byli v tomto úsilí o propuštění angažováni.

K uzavření tohoto zařízení vedly měsíce úsilí aktivistů a právníků z oblasti lidských práv z celé Číny, kteří psali dopisy a cestovali do této lokality, kde v některých případech zůstávali před centrem přes noc a drželi protestní hladovky.

Liou Ťin-pin dodal, že přestože bylo zařízení uzavřeno, sedm lidí je zadržováno na jiném místě, kdy identita těchto vězňů nebyla ihned zřejmá.

Co Liou označil jako centrum pro vymývání mozků Čching-lung-šan, se formálně jmenovalo „Zákonné vychovávací centrum“, zřízené Generální kanceláří pro kultivaci země Ťien-san-ťiang (Jiansanjiang) a místními úředníky z oblasti veřejné bezpečnosti z provincie Chej-lung-ťiang (Heilongjiang), která sousedí s Ruskem.

Všeobecně jsou tyto nezákonné objekty označovány jako černá vězení. Toto zařízení bylo přímo ustanoveno pro zadržování praktikujících Falun Gongu, tradiční spirituální praxe, z níž byli tito lidé nuceni vzdát se svého přesvědčení, často za použití fyzického a psychického mučení. Čínská komunistická strana začala brutální perzekuci Falun Gongu v roce 1999, což obnášelo rozsáhlé uvězňování a mučení.

Jako výsledek úsilí propuštění tří praktikujících Falun Gongu, kteří byli uvězněni v zařízení v Ťien-san-ťiangu, bylo zadrženo a zbito dalších sedm praktikujících s rodinnými příslušníky spolu se čtyřmi právníky.

Uživatelé internetu spočítali, že tato akce obnášela celkem čtyřiadvacet zlomených kostí v důsledku bití a mučení policisty. Tchang Ťi-tchien (Tang Jitian) měl deset zlomených žeber, Ťiang Tchien-jung (Jiang Tianyong) osm zlomených žeber, Wan Čcheng (Wan Cheng) tři a Čang Ťün-ťie (Zhang Junjie) tři fraktury páteře.

Právníci byli odsouzeni k zadržení na délku odnětí svobody od pěti do patnácti dnů Úřadem pro veřejnou bezpečnost Ťien-san-ťiang dne 22. března pro „použití kacířského náboženství za účelem poškození společnosti“ poté, co uspořádali protest před zadržovacím centrem.

Jejich zadržení ve výsledku vedlo v příjezd množství aktivistů, kteří k centru přijeli a zůstali zde 10 dnů, po které žádali o jejich popuštění. Policie zadržela minimálně 15 protestujících.

Zavření centra, přestože nebylo ohlášeno žádným oficiálním zdrojem na internetu, vzbudilo pozornost mnoha internetových uživatelů a aktivistů.

„Dvacet čtyři žeber nebylo zlomeno zbytečně,“ byla jedna z poznámek, která se široce šířila.

small United States


[1] Falun Gong je metoda pro rozvoj těla a mysli obsahující meditativní cvičení a nauky o rozvoji charakteru. Falun Gong patří mezi takzvané čchi-kungy a vyzývá k následování principů pravdivosti soucitu a snášenlivosti. V Číně bylo podle vládních statistik v roce 1998 přibližně 70 milionů příznivců Falun Gongu. Tehdejší předseda komunistické strany prosadil zákaz Falun Gongu a spustil represivní kampaň na jeho potlačení.

Čtěte také:

Odhalila mučení v čínském pracovním táboře, režim ji zatknul, Amnesty International bojuje za její osvobození