Prezident Společnosti pro transplantaci orgánů Dr. Francis L. Delmonico (vpravo nahoře) sleduje podepisování rezoluce v Chang-čou 29. října 2013. Představitelé čínského zdravotnictví později nedodrželi tyto sliby, což vedlo k absenci mezinárodní účasti na Transplantačním kongresu v Číně v roce 2014. (Screenshot/declarationofinstanbul.org)

Čínský transplantační kongres 2014 probíhal od středy 29.10. do pátku 31.10. v Chang-čou (Hangzhou), avšak bez účasti mezinárodních transplantačních organizací.  Ochota ze strany mezinárodních organizací účastnit se na aktuální transplantační konferenci vymizela, pravděpodobně v důsledku nedodržení slibů čínského ministerstva zdravotnictví o ukončení neetických transplantací orgánů od popravených vězňů.

Na poslední konané konferenci, která se uskutečnila loni v listopadu právě v Chang-čou, došlo pod dohledem mezinárodních představitelů k podpisu Rezoluce z Chang-čou, která se zavazovala zrušit v Číně běžnou a rozšířenou praxi používání popravených vězňů jako zdrojů orgánů pro transplantace.

Tento slib byl klíčový pro nápravu zkorumpovaného a násilného způsobu, jakým jsou transplantace v Číně prováděny. V důsledku loňské konference v Chang-čou byla naplánovaná na červen 2014 mezinárodní konference právě v Číně. Plánovaná konference se však bez jakéhokoliv oficiálního zdůvodnění neudála.

Důvody, proč neproběhla, však není složité odvodit ze současné situace. Závazky z předchozí konference totiž nebyly ze strany čínského ministerstva zdravotnictví naplněny– tedy vážné úsilí o reformaci provádění transplantací v Číně se zastavilo z důvodu nespolupráce čínské strany. V březnu 2014 ředitel Výboru pro orgánové transplantace v Číně, oficiálního orgánu, který má v kompetenci politiku orgánových transplantací, Chuang Ťie-fu (Huang Jiefu) prohlásil, že Čína odběr orgánů z popravených vězňů nezastaví.

Z tohoto důvodu vymizela ochota ze strany mezinárodních organizací účastnit se na aktuální transplantační konferenci.

Tato letošní konference byla ještě na konci září naplánovaná v městě Čchung-čching (Chongqing). Kvůli „speciálním důvodům“ byla později Čínskou společností pro orgánové transplantace přesunuta do Chang-čou, bez udání důvodů.

Zdá se, že mezinárodní transplantační společenství lékařů se od čínského transplantačního systému tímto krokem distancuje. Již v minulosti proběhla řada restrikcí vůči čínským doktorům a jejich činnosti na poli transplantační chirurgie. Některé nemocnice, například v Austrálii, zakázaly výcvik čínských chirurgů, světové zdravotnické žurnály čínským chirurgům zakazují publikovat a řada zemí přijala zákony trestající občany za to, že odjedou do Číny za účelem transplantace orgánů.

Důvod distancování a zavedení restrikcí je jasný. Mezinárodní společenství deklaruje využívání orgánů z popravených vězňů jako neetické a nedobrovolný způsob získávání lidských orgánů jako nepřijatelný. Navíc je již od roku 2006 široce řešeno obvinění, že čínský zdravotnický systém vojenských nemocnic zneužívá vězně svědomí jako nedobrovolné dárce orgánů.

Volání po trestním stíhání čínských chirurgů

Evropský parlament koncem roku 2013 vydal ostrou rezoluci namířenou právě na tyto praktiky. Vydání rezoluce předcházelo téměř šest let vyšetřování a veřejných slyšení expertů a bývalých čínských vězňů na toto téma. Evropský parlament vyjádřil „hluboké znepokojení nad stále se opakujícími a důvěryhodnými zprávami o systematickém, státem schvalovaném nedobrovolném odebírání orgánů vězňům svědomí v Čínské lidové republice, mezi nimiž je i mnoho stoupenců Falung Gongu uvězněných za jejich náboženské přesvědčení a také členové dalších náboženských a etnických menšinových skupin“.

Rozhodnutí Evropského parlamentu rovněž tlumočí znepokojení a návrhy mezinárodního transplantačního společenství lékařů a „ zdůrazňuje, že plán postupně ukončit nedobrovolné odebírání orgánů popraveným vězňům až do roku 2015 není přijatelný. Vyzývá vládu Čínské lidové republiky, aby praktiky nedobrovolného odebírání orgánů vězňům svědomí a členům náboženských a etnických menšinových skupin ukončila okamžitě“.

Čínská strana dlouhodobě mlčí a dosud skutečně nepředložila jediný důkaz vyvracející obvinění. „Evropský parlament vyzývá čínské orgány, aby na žádost zpravodajů OSN podrobně vysvětlily, z jakých zdrojů pochází orgány používané poté, co se zvýšil počet transplantací, a umožnily zpravodajům OSN provést šetření transplantačních postupů v Číně.“

Čínský režim na rezoluci Evropského parlamentu nereagoval a dlouhodobé snahy mezinárodního společenství lékařů o dialog a spolupráci s čínským režimem na změnách těchto postupů selhaly.

Advokát David Matas, jeden z vyšetřovatelů neetických transplantací probíhajících v ČLR, uvedl, že se čínský zdravotnický systém stal natolik závislý na přílivu peněz z tohoto druhu obchodu s orgány, že se s ním obává z finančních důvodů přestat, neboť by přišel o významnou část rozpočtu.

David Matas rovněž prohlásil, že toto je nový druh zločinů, které ještě nebyly v minulosti spáchány, a mezinárodní společenství bude muset definovat a zavést nové zákonné mechanismy na jejich stíhání a trestání. Podobně tomu bylo po souzení holokaustu židovské obce po druhé světové válce, tehdy byly definovány termíny jako genocida a zločiny proti lidskosti. Státem řízené masové zneužívání vězněných lidí jako nedobrovolných dárců orgánů zatím nemá obdoby ani historické případy. Experti odhadují, že čínský režim tímto způsobem připravil o život již téměř sto tisíc vězňů, kteří údajně patří do skupin čínským režimem pronásledovaných náboženských skupin.


Přeložil: Jiří Chlebníček small United States


[1] Falun Gong je metoda pro rozvoj těla a mysli obsahující meditativní cvičení a nauky o rozvoji charakteru. Fa-lun Kung patří mezi takzvané čchi-kungy a vyzývá k následování principů pravdivosti soucitu a snášenlivosti. V Číně bylo podle vládních statistik v roce 1998 přibližně 70 milionů příznivců Falun Gongu. Tehdejší předseda komunistické strany prosadil zákaz Fa-lun Kungu a spustil represivní kampaň na jeho potlačení.

Čtěte také:

Zkušenost s transplantací orgánů v Číně. V rekordním čase a množství, anonymní dárci


Čína: Když se z těla stane trh s orgány