Ethan Gutmann ve své knize The Slaughter odhaluje aktivní roli Čínského ministerstva zdravotnictví ve zločinných praktikách daleko za hranicemi lékařské etiky. (Screenshot/ Youtube)
Ethan Gutmann ve své knize The Slaughter odhaluje aktivní roli Čínského ministerstva zdravotnictví ve zločinných praktikách daleko za hranicemi lékařské etiky. (Screenshot/ Youtube)

Etický problém čínské transplantační chirurgie

Kniha The Slaughter odhaluje aktivní roli čínského ministerstva zdravotnictví ve zločinných praktikách daleko za hranicemi lékařské etiky. Její autor Ethan Gutmann mapuje etický problém čínské transplantační chirurgie, která využívá odsouzené vězně jako nedobrovolné dárce orgánů pro komerční transplantace.

Gutmann je členem projektu International Coalition to End Organ Pillaging in China, který vznikl jako mezinárodní koalice právníků, lékařů, zdravotnických pracovníků a lidsko-právních advokátů. Jejich společným cílem je přivést pozornost veřejnosti a politiků k případu závažného obvinění čínského ministerstva zdravotnictví z ilegálních a neetických praktik v oblasti transplantační chirurgie.

Důkazy o tom, že čínské nemocnice násilně odebírají orgány vězňům, kteří nedali k darování orgánu souhlas - a které byly zveřejněny již v minulosti, přiměly mezinárodní společenství lékařů k zavedení řady opatření. Přesvědčily také Evropský parlament, který důkazy uznal jako důvěryhodné, aby vydal vůči čínské vládě důraznou výzvu k prošetření těchto skutečností, stíhání viníků a jejich postavení před soud.Závěry z vyšetřování shrnuli například ve své vyšetřovací zprávě nazvané „Bloody Harvest“ kanadští právníci David Matas a David Kilgour. Na zprávu reagovala koalice lékařů DAFOH vydáním knihy State Organs, v níž světovým vládám navrhují různá zákonná řešení tohoto problému. Kniha Ethana Gutmanna nazvaná The Slaughter přináší další souhrnné záznamy z vyšetřování v této oblasti. Gutmannova kniha je příběhem transplantačního podnikání v Číně a jeho morbidního spojení s internačními tábory a usmrcováním zadržených disidentů a vězňů svědomí, zejména stoupenců Falun Gongu.

„Vaše předsudky o Číně tuhle literární cestu nepřežijí“


20141219-ethan-guttmann-the-slaughter2
Přebal nové knihy investigativního novináře Ethana Gutmanna Vyvražďování (The Slaughter), zabývající se násilnými odběry orgánů v Číně. (Prometheus Books)

Mnozí možná budou téma označovat za neuvěřitelné nebo nepravděpodobné, ale když si pročtete vyšetřovací zprávy nebo knihu The Slaughter, „vaše předsudky o Číně tuhle [literární] cestu nepřežijí“, míní její autor Ethan Guttman.

Pokuste se odpovědět na otázky: Proč čínské ministerstvo zdravotnictví neposkytuje žádné statistické počty provedených transplantací? Proč čínská vláda tají počet popravených vězňů? Proč příjemci orgánů neznají identitu dárců orgánů? Proč čínské ministerstvo zdravotnictví nepoužívá transparentní systém dárců a příjemců? Proč čínský režim nechce dovolit nezávislé vyšetřování v případě, že se jedná o falešná obvinění? Proč věznice investují značné finanční částky na podrobná lékařská vyšetření zdravých vězňů? Svědkové, kteří dosud o transplantacích promluvili, podali poměrně zevrubné popisy toho, jak celý systém zneužívání vězňů k transplantacím funguje. Je toto všechno jen náhodné „střílení od boku“ nebo odhalení monstrózního soukolí mafie v odvětví čínské transplantační chirurgie?

Kniha The Slaughter se zařezává hluboko pod povrch machinací čínského ministerstva zdravotnictví. Vynáší na světlo nejhorší zločiny 21. století, zločiny z lékařského prostředí, kde jsou lékaři ve službách mafie a byznysu dalece překračujícího hranice lidskosti. Z lidí pronásledovaných čínským režimem se stali nedobrovolní dárci orgánů, kteří byli zabiti, aby mohly být jejich orgány prodány na trhu orgánových transplantací za vysoké obnosy, shodují se závěry vyšetřovatelů.

Kniha je nyní dostupná k četbě a kritice. Každý může závěry vyšetřování prozkoumat a prověřovat. Stalo se běžnou praxí, že doktoři, kteří se o tématu dozvěděli, se pokusili podle návodu objednat transplantaci orgánu v čínské nemocnici a zjistili, že orgány jim slibují dodat ve velmi krátkém čase, který přesahuje možnosti všech světových transplantačních center. Navíc tak krátké čekací doby jasně napovídají, že na druhé straně musí být někdo, kdo čeká, až mu bude orgán odebrán. Kdo je to a proč je ochoten orgán věnovat v tak krátkém čase po objednávce, je otázkou, kterou zodpovídá právě kniha The Slaughter. Existuje databáze vězňů čekajících na smrt, v případě, že přijde objednávka, pro níž budou vyhodnoceni jako vhodní dárci?


Čtěte také:

Kniha s drsnou pravdou vychází. Čínští transplantologové se snaží předejít veřejné kritice

Další planý slib: Čína opět oznámila ukončení neetického odběru orgánů