Dlouhodobě sledujeme vyšetřování sítě obchodu s orgány vězňů svědomí na poli čínské transplantační chirurgie. Čtěte více...

transplantace-web
Návrh titulní strany speiálního vydání Epoch Times. (ET.CZ)

V obchodech s orgány jsou údajně zapojeny soudy, věznice, nemocnice i nejvyšší představitelé komunistické strany. Níže publikujeme stručný vhled do nejzásadnějších faktů tohoto případu.

Již v roce 2006 se objevila tvrzení, že čínský vězeňský systém ve spolupráci s vojenskými nemocnicemi zneužívá vězně svědomí k transplantacím lidských orgánů. Jejich nelegálnost podle obvinění spočívá ve skutečnosti, že vězni ani jejich příbuzní nedali souhlas s darováním orgánu. Podle obvinění nejsou takto zneužíváni pouze popravení vězni odsouzení k trestu smrti, ale i vězni, kteří nebyly odsouzeni za reálný zločin, pouze se znelíbili komunistickému režimu. Podle nezávislých vyšetřování existují skupiny nedobrovolných dárců, které čínský režim pronásleduje a vězní - Falun Gong, křesťané a Ujguři.

V prosinci 2005 pod tlakem mezinárodního společenství přiznal náměstek čínského ministra zdravotnictví Chuang Ťie-fu, že čínské zdravotnictví skutečně využívá vězně odsouzené na smrt jako zdroj orgánů pro transplantace. V roce 2012 potvrdil, že praxe stále pokračuje a má být provozována až do roku 2015. Kdo konkrétně a jaký počet lidí byl odsouzen na smrt není známo. Čínský režim odmítá zveřejnit jména dárců, příjemců a statistiky počtu provedených transplantací. Celý systém transplantační chirurgie zůstává neprůhledný.

Otázky ohledně etické nepřijatelnosti čínského transplantačního systému se dnes dostávají do popředí diskusí mezinárodních lékařských kruhů, sněmovny USA, Evropského parlamentu i zasedání OSN. Čínský režim nadále odmítá jakoukoliv spolupráci na nezávislém vyšetřování a veškeré informace spojené s tímto odvětvím zatajuje a označuje za "státní tajemství". Vyšetřovatelé prohlašují, že od roku 1999 došlo k desítkám tisíc neobjasněných transplantací, a tedy k desítkám tisíc usmrcení vězňů, odebrání a prodeji jejich tělesných orgánů.

 


„Tohle je forma zla, kterou jsme na této planetě ještě neviděli.“ – vyšetřovatel kauzy, právník David Matas.

„Praktiky, jako je odběr orgánů z popravených vězňů nebo dokonce od ilegálně zadržených členů Falun Gongu, odsuzuji jako eticky naprosto zrůdné.“- MUDr. Tomáš Reischig, PhD.

„Rozvoj transplantační chirurgie v Číně padl za oběť krutosti, korupci a represím, které v Číně převládají.“ - vyšetřovatel kauzy, bývalý kanadský ministr zahraničí David Kilgour.

„Mě na tom zaráží, že ty transplantace a odběry musí někdo dělat. Za sebe, jako lékař a člověk, mohu říct, že bych se nikdy nesnížil k tomu, abych se na tomto procesu někdy podílel.“ - Doc. MUDr. Petr Němec, CSc.


Úvod -Hra o naši lidskost

V situaci, kdy je náš diskurs konfrontován s tak extrémním a závažným případem, jakým je kauza odebírání orgánů, se stává bezradným. Náhle stojí před problémem, který není schopen řešit. Tušíme, že jako „demokraté" bychom s něčím takovým souhlasit neměli, ale jak přesně by se měla demokracie k celé kauze postavit? To z pojmu „demokracie" nijak nevyplývá. Místo toho nám naše identita demokratů dodává zdání falešného mravního statusu, který špatné svědomí plynoucí z neschopnosti jednat a genocidu ukončit mírní a vytlačuje kamsi do nevědomí. Více...


Nejnovější faktaPříkaz k využívání vězňů pro transplantace dal exprezident Ťiang Ce-min, říkají vyšetřovatelé
20141205-tiang
Ťiang Ce-min nahoře- (NTD News) ilustr. foto transplantace. (Peter Parks/AFP/Getty Images)

Organizace WOIPFG nedávno zveřejnila přepis telefonního rozhovoru, který potvrzuje, že stopy důvodných podezření o provádění ilegálních transplantací v čínských vojenských nemocnicích vedou k exprezidentovi Ťiang Ce-minovi.

Telefonní hovor jednoho z vyšetřovatelů proběhl v září 2014 s Pai Šu-čongem (Bai Shuzhong), bývalým ministrem zdravotnictví pro Hlavní logistické oddělení Čínské lidově osvobozenecké armády (LOA). Pai Šu-čong v hovoru na otázku, zda příkaz k transplantacím přišel od tehdejšího vedoucího logistického oddělení Wanga Geho (Wang Ke) uvádí: „Tenkrát to byl předseda Ťiang... byl vydán příkaz, druh instrukcí, které popisovaly provedení takových věcí, orgánových transplantací.“ Více...Evropský parlament prohlašuje, že zprávy o odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně jsou důvěryhodné
Evropský parlament. (FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images)
Evropský parlament. (FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images)

Evropský parlament vyjádřil v prosinci 2013 hluboké znepokojení nad stále se opakujícími a zprávami o systematickém, státem schvalovaném nedobrovolném odebírání orgánů vězňům svědomí v Čínské lidové republice. Tyto zprávy označili poslanci EP za důvěryhodné.

Parlament vydal společné usnesení, které bylo schváleno při hlasování. Rezoluci navrhlo padesát šest europoslanců ze čtyř parlamentních skupin.

Zneužívaní političtí vězni v Číně, mezi nimiž je i mnoho stoupenců Falun Gongu (Fa-lun Kungu), uvězněných za jejich náboženské přesvědčení, a také členové dalších náboženských a etnických menšinových skupin, měli z rozhodnutí komunistického režimu přijít o svoje právo na život. Byly jim odebrány jejich životně důležité orgány, jako jsou srdce, játra nebo ledviny a prodány za vysoké sumy zahraničním a tuzemským zájemcům o transplantace. Více...

Kvůli slabé odezvě čínské strany a minimálním krokům k nápravě situace se k tématu EP vrátil opět v roce 2015. Více...


Vysoce postavený lékař přiznává, orgány byly popraveným vězňům odebírány bez jejich souhlasu 

Jang Čchun-chua. (Screenshot / Epoch Times)
Jang Čchun-chua. (Screenshot / Epoch Times)

Přiznání Jang Čchun-chua, ředitele Jednotky intenzívní péče První přidružené nemocnice University Sun Yat-sen v provincii Kuang-tung, odhaluje, že čínský režim několik let poskytoval mezinárodnímu společenství podvržené informace.

Tento přední funkcionář čínské transplantační chirurgie učinil v srpnu 2013 závažné prohlášení v rozhovoru s čínským státním tiskem, když sdělil, že úřady po několik let používaly orgány popravených vězňů pro transplantace bez získávání jejich souhlasu.

Přiznání lékařského funkcionáře je skutečně zarážející, neboť otázka souhlasu je v lékařské etice zásadní. V případě odběru lidských orgánů a následné transplantace je dobrovolný souhlas často vnímán jako dělící čára mezi eticky přijatelnou lékařskou praxí a zločinem proti lidskosti. Více...


Mezinárodní úsilí o zastavení nuceného odebírání orgánů vězňům v Číně

Podrobná zpráva z roku 2013

Bývalý kanadský ministr zahraničí David Kilgour, v pozadí David Matas. (Samira Bouaou/The Epoch Times)
Bývalý kanadský ministr zahraničí David Kilgour, v pozadí David Matas. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Právník David Matas a bývalý kanadský ministr zahraničí David Kilgour publikovali v červenci 2006 vlastní vyšetřovací zprávu z oblasti čínské transplantační chirurgie a následně na tiskové konferenci v kanadském parlamentu obvinili čínský režim, že vědomě posvěcuje nelegální obchody s lidskými orgány politických vězňů.

Jako největší skupinu zneužívaných vězňů tehdy označili příznivce duchovního hnutí Falun Gong (Falun Kung), které čínský režim tvrdě potlačuje od roku 1999.

Čínský režim obvinění tehdy důrazně popíral, odmítl však poskytnout jakákoliv data, která by jeho nevinu dokazovala. Namísto toho označil počet provedených transplantací a počet popravených vězňů za „státní tajemství“ a odmítl žádost OSN o poskytnutí statistik transplantací za období 2000 – 2005.

Ve svém projevu v Evropském parlamentu v březnu 2013 shrnul David Kilgour veškerá přijatá opatření a mezinárodní iniciativy provedné za účelem boje proti neetickému chování čínského ministerstva zdravotnictví, které prokazuje jeho vyšetřování. Více...


Před vstupem na operační sál mě vydírali, buď zaplatím víc nebo játra dají někomu jinému

Oscar Garay v Bilbau. (Santos Cirilo)
Oscar Garay v Bilbau. (Santos Cirilo)

Ve Španělsku mu odmítli transplantaci jater, proto si zachránil život zaplacením transplantace v tchien-ťinské nemocnici v Číně. Oscar Garay popsal deníku El País, jak funguje to, čemu zdravotnické organizace říkají „transplantační turistika‟・ Ve Španělsku existují pouze dva podobné případy.

Je si vědom toho, že se pohybuje na hraně. Nevyhýbá se ani nepřehlíží nic z toho, co se o Číně říká. Nakonec zaplatí horentní sumy až se konečně ocitne v jedné z čínských nemocnic. „O půl dvanácté mi oznámili, že přišla vhodná játra. Oholili mě. A najednou vešla do pokoje překladatelka se zděšeným výrazem a řekla, že prezident nemocnice žádá dalších 10 000 dolarů, jinak budeme muset čekat, protože prý je i jiný pacient, kterému by játra mohli transplantovat. S Teresou jsme se na sebe podívali a řekli, že zaplatíme. Nemohli jsme už déle čekat. Co nejrychleji odešla do hotelu, vzala peníze, našla muže na chodbě a vyměnila, co chybělo. Ve tři hodiny mě operovali,‟ uvedl Oscar Garay. Více...


Ředitel španělského transplantačního systému chce trestat orgánové turisty

Dr. Rafael Matesanz. (Epoch Times)
Dr. Rafael Matesanz. (Epoch Times)

Nejvyšší představitel španělského transplantačního systému prohlásil, že by země na celém světě měly posílit opatření odrazující své občany od cest do zahraničí za účelem získání ilegálních orgánů. Zejména to platí u zemí jako je Čína, kde se orgány odebírají bez svolení popraveným vězňům, a podle vyšetřovatelů, i politickým vězňům.

„Když někdo jede do zahraničí a podstoupí transplantaci, kterou považujeme za ilegální, považujeme jeho čin po návratu do Španělska také za ilegální,“ řekl doktor Matesanz. „Nechceme trestat pacienta, ale opravdu bychom rádi předešli možnosti, že tento pacient pojede do zahraničí, zaplatí si za játra a poté se vrátí zpět do Španělska.“ Dodal, že pokud by takovouto legislativu vytvořily všechny větší země, byl by takový fenomén, jakým „transplantační turistika” je, z velké části eliminován. Více...

 

Závěry vyšetřování a analýz


Čínské doktory zajímají nejzdravější vězni. Vybírají si potenciální dárce orgánů?

Ilustrační foto. (Ed Jones/AFP/Getty Images)
Ilustrační foto. (Ed Jones/AFP/Getty Images)

Kanadští vyšetřovatelé vyzpovídali desítky politických vězňů uprchlých z Číny, kteří potvrdili, že v čínských vězeních procházeli důkladnými zdravotními prohlídkami.

Bylo jim odebíráno větší množství krve, vzorky moči, byl na ně aplikován elektrokardiogram; doktoři jim udělali rentgen břišní oblasti, ultrazvuk a prohlídku očí. To odpovídá standardním testům prováděných u dárců orgánů i v České republice, s tím, že u některých orgánů se potom provádějí ještě specifické testy. Proč taková péče o odsouzené „zločince“, když je po celé Číně zdravotní péče řadě lidem nedostupná a drahá? Proč by stát financoval takové prohlídky?

Novinář Ethan Gutmann ve svém investigativním článku pro list The Weekly Standard z listopadu 2008 uvádí příklad Ťing Tchien, ženy po čtyřicítce, jíž se podařilo z Číny utéct a dnes žije v Bangkoku. Když byla ještě zavřena v Šenjangské věznici, všichni stoupenci Falun Gongu museli projít důkladnými zdravotními prohlídkami. O pár měsíců později každému z nich odebrali osm zkumavek krve. Do nemocnice uprostřed noci přiváželi množství nových trestanců, aby je nad ránem zase odváželi pryč. Více...


Organizovaný zločin prorostl čínské zdravotnictví, říkají vyšetřovatelé

Ilustrační foto. (NTD News)
Ilustrační foto. (NTD News)

I když není snadné proniknout do čínského zdravotnicví, někteří zahraniční pozorovatelé provedli vlastní vyšetřování. Například novinář a spisovatel Ethan Gutmann, který uskutečnil rozhovory s bývalými vězni čínského vězeňského systému.

Bývalý kanadský ministr zahraničí David Kilgour se skupinou vyšetřovatelů zaznamenal desítky telefonních hovorů s personálem čínských nemocnic, kdy se vydávali za zájemce o lidský orgán pro transplantaci.

Jejich zjištění a zjištění dalších vyšetřovatelů uvádějí, že si určitá organizovaná struktura uvnitř čínského režimu vytipovala skupinu nejzdravějších vězňů, které vojenští doktoři podrobují lékařským testům a poté je používají jako nedobrovolné dárce orgánů. Více...


Státem placení hackeři a utajované skutečnosti v procesu s Po Si-lajem

Peking chce ukázat, že má nad případem a tak i korupcí v zemi, absolutní kontrolu, demonstruje například tím, že v soudní síni tohoto vysokého čínského politika, doprovázeli vždy policisté, kteří měli okolo 2 metrů. Někteří pozorovatelé tvrdí, že ho měla jejich výška diskreditovat. (Feng Li/Getty Images)
Politik Po Si-laj před soudem. (Feng Li/ Getty Images)

Po Si-laj, jako bývalý starosta přístavního města Ta-lien (Dalian), vystoupal na kariérovém žebříčku hodně vysoko. Vystoupil až na post předsedy komunistické strany provincie Liao-ning (Liaoning), v níž byly pod jeho vedením nově vybudovány pracovní tábory s nejtvrdším režimem v Číně.

Pracovně převýchovný tábor Ma-san-ťia (Masanjia) a jiné pracovní tábory v Liao-ningu se podle sdělení mezinárodních expertů - investigativního novináře a spisovatele Ethana Gutmanna a kanadského obhájce lidských práv Davida Matase – staly centry pro ilegální banku živých lidí, politických vězňů.

Jejich obchod s orgány byl podle vyšetřovatelů poměrně výnosný. Po Si-laj a jeho pravá ruka doktor Wang Li-ťün (Wang Lijun), také nazývaný „Super-Bulle“, měli vydělat až stovky milionů jüanů. Pozdější policejní ředitel Wang Li-ťün se sám v roce 2007 veřejně „vychloubal“ na čínském internetu, že provedl tisíce transplantací orgánů. Více...


K transplantacím jsou údajně zneužíváni příznivci Falun Gongu

24. května 1996 skupinové cvičení ve Wuhanu, Čína. (clearwisdom. net archiv)
24. května 1996 skupinové cvičení ve Wuhanu, Čína. (clearwisdom.net archiv)

Za nejpočetnější skupinu takto zneužitých vězňů označují vyšetřovatelé příznivce metody pro rozvoj těla a mysli nazvané Falun Gong (Fa-lun Kung), které ministerstvo zdravotnictví označovalo ještě v roce 1998 za nejzdravější část čínské populace.

Lékařský průzkum provedený v Pekingu v roce 1998 uváděl, že z 12 731 zúčastněných, kteří měli před začátkem praktikování Falun Gongu nějakou nemoc, nastalo zlepšení zdravotního stavu u 80,3% dotazovaných. Podle tohoto průzkumu příznivci Falun Gongu ušetřili čínskému státu 3 270 jüanů na zdravotních výdajích na osobu za rok.

Radost z účinků na zdraví však utichla v roce 1999, kdy začal tehdejší předseda komunistické strany Ťiang Ce-min (Jiang Zemin) kritizovat velký nárůst počtu příznivců této metody a prohlašovat, že Falun Gong „soutěží se stranou o masy“. Krátce na to zahájil proti tehdy přibližně 70 milionům příznivců Falun Gongu masivní represivní kampaň.

Po celostátních policejních zátazích začaly desítky tisíc politických vězňů z řad příznivců Falun Gongu zaplňovat čínská vězení a pracovní tábory. Podle vyšetřovatelů se právě oni následně stali oběťmi zneužívání transplantační chirurgie.

Za hlavní organizátory represí jsou označeni jak bývalý čínský prezident Ťiang Ce-min, tak například nedávný člen nejvyššího Stálého výboru politbyra Čou Jung-kchang, dále také bývalý tajemník Po Si-laj, policejní ředitel Wang Li-ťün či právnička Ku Kchaj-laj a další vysocí čínští funkcionáři.

 

Výpovědi svědků


Čína: Očitý svědek násilného odebírání orgánů promluvil

Čínský policista, jenž se údajně osobně zúčastnil utajovaného násilného odebírání orgánů politickým vězňům v čínské nemocnici, se rozhodl zveřejnit svou otřesnou zkušenost.

Svoji výpověď podal 11. prosince prostřednictvím telefonního rozhovoru s vyšetřovatelem Světové organizace pro vyšetřování pronásledování Falun Gongu (WOIPFG), sídlící v New Yorku. Události, o kterých svědek hovořií, se udály již v roce 2002, ale vyšetřovatelům se policistu podařilo lokalizovat až nyní. Svědek pracoval v té době jako příslušník veřejné bezpečnosti v provincii Liaoning a podle jeho slov se mučení a výslechů lidí praktikujících Falun Gong zúčastnil „mnohokrát". Více...


Vojenský lekár odhaľuje proces vyberania orgánov z praktizujúcich Falun Gongu

Nasledujú informácie poskytol starší vojenský lekár zo Šen-jangu.

V súčasnosti je najväčšou prekážkou zbieranie dôkazov o vyberaní orgánov z praktizujúcich Falun Gongu a iných zadržiavaných osôb. Nedostatok dôkazov bráni príslušným zahraničným organizáciám vo vyriešení tohto problému. Ohľadom zbierania dôkazov, môžem odhaliť hlavné body vládneho postupu, s ktorým som sa stretol, v nádeji, že príslušné organizácie z neho získajú náznaky na vyšetrovanie. Kvôli svojej bezpečnosti stále nemôžem odhaliť celý proces. Popíšem tu časti procesu. Více...


Bývalý lékař odhaluje odebírání orgánů od živých vězňů v Číně

Zprávy o odebírání orgánů v koncentračním táboře Su-ťia-tchun zazněly 11. března na semináři Devět komentářů, který pořádaly australské Epoch Times. Poté, co zazněly projevy, lidé z publika začali reagovat. Jeden člověk z publika potvrdil, že Čínská komunistická strana (ČKS) páchá zločiny odebíráním orgánů ještě živým vězňům.

Doktor Jüan Chung řekl, že ví o tom, že ČKS bere orgány vězňům z vlastní zkušenosti. Než odešel do Austrálie, Jüan pracoval v Šen-jangské nemocnici. „V Číně je mnoha zaměstnancům nemocnic známo, že orgány, které se běžně používají na transplantace jsou všechny od vězňů... V té době jsem pracoval jako lékař. Přestože jsem se já na transplantačních operacích neúčastnil, někteří moji kolegové ano. Kdykoli jsem viděl, že si nějaký kolega obléká maskáčovou uniformu (že se převléká za vojáka), věděl jsem, že jede na popraviště pro orgány.“ Více...


Svedkyňa potvrdzuje: Orgány vyberajú živým väzňom

Svedkyňa, ktorá pracuje v Liao-ningskej nemocnici zameranej na liečenie cievnych chorôb čínskou a západnou medicínou hovorí, že telá praktizujúcich Falun Gongu sú spopolnené hneď potom, ako im odstránia z tela orgány. (Veľká Epocha)
Svedkyňa (stojí bokom k fotografovi v koženej bunde).

Svedkyňa, ktorá pracuje v Liao-ningskej nemocnici zameranej na liečenie trombóz čínskou a západnou medicínou, hovorí, že telá nasledovníkov Falun Gongu sú spopolnené hneď potom, ako im odstránia z tela orgány.

Bývalá zamestnankyňa Liao-ningskej nemocnice zameranej na liečenie cievnych chorôb čínskou a západnou medicínou povedala Veľkej Epoche počas nedávneho rozhovoru, že koncentračný tábor Su-ťia-tchun je v skutočnosti časťou nemocnice. Koncentračný tábor bol zapojený do vyberania orgánov z tiel nasledovníkov Falun Gongu za živa, a následnom predaji týchto orgánov. Od roku 2001 koncentračný tábor tajne zadržiaval približne 6.000 nasledovníkov Falun Gongu a žiadnemu z nich sa nepodarilo opustiť tábor živému. Nemocnica im vyberala obličky, pečeň a rohovku. Po odobratí orgánu boli nasledovníci Falun Gongu vhodení do spaľovne, ktorá je prerobená z kotolne. Ich popol je vyvezený na skládku spolu s popolom z uhlia. Více...


Reportér utiekol z Číny - hrôzy v koncentračných táboroch a zakrývanie vypuknutia vtáčej chrípky

Image
Reportér z Číny. (The Epoch Times)

Reportér z Číny, ktorý pracoval pre japonskú spravodajskú agentúru a špecializoval sa na správy z Číny, v roku 2005 utiekol do Spojených štátov, lebo v Číne ho hľadali kvôli spravodajstvám o kontroverzných otázkach.

Mnohým pacientom, ktorí umreli na operačnom stole, vybrali ich orgány. Nikto to nevyšetruje. Dokonca aj lekári sú zapojení v tomto obchode. Nemôžu si zabezpečiť dostatok tiel pomocou popráv a nik nie je ľahšie dostupnejší pre tento obchod, ako nasledovníci Falun Gongu. Více...