20140817-boidies-revealed
The Human Body Exhibition. (ticketportal.cz)
Brněnská výstava Bodies Revealed, která zobrazuje mrtvá lidská těla stažená z kůže a která zahájila 1. srpna v areálu bývalé Vlněny, se setkává s nadšenými reakcemi, ale i s odporem. Někteří navíc poukazují, že by mohlo jít o těla čínských disidentů umučených ve státních věznicích a pracovních táborech.

„Konečná fáze ponížení lidské bytosti na spotřební zboží po 5 letech zpět v Brně! No nekupte to....“, kritizuje výstavu jeden mladý muž na sociální síti Facebook.

Když obdobná výstava lidských těl probíhala před sedmi lety v Praze, ohradili se vůči ní také lékaři: „Těla jsou upravena tak, aby vzbudila dojem aktivity živých jedinců a vyvolala senzaci. To považujeme do značné míry za pobuřující. Součástí evropského myšlení je úcta k zemřelým a zacházení s lidskými ostatky v souladu se všeobecně přijímanými pravidly etiky a morálky,“ stálo již před 7 lety v prohlášení českých lékařů.

„Sám považuji výstavu „Bodies“ za počin, který se vydává za „vědeckou“ akci, která ve skutečnosti  maskuje bulvární podstatu věci (obdobně jako byly v 19. století cirkusové představení různých zrůd). Samozřejmě by mě zajímalo, jaký názorový proud představujete Vy!“ vyjádřil se MUDr. Štefan Vítko, PhD, Předseda správní rady České transplantační společnosti.

Kritikou nešetří ani Mgr. Silvie Čermáková, muzejní lektorka a pedagožka. Ve své eseji na toto téma píše: „Výstava BODIES je podnik, který nikoliv bez podobnosti s někdejšími kočovnými obludárii křižuje již několik let svět. A všude se v souvislosti s ním přetřásají v podstatě podobné otázky a jsou připraveny nálepky... Nesporné zůstává, že jde o stroj na peníze, byznys jako každý jiný, ať už je jako prioritní zájem deklarováno cokoliv.“

Spojitost s nelegálními odběry orgánů

Kontroverzní výstavu k nám přináší česká společnost JVS Group. Ta se letos setkala s protesty proti stejné výstavě ve Varšavě, kde vyvolala protesty polských stoupenců Falun Gongu (Fa-lun kungu) a místopředsedkyně poslanecké sněmovny (Sejm) Wandy Nowické, která vyzvala pořadatele k uzavření výstavy, dokud nebude pomocí testů DNA zjištěn původ těl. Také požadovala potvrzení o tom, že nejde o oběti porušování lidských práv.

„Výstava plastinovaných těl posouvá hranici dehonestace člověka k pouhopouhé hmotě, kterou lze podle potřeby jakkoliv zneužít. Tak jako se používala v koncentračních táborech lidská kůže na stínítka lamp, vlasy dohola ostříhaných vězeňkyň na výrobu matrací a celt, tuk zabitých na výrobu mýdla... 

Tak jsou nyní v blízkosti koncentračních táborů  ´vyráběna´ plastinovaná těla, s čímž ´dobrovolně´ jejich původní nositelé ´souhlasili´. Skutečně? Pochybuji, rozhodně u ženy v pokročilém stádiu těhotenství. Navíc v Číně, kde je takové zacházení po smrti ještě více tabu než v Evropě, by nás mělo burcovat k nejvyšší bdělosti a otázkám, vyžadujícím 100% odpovědi. 

V táborech jsou bez soudu zavřeni i  ´třídní nepřátelé´ (např. žáci Falun Gongu), vydaní zcela napospas peněz-chtivým dozorcům. A jestliže odpovědi o původu těl nejsou na 100% přesvědčivé ... nejsme pak také spolu-vinni mlčením?

Zvědavost nás zatím na výstavě odvádí od důležitého k morbidní výjimečnosti a sami chceme uvěřit kolébání organizátorů, že vše je v pořádku,“ vyjadřuje se k věci MVDr Bohumil Bartošek, místopředseda Asociace Falun Gongu České republiky.

Komunistickým režimem už přes deset let pronásledovaná meditační praxe Falun Gong se podle řady odborníků a vyšetřování stala terčem masového odběru orgánů. Ethan Gutmann, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá a nedávno vydal knihu Vražda: Hromadné zabíjení, odběry orgánů a čínské tajné řešení problému s disidenty (Slaughter: Mass Killings, Organ Harvesting, and China's Secret Solution to Its Dissident Problem; dostupné pouze v angl.), upozorňuje, že těla obětí nedobrovolného odběrů orgánů pravděpodobně končí jako materiál na plastinaci.

Protesty v zahraničí

 

Mrtvoly jako byznys

Proces plastinace těl vynalezl Gunther von Hagens z Německa, který založil továrnu v Číně. Její ředitel, profesor Suej Chung-ťin (Sui Hongjin), potají rozjel vlastní továrnu, načež se oba dva muži rozkmotřili. Von Hagens pořádá výstavu “Body Worlds”, zatímco profesor Suej dodává těla americké firmě Premier Exhibitions, která provozuje výstavu Bodies Revealed, tedy i tu brněnskou.

Výstavy probíhají na několika světových lokalitách současně, přičemž jedna výstava zobrazuje přes 200 těl. Kromě výstav však čínské továrny prodávají zplastinované mrtvoly také lékařským fakultám ve světě. Deník NY Post uvádí, že cena jednoho takového těla je 21 tisíc USD, tedy přes 400 tisíc korun. Jiné zdroje uvádí cenu ještě vyšší.

Protesty proti vystavování lidských těl se uskutečnily v mnoha zemích. Ve Francii vedly v roce 2010 k úplnému zákazu takovýchto výstav.

Zástupci JVS Group tvrdí, že americká firma Premier Exhibitions, která za výstavou stojí, „doložila veškeré potřebné dokumenty, které obsahují i certifikát o tom, že veškerá těla, veškeré exponáty, byly předem schváleny a předem určeny k vědeckým účelům“.

Premier Exhibitions odebírá veškeré mrtvoly napuštěné speciálním silikonem z Čínské lidové republiky. V roce 2008 byla společnost osočena, že používá těla bez souhlasu zemřelých, a jak napsal 29. května téhož roku deník New York Times, musela před vchodem umístit ceduli s nápisem: „To, co uvidíte, může pocházet z vězňů perzekuovaných a popravených v Číně.“ Premier Exhibitons také přiznala, že těla „byla přijata od čínské vězeňské správy“.

Rasový podtext?

Čermáková se zamýšlí, zda veřejné vystavování rozpitvaných mrtvol v sobě nemá rovněž jakýsi rasový aspekt. Je možno s mrtvými ´špatné´ rasy nakládat bez výčitek jinak než s těmi ´správnými´, tedy hodnými piety?“ táže se autorka. Podle ní je toto prizma západní kulturou obecně přijímáno, o čemž svědčí existence výstav rozpitvaných těl a početní diváci, fascinování atraktivní morbiditou. Dívali by se se stejným zaujetím i na své rodiče, tety, bratry?

„Jak přijatelný či jak rozhodující je pro návštěvníka fakt, že není jasný původ těchto exponátů?“ ptá se dál Čermáková.

Jistě stojí za to zamyslet se, proč pochází všechna těla pouze z Číny. Mají tam snad ležérnější přístup k těmto věcem nebo jsou pro pobavení druhých ochotni se rozdat i po smrti?

Pro Číňany je myšlenka nechat se po smrti vystavit stejně bizarní jako pro nás. Podle čínské tradiční kultury má být  tělo po smrti pohřbeno celé, jinak by to vyjadřovalo neúctu k zemřelému, k jeho rodičům a přivodilo by to smůlu všem příbuzným. Jak vysvětluje Vladimír Ando z Orientálního ústavu Akademie věd, konfucianismus praví, že tělo je darem z nebes, a tak, jak ho člověk dostal, má ho i navrátit zpět.

Toto smýšlení je také jedním z důvodů, proč v Číně nefunguje systém dobrovolného dárcovství orgánů tak jako v jiným zemích. Jak podotýká jeden Číňan žijící v ČR, v současnosti mají navíc jeho krajané ve vlasti obavu, že „kdyby poskytli souhlas s darováním orgánů v případě klinické smrti, mohlo by toho být zneužito“ ve zkorumpovaném zdravotnickém systému. V tom samém systému, který údajně dodává těla na plastinaci.

Zdroje: brnensky.denik.cz, esej Mgr. Silvie Čermákové

Čtěte také:

Bodies, Damien Hirst a Casino Royale

Bodies: Oči Číňana za sto pade

Stanovisko České anatomické společnosti k výstavě „Bodies… The Exhibition“