Prezident Andrej Kiska pri vyhlasovaní referenda. (www.prezident.sk)
Slovenský prezident Andrej Kiska vyhlásil vo štvrtok referendum o ochrane rodiny, ktoré sa uskutoční 7. februára budúceho roku.

V referende sa budú ľudia vyjadrovať k trom otázkam: či súhlasia, aby sa manželstvom nazývalo iba spolužitie jedného muža a jednej ženy, aby si homosexuálne páry nemohli adoptovať deti, a napokon či súhlasia, aby rodičia mali vplyv na spôsob výchovy svojich detí v školách pri určitých etických témach.

Petíciu za vypísanie referenda naštartovala občianska iniciatíva Aliancia za rodinu. Jej návrh referenda obsahujúceho štyri otázky podpísalo viac ako 400.000 ľudí. V auguste tohto roka podpisy doručili hlave štátu, ktorá dala následne preskúmať Ústavnému súdu súlad referendových otázok s Ústavou. Ten rozhodol, že tri zo štyroch položených otázok nie sú protiústavné.

Prezident sa rozhodol rešpektovať rozhodnutie Ústavného Súdu, hoci počas vyhlasovania referenda priznal svoje pochybnosti aj v prípade zvyšných troch otázok, o ktorých sa napokon bude hlasovať.

"Je to dobrý termín, sme radi, že takýto termín bol vyhlásený, dúfame, že umožní čo najväčšiemu počtu ľudí zúčastniť sa na referende," uviedol v reakcii hovorca Aliancie za rodinu Anton Chromík.

Referendum o ochrane rodiny bude v poradí už ôsmym referendom v histórii samostatného Slovenska. Doteraz bolo platné iba referendum z roku 2003, v ktorom sa hlasovalo o vstupe Slovenska do EÚ. Podľa ústavy sú výsledky platné, pokiaľ sa na referende zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov.

Referendové otázky:

1) Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2) Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3) Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?


Otázka, ktorú zamietol Ústavný súd:

1) Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré sú právnymi normami k 1. marcu 2014 priznané iba manželstvu a manželom - najmä uznanie, registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča?