Meziregionální spolupráci s Čínou
Ilustrační foto: (zleva) Místostarosta města Suzhou Zhang Yuejin, velvyslanec ČR Libor Sečka, prezident nafigate corp. Ladislav Mareš, generální ředitel Cleanet Song Jiuhui, 17. ledna 2014, Velvyslanectví České republiky v Pekingu. (mzv.cz)

Náměstek hejtmana Moravskoslezkého kraje Ivan Strachoň spolu s ředitelem krajského úřadu Tomášem Kotyzou a ředitelem krajského ředitelství Policie ČR Tomášem Kuželem přivítali pětičlennou delegaci z čínského města Su-čou (Suzhou). Setkání proběhlo ve čtvrtek 13. listopadu 2014 v Integrovaném bezpečnostním centru (IBC) v Ostravě.

V Čínské delegaci přijeli zástupci města Su-čou, respektive Environmentální kanceláře a Průmyslového parku v Su-čou. Ředitel krajského ředitelství Policie ČR Tomáš Kužel na setkání představil vznik i současnou činnost IBC.

Následovalo setkání s novým primátorem města Ostravy Tomášem Macurou, který přijal nabídku spolupráce od zástupce primátora města Su-čou, Jüe-ťina Čan-ka (Yuejin Zhang) a souhlasil, že může tato spolupráce významně pomoci oběma regionům. Společně diskutovali o budoucí možnosti spolupráce mezi tímto historickým a kulturním městem a Ostravou v několika oblastech.

První z nich by mohla být oblast vzdělání a to především na univerzitní úrovni. „Další je vědecko-technická oblast. Ta může navázat na existenci platformy, která ve městě Su-čou je, tedy Czech Tech China Center. Třetí oblastí možné spolupráce je komerční, podnikatelská a obchodní, která může být opět oboustranná. Je možné využití průmyslového parku. V neposlední řadě jsme se bavili o rozvoji spolupráce v turistickém ruchu,“ uvedl krátce po setkání ostravský primátor Tomáš Macura.

Su-čou, s více než 13 mil. obyvatel v městské aglomeraci, leží 100 km západně od Šanghaje na důležité dopravní tepně do Nanjigingu, hlavního města provincie Jiangsu. Město je známé především díky svým starobylým zahradám zapsaným na seznamu UNESCO, pro velký počet kanálů bývá přirovnáváno k Benátkám Východu. Kromě dlouholeté historie se však může pochlubit také moderními průmyslovými parky a technologickými centry, které patří k nejvyspělejším v Číně.


Plánovaná návštěva Číny

Kromě toho Macura od vice-primátora a policejního ředitele Jüe-ťi-na Čan-ka obdržel pozvání na návštěvu. „Při ní bychom se pokusili doladit spolupráci a stvrdili bychom ji podpisem dohody. Tuto nabídku jsem přijal. Cestu předběžně plánujeme na jaro příštího roku,“ doplnil Tomáš Macura. Podle Jüe-ťi-na Čan-ka je Su-čou v oblasti Číny, která se nejvíce a nejrychleji rozvíjí. „Je významným finančním centrem Čínské lidové republiky, i proto může být případná spolupráce mezi našimi městy oboustranně přínosná,“ uvedl více primátor Su-čou.

Protože je město Su-čou součástí partnerské provincie Ťiang-su (Jiangsu), se kterou Moravskoslezský kraj uzavřel v roce 2013 Memorandum o porozumění, přijali na závěr dne všichni účastníci pozvání hejtmana kraje Miroslava Nováka na slavnostní večeři, kde měli zástupci krajského úřadu možnost diskutovat o dalších společných aktivitách, zejména v oblasti regionálního rozvoje, investic, vzdělávání a kulturní spolupráce.

„Meziregionální spolupráci s Čínou vnímáme jako důležitou. Chceme pokračovat v duchu spolupráce nastavené na národní i regionální úrovni letošním Čínským investičním fórem v Praze, kde se v závěru srpna sešli vrcholní představitelé zemí střední a východní Evropy a Číny. Výměna zkušeností v oblasti rovnoměrného rozvoje regionů, špičkové technologie, kulturní výměna a v neposlední řadě vzdělávání jsou oblasti, o které Čína projevuje velký zájem. Moravskoslezský kraj je připraven podpořit spolupráci našich a čínských univerzit vyhlášením individuální dotace, o jejíž schválení bude rozhodovat zastupitelstvo kraje začátkem příštího roku,“ uvedl náměstek hejtmana Ivan Strachoň.

20141117-cinska-delegace-ostrava
Delegace z čínského Su-čou (Suzhou) navštívila region. (kr-moravskoslezsky.cz)

Prověřujeme čínské delegáty

Na základě případu, kdy čínskou delegaci pozvanou na Pražský hrad vedl vysoký státní úředník Čang Kao-li (Zhang Gao-li), u kterého vyšly najevo skutečnosti o jeho důvodném podezření z účasti na genocidě čínského duchovního hnutí Falun Gong[1], deník Epoch Times prověřuje všechny čínské delegace, které navštěvují ČR.

Prozatím nic nenaznačuje, že by zástupce primátora Jüe-ťi-n Čan-k byl zapojen do mezinárodně trestných zločinů, jako jsou mučení, pronásledování, zločiny proti lidskosti nebo genocida.

Jinak tomu však bylo 28. srpna v Praze na obřím summitu „CHINA INVESTMENT FORUM 2014“, na který čínskou delegaci vedl Čang Kao-li, jenž prokazatelně opakovaně vydával příkazy k tvrdým zásahům proti stoupencům duchovního hnutí Falun Gong, v důsledku čehož docházelo během jeho funkčního období k zatýkání, věznění a 56 ověřeným úmrtím v důsledku mučení.

Bylo zjištěno, že společně s Čangem Kao-lim přijeli do Prahy také další čtyři vysocí úředníci, zapojení do genocidy duchovního hnutí Falun Gong. Jmenovitě - Li Sien-šeng (Li Xiansheng) součaný náměstek ministra provincie Chaj-nan (Hainan), Tchung Č'-wu (Tong Zhiwu) současný zástupce ředitele Stálého výboru lidového kongresu provincie Liao-ning (Liaoning), Ču Chao-wen (Zhu Haowen) v současné době generální tajemník vlády provincie Chej-pej (Heibei), Čang Čchen-liang (Zhang Chenliang) v současné době tajemník obecního výboru komunistické strany v obci Wu-an (Wuan) v provincii Che-pej (Hebei).

V důsledku odhalení informací o čínských delegátech vyzvala řada českých osobností českou vládu, parlament, prezidenta a podnikatele, aby se více zajímali o historii a pozadí lidí, s nimiž se veřejně stýkají a s nimiž uzavírají obchodní dohody.


[1] Falun Gong (Fa-lun Kung) je takzvaná čchi-kungová praxe zabývající se rozvojem těla a mysli, před rokem 1999 měla v Číně podle vládních statistik 70 milionů příznivců, v roce 1999 jej čínská vláda kvůli jeho masové popularitě zakázala.Čtěte také:

Vysočina: Podepsána tři memoranda v rámci Česko-čínského obchodního fóra