Záchranáři na místě nehody v Hrabove na Ukrajině pátrají po přežívších. (Brendan Hoffman/Getty Images)
Záchranáři na místě nehody v Hrabove na Ukrajině pátrají po přežívších. (Brendan Hoffman/Getty Images)
V čínských médiích se nejen novináři, ale i celý tým skrytých autorů na internetu dostávají snadno a rychle do problémů u nových a eventuálně „choulostivých“ témat. Jakmile se objeví ve světě nějaká událost, dostávají se totiž do stresu, kdy ještě nevědí, jakým směrem by se mělo toto zpravodajství podle názorů vládnoucího režimu ubírat.

Obzvlášť to pak platí pro on-line zpravodajství. A zde jim vychází vstříc ministerstvo propagandy – ono se tak skutečně oficiálně nazývá – s direktivy, podle nichž se mají novináři i pisatelé na internetu řídit, pokud nechtějí riskovat následné potíže s policií.

Tak tomu tedy je i v případě zřícení neboli sestřelení letadla MH17 dne 17. července nad Ukrajinou. Avšak tentokrát byly příslušné direktivy pro média šířeny pouze ústní formou – je to jakýsi druh „tiché pošty“. Tato interní zpráva se později i tak objevila na internetu, když ji tam někdo vynesl a veřejně publikoval.

V této – domněle korektní – zprávě se uvádí, že v každém případě má být „vina za zřícení letadla MH17 přisuzována USA a ukrajinské vládě“. Proč šířit takovouto dezinformaci? „Jen když Čínu s Ruskem spojuje partnerství, mohou společně bojovat proti Západu.“ Západem jsou především míněny USA. Zpráva pokračuje: „Čtou-li Číňané jenom zahraniční zprávy, mohli by se snadno domnívat, že je Rusko špatné, a tato nálada by ztížila spolupráci mezi oběma zeměmi.“

Proto ministerstvo propagandy požaduje po všech komentátorech, aby otočili náladu čínského obyvatelstva na proruskou.

Skrytý tým placených pisálků

Kdo jsou vedle novinářů ti zdánlivě náhodní internetoví pisatelé „z lidu“? Je to skrytý tým placených komentátorů, kteří jsou financováni ministerstvem propagandy za své příspěvky na internetových fórech. Mají za úkol šíření státní propagandy a skutečně větší či menší šikovností ovlivňují politické názory veřejnosti.

V nejnovějším příkazu čínského ministerstva byli všichni vedeni k tomu, aby každopádně představovali USA jako hlavního viníka katastrofy.

Zde je několik příkladů komentářů: „Mělo by se upozornit na to, že skutečným cílem rakety byla mašina s Putinem na palubě. Také by se dalo říci, že letadlo MH17 letělo příliš nízko, tedy ve výšce 10 000 metrů místo ve výšce 30 000 metrů, takže naletělo přímo do raket.“ Čtenáři by si tedy měli pravděpodobně myslet, že si za to „letadlo může samo“, což je podle vládní direktivy v každém případě příznivější, než „Rusko je viníkem“.

Kamarádi za každou cenu

Pokud nějaký uživatel internetu upozorní na to, že Rusko dříve vůbec nebývalo přítelem Číny, pak by se mělo podle úřadů odpovědět, že je to dávná minulost a „dnes je Rusko tím nejspolehlivějším přítelem Číny“. Nikdo by neměl následovat kritiku Ruska Američany. Nespokojenost Číňanů s některými současnými poměry je možné využít tak, že se co největší vina za nezdary podsune USA.

Vládní nařízení novinářům a komentátorům dále uvádí, že i kdyby vyšetřování OSN nepřineslo žádné zvýhodnění pro Rusko, je třeba to podat takovou formou, aby si lidé mysleli, že v pozadí všeho stojí USA, a dokonce i kdyby Rusko přiznalo svou účast, dalo by se to sestřelení vylíčit jako velký dar od ruského bratra a zadostiučinění Číňanům, neboť letadlo MH370 z Malaysia Airlines se stovkami Číňanů na palubě před pěti měsíci určitě sestřelili Američané. [MH370 nebylo dodnes nalezeno.]

Pro novináře je tedy celkem jedno, jak se situace bude vyvíjet dál. Je třeba jen setrvat v přesvědčení, že za tím vším vězí komplot USA.

Čína a Rusko: „Společně jsme silní“

Ministerstvo propagandy vydá ročně stovky miliard juanů na „politicky korektní“ ovlivňování obyvatelstva. V každém případě by spolu Čína a Rusko mohli vhodným partnerstvím usilovat o sesazení USA coby světové velmoci. Jejich motto, které zrcadlí cenzura zpravodajství zní: „Společně jsme silní.“

Články kopírují direktivu

Ověřit pravdivost každé položky uniklé řízené direktivy ministerstva propagandy lze celkem snadno. Stačí pročítat „sjednocené“ zpravodajství čínských médií.

19. července vyšla v Global Times (anglická verze oficiálního čínského deníku Huánqiú Shíbào) zpráva, že Ukrajina sestřelila letadlo MH17. A 21. července zde vydali komentář, že ani Rusko či separatisté by neměli žádný užitek ze sestřelení letadla MH17, a tudíž to nemohli být oni.

Čínské ministerstvo obrany rozšířilo 22. července zprávu, že MH17 opustilo předepsaný kurs, a tím přímo vletělo do pásma obranného systému s raketami BUK.

Přeložila: Bohumila Chocholová small Germany