20140723-rezoluce
Prezident Světové transplantační komise Dr. Francis Delmonico (vpravo nahoře) pozoruje podepisování rezoluce z Chang-čou (Hangzhou) v Číně dne 29. 10. 2013. Představitelé čínského zdravotnictví později své sliby nedodrželi a plánovaná konference v červnu 2014 byla zrušena. (Screenshot/declarationofinstanbul.org)
Červen měl být pro čínskou transplantační komunitu významný měsíc, kdy v rámci mezinárodní konference měla být ustanovena mezinárodní pravidla etiky transplantací orgánů podle prováděcích principů Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO) a Istanbulské deklarace, dvou hlavních světových standardů této oblasti medicíny.

Ve výsledku se však žádná konference neuskutečnila a ohledně této události nejsou k dispozici ani žádné zprávy ze strany Čínské komise pro národní zdraví a plánování rodiny, pod kterou spadá národní transplantační systém. Informace o zrušení konference však nejsou dostupné ani od Světové transplantační společnosti (The Transplantation Society - TTS), mezinárodního zdravotnického orgánu, který již několik let spolupracuje s čínskými úřady a pokouší se ustanovit v Číně transplantační systém podle etických norem, které se uplatňují ve vyspělých zemích světa.

V poslední době se zdá, že tato spolupráce s Čínou na společném postupu polevila, když TTS a dozorčí skupina Istanbulské deklarace poslaly v únoru 2014 čínskému režimu výtku, ve které žádaly přímo prezidenta Si Ťin-pchinga (Xi Jinping), aby vymýtil korupci a neetické zákroky v oblasti orgánových transplantací. Právě spoluúčast TTS byla pro konferenci, která se měla v červnu uspořádat, klíčová.

Kanadský lidsko-právní advokát David Matas, který se podílel na sestavení vyšetřovací zprávy objasňující násilné odběry orgánů stoupencům Falun Gongu[1] (Fa-lun Kung) vězněných čínským režimem, prohlásil, že čínský režim chce v oblasti transplantací orgánů získat celosvětovou prestiž, zatímco ve stejné době nemá motivaci opustit postupy zneužívání vězňů jako nedobrovolných dárců k odběrům orgánů. David Matas svým prohlášením v podstatě vystihuje stanovisko světových odborníků na transplantace, kteří čínský postoj odmítají a kritizují jej za zneužívání vězňů.

Zásadní změna

Po summitu v říjnu 2013 byla na webových stránkách dozorčí skupiny Istanbulské deklarace zveřejněna část textu, ve které Chuang Ťie-fu (Huang Jiefu) vyhlašuje, že bude uspořádáno shromáždění v červnu 2014 v Pekingu, na nějž bude pozváno vedení mezinárodních společenství, aby schválilo změny praktik v oblasti dárcovství orgánů a transplantací v Číně.

Od října se však v postojích Číny ohledně těchto záležitostí mnohé věci změnily. Dřívější zástupce ministra zdravotnictví a nynější ředitel Čínského výboru pro orgánové transplantace Chuang Ťie-fu prohlásil, že nehodlá zastavovat praktiky transplantací orgánů z popravených vězňů. Tento výrok protiřečí mnoha mezinárodním jednáním, která předpokládají ukončení této praxe, což vnímají jako zásadní krok.

V březnu 2014 Chuang Ťie-fu prohlásil, že soudní orgány a místní ministerstva zdravotnictví by měly ustanovit postup, při němž by se mohli vězni odsouzení k smrti dobrovolně rozhodnout, zda svoje tělesné orgány dobrovolně darují či nikoliv, a jména dárců by byla vedena v elektronickém registru.

Tento postoj vedl k ochlazení vztahů na poli kooperace mezinárodní transplantační komunity ve vztahu k Číně, neboť ukázal praktický odklon od původní dohody.

Prázdné sliby

„Lékaři ze západu, kteří spolupracují s Čínou, se již dále nemohou nechat obelhávat. Po sedmi letech planých slibů Číny si lékaři začínají uvědomovat skutečný stav věci a prohlašují ‚Buď dodržíte svoje sliby z rezoluce z Chang-čou, nebo s vámi již nebudeme jednat,'“ uvedl Dr. Torsten Trey, výkonný ředitel skupiny Lékaři proti násilným odběrům orgánů (DAFOH), která se zaměřuje na zkoumání a řešení praktik zneužívání vězňů svědomí v Číně k orgánovým transplantacím.

Oficiální zástupci TTS nepodali na základě opakovaných dotazů žádné stanovisko k neuskutečněné konferenci. Izraelský transplantační chirurg a člen etické komise TTS Dr. Jacob Lavee zmínil, že podle jeho zpráv se TTS po únorovém dopisu Dr. Delmonica prezidentu Čínské lidové republiky distancovala od dalších aktivit v Číně.

Světová zdravotnická organizace WHO, která se akce měla také zúčastnit a zároveň jí dodat celosvětovou prestiž, rovněž neposkytla na dotazy Epoch Times žádnou odpověď. Je také možné, že se konference uskuteční v pozdějším datu v tomto roce s omezenějším počtem účastníků.

TTS však nepřerušila kontakt s Čínou úplně, neboť se prezident TTS Dr. Delmonico zúčastnil a promlouval na oborovém setkání orgánových transplantací v březnu tohoto roku, které sponzorovala čínská Komise národního zdraví a plánování rodiny. Je rovněž možné, že posun k řádnému naplňování slibů ze strany Číny přijde v dlouhodobějším horizontu.

Dr. Trey uvedl, že mezinárodní iniciativy nevedou k izolování Číny a k ukončení komunikace a že prostor pro diskuzi je stále otevřený. Nastínil, že Čína dala slib, který nebyl dodržen, a měl by to pro ni být signál, že tyto prázdné sliby v rámci mezinárodních lékařských společenstvích nejsou akceptovány.

Jak se bude tamější transplantační systém měnit, zůstává otevřenou otázkou. Podle expertů je faktem, že systém odběru orgánů vězňům svědomí funguje pod taktovkou tajných služeb a komplexu armádního lékařství. Toto tvrzení podtrhuje vyjádření Davida Matase: „Toto celé úsilí, i když bylo upřímné, bylo naivní. Teorie byla získat ostrov s právní základnou v rozbouřeném moři tyranie, a to je nemožné, aby se stalo, zvláště v případě, když je ústředním tématem problému perzekuce Falun Gongu. Nevyhnutelně tyto snahy musely selhat. Každý, kdo si myslel, že by to mohlo uspět, se na téma dívá z příliš úzkého pohledu, ale nevnímá kontext, kterým je vláda komunistické strany v Číně.“


Přeložil: Jiří Chlebníček small United States

[1] Falun Gong je metoda pro rozvoj těla a mysli obsahující meditativní cvičení a nauky o rozvoji charakteru. Falun Gong patří mezi takzvané čchi-kungy a vyzývá k následování principů pravdivosti soucitu a snášenlivosti. V Číně bylo podle vládních statistik v roce 1998 přibližně 70 milionů příznivců Falun Gongu. Tehdejší předseda komunistické strany prosadil zákaz Falun Gongu a spustil represivní kampaň na jeho potlačení.


Čtěte také:

Italská lékařská komunita zrychlila tempo v boji proti obchodování s lidskými orgány

Odborníci z řad lékařů odsuzují způsob odběru orgánů v Číně