Jednání samospráv, vpravo guvernér provincie Chu-pej (Hubei) Wang Kuo-šeng (Wang Guosheng), 30. října. (kr-vysocina.cz)

Vysočina – Bývalý ministr obrany Jaroslav Tvrdík (ČSSD) nadále pokračuje ve zvaní obchodníků a podnikatelů z Číny. Tentokrát jim nabídl region Vysočinu s jejími firmami, podniky, technikou a podnikateli a v neposladní řadě krásnou přírodou vhodnou k cestovnímu ruchu.

Koncem října hostil region Vysočina početnou, čínskou delegaci. Jednalo se o jednu z největších politických delegací, které kdy region navštívily. Čítala osmdesát delegátů z řad čínských politiků a podnikatelů.  Vedl ji Wang Kuo-šeng (Wang Guosheng), guvernér provincie Chu-pej (Hubei). Jednalo se o možnostech spolupráce v městských samosprávách, o možnosti pro české studenty vycestovat za studiem do Čínské lidové republiky o výměně regionálních zkušeností a bez povšimnutí nezůstal ani rozvoj cestovního ruchu. Wang Kuo-šeng uznal, že Vysočina je významnou lokalitu zajímavou pro turisty z Číny, především kvůli zdejší přírodě.

Za přítomnosti hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a guvernéra čínské provincie Wang Kuo-šenga v rámci Česko-čínského obchodního fóra na Vysočině byla 30. října 2014 podepsána tři memoranda o obchodní spolupráci.

„Je to otevření dveří. Byznys si už naši podnikatelé musí najít sami,“ řekl podle krajských novin Tomáš Prchal, ředitel Krajské hospodářské komory Vysočiny k podpisu memoranda. „Jsem přesvědčen, že se velice brzy dočkáme dalších kontraktů mezi českými a čínskými firmami. Zvláště pak mezi firmami od nás z Vysočiny,“ dodal k tomu při slavnostním podpisu memoranda předseda Krajské hospodářské komory Vysočiny, architekt Jaroslav Huňáček.

Kdo je Wang Kuo-šeng, který vedl delegaci na Vysočinu?

Wang Kuo-šeng (Wang Guosheng) je od února 2011 guvernérem provincie Chu-pej (Hubei) a od roku 2012 člen Ústředního výboru Komunistické strany Číny. Na základě velmi podobného případu, kdy čínskou delegaci pozvanou do Prahy na Hrad vedl vysoký státní úředník Čang Kao-li (Zhang Gao-li), u kterého vyšly najevo skutečnosti o jeho důvodném podezření z účasti na genocidě čínského duchovního hnutí Falun Gong[1], deník Epoch Times prověřoval také vedoucího delegace příchozího na Vysočinu, Wang Kuo-šenga.

Z vyšetřování Epoch Times zatím není jasné, do jaké míry se jako vysoký úředník čínského režimu a současný guvernér provincie Chu-pej zapojoval do celostátního pronásledování duchovních hnutí. Jisté je pouze to, že jeho předchůdce na pozici guvernéra Chung-čung Li (Hongzhong Li) byl ve spojení s čínským exprezidentem Ťiang Ce-minem (Jiang Zemin), který inicioval a řídil represe duchovního hnutí Falun Gong. Za doby jeho působení zprávy z Číny uvádějí prudký nárůst zatčení, věznění a pronásledování následovníků Falun Gongu v provincii Chu-pej. Zda Wang Kuo-šeng na pozici guvernéra pokračoval v jeho stopách, není Epoch Times známo, a nelze tedy učinit jakékoliv závěry.

Záměna jmen

Jméno jako Wang Kuo-šeng se skutečně objevilo v souvislosti s pronásledováním duchovní praxe Falun Gong v Číně, a to ve výpovědi svědků, kteří perzekuci v čínském vězeňském systému zažili: Jistý Wang Kuo-šeng, člověk podle pinyinu stejného jména, byl zhruba od začátku perzekuce v roce 1999 nejdříve výkonným ředitelem pro vzdělávání (zdroj) a poté vedoucím odboru správy v pátém oddělení věznice Ťi-tung (Jidong) (zdroj). Kromě toho podle zdroje na clearharmony.net nejspíš působil i jako instruktor politické divize zabezpečení v Ša-nan (Shanan) úřadu, který byl rovněž zapleten do pronásledování.

Výpověď vězněného praktikujícího Fa-lun Kung v témž vězení: Oběť mučení Š' Chu (Shi Hu) ve vězení Ťi-tung podle zdroje na clearwisdom.net vypovídá: „Trpěl jsem zde krutým fyzickým a psychickým pronásledováním. Po příjezdu musí nejdříve všichni noví vězni čelit prvnímu testu, což je memorování vězeňských předpisů. Až poté, co si předpisy dobře pamatují, je jim přiřazena práce. Ve vězení jsem byl mučen elektrickými obušky. Asi pět strážců stálo kolem mě a dva z nich v každé ruce drželi elektrický obušek. Ostatní mi zkroutili ruku za záda a tlačili mě za rameno dolů a na pokyn vedoucího týmu mě začali mučit. Cítil jsem velké pálení a bolest... Když jsem byl nakonec propuštěn z  vězení, úředníci mě odvezli domů. Vedoucí Wang Kuo-šeng se mě zeptal: ‘Budeš stále po propuštění cvičit Falun Gong?‘ Odpověděl jsem: ‚Samozřejmě budu a nikdo mě nezastaví‘. ‚Vy jste se za ty roky vězení nezměnil, a místo toho jste teď ještě odolnější,’ odpověděl Kuo-šeng.

Další výpověď podle zdroje na clearwisdom.net uvádí: „Po příjezdu do vězení Ťi-tung jsem byl vyslýchán několika lidmi v rychlém sledu za sebou (mimo jiné i Wang Kuo-šengem). Snažili se najít příležitost, aby na mě nekonečným výslechem něco našli. Další postup byl vymývání mozku násilným nucením dívat se na propagační videa nebo číst materiály, které hanobily Falun Gong. Když jsem potřeboval jít na toaletu, stráže mi uvolnily jen jednu ruku a musel jsem táhnout židli za sebou. Nenechali mě ani v noci spát, když jsem na několik minut usnul, dva vězni, kteří mě měli za úkol sledovat, mi rychle nalili horkou vodu přes hlavu. Když se mnou stále nemohli pohnout, lili na mě vařící vodu přímo z termosky. Jedenáct dní jsem byl spoutaný na židli beze spánku a můj zadek ztratil cit."

Prověřujeme čínské delegáty

Redakce české edice Epoch Times nechala prověřit čínské znaky jména dotyčného člověka. Ukázalo se, že jméno vězeňského výkonného ředitele není totéž, jako jméno vedoucího úředníka čínské delegace hostující na Vysočině. „Není jisté, do jaké míry je tento muž zapojený do pronásledování. Podle čínského překladatele se podle znaků nejedná o muže, kterého potkaly ve vězení oběti pronásledování. Žádné jiné naše zdroje o něm nemají záznamy,“ sdělil šéfredaktor české edice Milan Kajínek.

Prozatím nic nenaznačuje, že by měli zástupci českých firem, politici a úředníci na Vysočině co do činění se zločincem, jako tomu bylo 28. srpna v Praze na obřím summitu „CHINA INVESTMENT FORUM 2014“, na který čínskou delegaci vedl Čang Kao-li, jenž prokazatelně opakovaně vydával příkazy k tvrdým zásahům proti stoupencům duchovního hnutí Falun Gong, v důsledku čehož docházelo během jeho funkčního období k zatýkání, věznění a 56 ověřeným úmrtím v důsledku mučení. Bylo zjištěno, že společně s Čang Kao-lim přijeli do Prahy také další čtyři vysocí úředníci, zapojení do genocidy Falun Gongu - Li Xiansheng (Li Sien-šeng), Tong Zhiwu (Tchung Č'-wu), Zhu Haowen (Ču Chao-wen), Zhang Chenliang (Čang Čchen-liang). V důsledku odhalení informací o čínských delegátech vyzvala řada českých osobnosti českou vládu, parlament, prezidenta a podnikatele, aby se více zajímali o historii a pozadí lidí, s nimiž se veřejně stýkají a s nimiž uzavírají obchodní dohody.

Článek upravil: Milan Kajínek


[1] Falun Gong je metoda pro rozvoj těla a mysli obsahující meditativní cvičení a nauky o rozvoji charakteru. Fa-lun Kung patří mezi takzvané čchi-kungy a vyzývá k následování principů pravdivosti soucitu a snášenlivosti. V Číně bylo podle vládních statistik v roce 1998 přibližně 70 milionů příznivců Falun Gongu. Tehdejší předseda komunistické strany prosadil zákaz Fa-lun Kungu a spustil represivní kampaň na jeho potlačení.


Čtěte také:

Zeman v Číně pokazil Česku pověst, stěžují si politici z TOP 09

Praha: Zhang Gaoli, šéf delegace čínských podnikatelů na China Investment Forum, je důvodně podezřelý z účasti na genocidě

Výpověď bývalého čínského vězně na koncertu Svědomí nelze koupit

Pronásledování Falun Gongu trvá už 14 let, čínská veřejnost začíná reagovat (video)

Koncert Svědomí nelze koupit oživil ideály sametové revoluce a podpořil lidská práva v Číně (fotogalerie+video)