Tchang pověděl muži,‭ ‬že jeho metoda je bezohledná a neušetří ani jediného ptáčka a poradil mu,‭ ‬ať nechá jednu stranu sítě otevřenou.‭ (‬Sherry Hsiao/Epoch Times‭)
Kolem roku‭ ‬1766‭ ‬př.‭ ‬n.‭ ‬l.‭ ‬vládl v zemi poslední král dynastie Sia,‭ ‬neobyčejný tyran a zhýralec,‭ ‬což způsobilo mezi lidem velké rozhořčení.‭

Aby uchránil lid před utrpením,‭ ‬Tchang,‭ ‬náčelník kmene Šang,‭ ‬tyrana svrhl a založil dynastii Šang‭ (‬1600‭ – ‬1066‭ ‬př.‭ ‬n.‭ ‬l.‭)‬.‭ ‬Když byl Tchang ještě náčelníkem,‭ ‬byl mezi svými poddanými velmi oblíbený kvůli své dobrotě a milosrdenství ke všem vnímajícím bytostem.‭

Jednou se Tchang procházel venku v přírodě,‭ ‬když tu narazil na muže,‭ ‬jak chytá ptáky do velké sítě natažené do tvaru klece a mumlá si pro sebe:‭ „‬No tak,‭ ‬ptáčci,‭ ‬ať už si létáte vysoko nebo nízko,‭ ‬na východ nebo na západ,‭ ‬pojďte všichni do mé sítě‭!“

Tchang se zastavil a pověděl tomu muži,‭ ‬že jeho metoda chytání ptáků je bezohledná,‭ ‬protože neušetří ani jediného ptáčka,‭ ‬a že by měl nechat alespoň jednu stranu sítě otevřenou.‭ ‬Tchang síť rozřezal na třech stranách a pak si lehkým hlasem zamumlal:‭ „‬Ptáčci moji,‭ ‬leťte si,‭ ‬kam chcete,‭ ‬doleva nebo doprava.‭ ‬A jestli už vás život omrzel,‭ ‬přileťte do této sítě‭!“

Všichni lidé včetně muže,‭ ‬který ptačí past nastražil,‭ ‬byli dojati Tchangovým slitováním nad ptáky.‭ ‬Uvědomili si,‭ ‬že je to velký člověk a že k lidem musí být ještě milosrdnější.‭ ‬Zpráva o incidentu se rychle roznesla široko daleko.‭

Když se o tom dozvěděli náčelníci okolních kmenů,‭ ‬všichni slíbili Tchangovi svou oddanost,‭ ‬jelikož měli za to,‭ ‬že bude dobrým králem.‭ ‬Tchangovi se dostalo podpory od více než čtyřiceti kmenů a umožnilo mu to získat dobrý základ pro ukončení vlády tyrana z dynastie Sia a založení nové dynastie Šang.‭

Z tohoto příběhu vzešlo pořekadlo‭ ‬網開一面‭ ‬(wǎng kāi yī miàn‭)‬,‭ ‬což doslova znamená nechat jednu stranu sítě otevřenou.‭ ‬Původně rčení znělo‭ ‬網開三面‭ ‬(wǎng kāi sān miàn‭)‬,‭ ‬neboli nechat tři strany sítě otevřené.‭

V současnosti se toto pořekadlo používá k vyjádření něčí shovívavosti tím,‭ ‬že osoba,‭ ‬která učinila špatný skutek,‭ ‬dostane odpuštění nebo možnost své chování napravit.‭

Tento příběh o Tchangovi byl zaznamenán v oddíle III.‭ ‬proslulé čínské kroniky Kniha vrchních písařů,‭ ‬jejímž autorem byl‭ ‬S‭'‬-ma Čchien.‭