Společná fotografie umělců po koncertě. (Michal Kos/Epoch Times ČR)

V mezinárodním duchovním centru v Pražské křižovatce ve Zlaté ulici se v podvečer 6. října odehrál velkolepý koncert na podporu pronásledovaného hnutí Falun Gong (Fa-lun Kungu) a advokáta Kao Č'-šenga (Gao Zhisheng), na němž vystoupla řada českých osobností a nechyběli ani zajímaví hosté.

Pro hlediště v prostorném chrámu sv. Anny zazněly písně Marty Kubišové, Jana Budaře, vystoupili Yellow Sisters, Olga Lounová a Daniel and the Moravians. Prostory chrámu zazněla také viola přední české virtuosky Jitky Hosprové, která zahrála v doprovodu klavíristky MgA. Lady Jiráskové, čínskou skladbu Dedu (Be Saved) doplněnou klasikou od J. S. Bacha

Mluveným slovem provázeli Kateřina Jacques, herec Jan Potměšil, Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D. a Jana Skovajsová ze sdružení Lidská práva bez hranic.

Vystoupil zde čínský host z Německa, pan Kuo Ťü-feng (Guo Jufeng). Jeho výpověď pronesená na pódiu byla silným momentem celého večera. On sám byl za svoji víru v morální hodnoty duchovní metody čtyřikrát zatčen, odsouzen bez řádného soudního procesu, prošel několika tábory nucených prací, byl nucen k vyčerpávající a tvrdé práci a přetrpěl více než 30 různých druhů fyzického i psychického mučení. Po jeho proslovu obecenstvo i účinkující spontánně povstali ze svých sedadel na znamení solidarity.

Záznam koncertu

Po jeho proslovu obecenstvo i účinkující spontánně povstali ze svých sedadel na znamení solidarity. (Kamil Rakyta/ Epoch Times)
Po jeho proslovu obecenstvo i účinkující spontánně povstali ze svých sedadel na znamení solidarity. (Kamil Rakyta/Epoch Times)

Do příprav koncertu se zapojila také právnička a bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Mgr. Monika Šimůnková. „Myšlenku podpory základních lidských práv v Číně velmi silně sdílím,“ uvedla paní Šimůnková v rozhovoru pro Epoch Times. „Podepsala jsem též prohlášení Svědomí nelze koupit. Po svém loňském setkání s dalajlámou, kdy mi toto setkání bylo tehdejší vládou silně nedoporučováno, a bylo zřejmě i jedním z důvodů, že jsem ve své pozici skončila, je to i otázka mého osobního svědomí, zda dvacet pět let po revoluci v naší zemi nám nebude lhostejný osud zemí, které jsou na tom stejně jako kdysi my. Zemí, kde je svoboda vyznání naprosto silně porušována a lidé, kteří ctí duchovní hodnoty jako pravdivost, soucit a snášenlivost končí jen na základě této skutečnosti ve vězení,“ říká Šimůnková.

„Za těch 25 let se pro mnohé z nás stala základní lidská práva jako svoboda slova, svoboda vyznání a další takřka samozřejmostí, a proto nesmíme zapomínat na země, kde tomu tak není a kde jen, to, že věřím v něco jiného než komunistické pojetí světa, mne vládnoucí režim odsuzuje k pronásledování,“ vysvětluje Šimůnková. „Je důležité na tyto skutečnosti stále znovu a znovu ukazovat a vyzdvihovat statečnost všech, kteří se - stejně jako úžasný právník Kao Č'-šeng - snaží, aby základní lidská práva nezůstávala v Číně prázdným pojmem. Jakýkoli byznys a obchodní zájmy nemohou zvítězit nad solidaritou a morální podporou těch, kteří jsou nespravedlivě pronásledování čínským komunistickým režimem.“

Odezva diváků

Marie Šandová, filmová dokumentaristka, která vše sledovala z hlediště, sdělila v rozhovoru s Epoch Times: „Jsem velice šťastná, že jsem tady byla, myslím, že je to velká věc, a nejvíc mě povzbudilo čínské přísloví, že každý malý skutek má význam. Je to pro mě veliké povzbuzení. Sleduji, co se v Číně děje, a tady na tomto místě cítím odkaz Václava Havla, takže není malých skutků.“

„Jsem moc rád, že jsem tady, je to nádherný prostor. Moc mě těší, že se vývoj v Číně ubírá tím směrem, jakým jsem čekal, protože není možné, aby (tam) bolševismus zůstal,“ dodal Josef Šanda, pedagog katedry architektury na Vysoké škole umělecko-průmyslové, a doplnil pak ještě verše z Knihy proměn (I-ťing): „V pohybu nebes je síla, to je tvoření, šlechetný člověk je neúnavný ve svém usilování.“

Pana Bejčara, jednoho z návštěvníků, zaujal host z Číny: „Nikdy jsem neslyšel mluvit vězně, který prošel tímto vším, takže to je pro mě určitě nový zážitek.“ A dodal: „Účinkující výborní, všechna čest. Já osobně jsem přišel, protože mě zaujal pan Budař, kterého znám z filmové scény a nikdy jsem ho neslyšel hrát naživo. Určitě mě nezklamal, je i skvělý muzikant. Také všechny zpívající dámy i slečna virtuoska na violu, také úžasná.“

„Něco nádherného,“ řekl další z diváků, Josef Kostka z Chomutova, „netušil jsem, co se tady děje. Jsem tu dnes úplně náhodou. A ty utlačované podporuji.“

„Myslím, že takovýchto akcí je zapotřebí a je dobré je podpořit. Líbilo se mi vystoupení umělců, silným momentem byl pro mne příběh právníka Kao Č´-šenga,“ řekla  právnička Rada Bendová.

„Byl to krásný zážitek, i když to, proč jsme se sešli, je velmi smutné a děsivé. Držím palce, ať je líp co nejdříve, protože láska je obrovská síla, která vítězí,“ sdělila po koncertu divačka paní Eva Fousová.

Závěrem

Koncert Svědomí dostál své úloze - přitáhnout pozornost veřejnosti, médií, české vlády,osobností a podnikatelů a předat zprávy o závažné situaci porušování lidských práv na území Číny, kterého se dopouští současný čínský režim. Umělci vystoupili bez nároku na odměnu, pro všechny lidi dobré vůle s vírou, že jeho konání napomůže k lepší informovanosti veřejnosti o této otázce.

Čeští umělci na koncertu Svědomí nelze koupit. (Kamil Rakyta/ Epoch Times)
Čeští umělci na koncertu Svědomí nelze koupit. (Kamil Rakyta/ Epoch Times)
Čeští umělci na koncertu Svědomí nelze koupit. (Kamil Rakyta/ Epoch Times)
Čeští umělci na koncertu Svědomí nelze koupit. (Kamil Rakyta/ Epoch Times)
Čeští umělci na koncertu Svědomí nelze koupit. (Kamil Rakyta/Epoch Times ČR)

20141017-daniel
Skupina Daniel and the Moravians. (Kamil Rakyta/Epoch Times ČR)

20141017-hosrpova
Violistka Jitka Hosprová. (Kamil Rakyta/Epoch Times ČR)
20141017-koncert
20141017-krizovatka
20141017-kubisova
20141017-lounova2
Olga Lounová.
20141017-potmesil-koncert
20141017-potmesil1


Čtěte také:

Jan Budař podpoří koncert Svědomí nelze koupit. „Přemýšlím nad tím, co můžeme všichni udělat, když víme, co se děje v Číně za nespravedlnost“

Olga Lounová vystoupí na koncertu Svědomí nelze koupit. „To, jak tvrdým způsobem zasáhli a stále zasahují proti Falun Gongu, je velmi nemorální“

Daniel and the Moravians: „Naše kapela vyhledává příležitosti vystupovat v čistém prostředí, kde se děje něco pozitivního"

Hudební ilusionistky Yellow Sisters - „Jako věčné idealistky a bojovnice věříme v sílu slova a šíření dobré myšlenky“