Z telefonního rozhovoru: „Tenkrát to byl předseda Ťiang... byl vydán příkaz, druh instrukcí, které popisovaly provedení takových věcí, orgánových transplantací.“ (Ťiang Ce-min nahoře- NTD News a ilustr. foto transplantace - Peter Parks/AFP/Getty Images)
Organizace WOIPFG[1] nedávno zveřejnila přepis telefonního rozhovoru[2], který potvrzuje, že stopy důvodných podezření o provádění ilegálních transplantací v čínských vojenských nemocnicích vedou k exprezidentovi Ťiang Ce-minovi.

Telefonní hovor jednoho z vyšetřovatelů proběhl v září 2014 s Pai Šu-čongem (Bai Shuzhong), bývalým ministrem zdravotnictví pro Hlavní logistické oddělení Čínské lidově osvobozenecké armády (LOA). Pai Šu-čong v hovoru na otázku, zda příkaz k transplantacím přišel od tehdejšího vedoucího logistického oddělení Wanga Geho (Wang Ke) uvádí: „Tenkrát to byl předseda Ťiang... byl vydán příkaz, druh instrukcí, které popisovaly provedení takových věcí, orgánových transplantací.“

Je obecně známo, že největší politickou kampaní čínského exprezidenta Ťiang Ce-mina je potlačování duchovního hnutí Falun Gong..

Podle výpovědi Pai Šu-čonga příkaz předsedy komunistické strany Ťiang Ce-mina určil jako hlavní cílovou skupinu pro transplantace vězněné následovníky duchovního hnutí Falun Gong. „Odvedli jsme mnoho práce proti Falun Gongu poté, co tenkrát předseda Ťiang vydal ten příkaz,“ uvedl Pai Šu-čong v telefonním rozhovoru. Dodal také, že příkaz předsedy strany byl obecný a neplatil pouze pro vojenské nemocnice, ale jeho instrukce následovaly i nemocnice mimo systém LOA.

Je obecně známo, že největší politickou kampaní čínského exprezidenta Ťiang Ce-mina je potlačování duchovního hnutí Falun Gong (Fa-lun-kung nebo také Falun Dafa). Celostátní represe hnutí Ťiang Ce-min odstartoval již v roce 1999. Zasáhly více než sto milionů Číňanů.

Experti[3], kteří provedli vyšetřování příčin raketového vzestupu čínské transplantační chirurgie po roce 1999, došli k závěrům, že existuje neznámý zdroj, z něhož čínské vojenské nemocnice v průběhu patnácti let získaly desítky tisíc lidských orgánů pro komerční transplantace.

Vyšetřovací zprávy Bloody Harvest (Krvavá sklizeň) nebo The Slaughter (Jatka), které o tomto tématu pojednávají, uvádějí, že podivné a zároveň logické je spojení mezi represivní kampaní exprezidenta Ťiang Ce-mina proti následovníkům Falun Gongu a strmým vzestupem počtu v Číně prováděných transplantací.

Závěry nezávislých vyšetřovatelů uznal v prosinci 2013 Evropský parlament jako důvěryhodné. Shodují se na tom, že následovníci Falun Gongu, kteří byli od roku 1999 po tisících uvězňováni do pracovních táborů, záchytných center a dalších vězeňských zařízení, se stali nedobrovolnými dárci orgánů. Jejich životně důležité orgány jim byly údajně násilně odebrány bez jejich svolení a prodány za vysoké částky zájemcům z Číny a ze zahraničí.

20141205-gutmann1
Ethan Gutmann ve své knize The Slaughter odhaluje aktivní roli Čínského ministerstva zdravotnictví ve zločinných praktikách daleko za hranicemi lékařské etiky. (Screenshot/Youtube)

Exprezident Ťiang Ce-min podle lidsko-právní organizace Amnesty International údajně prohlásil: „Zničte je finančně, zničte jejich pověst a zničte je fyzicky,“ čímž posvětil zabavování majetku následovníků Falun Gongu, jejich očerňování ve sdělovacích prostředcích a jejich mučení ve věznicích, které potvrdili zvláštní zpravodajové OSN Manfred Nowak. Cílem jeho represivní kampaně bylo údajně úplné potlačení Falun Gongu na území ČLR, který kvůli jeho masové popularitě a 70 milionům následovníků vnímal jako hrozbu absolutní moci komunistické strany.

Podle výpovědí následovníků Falun Gongu následoval údajně další příkaz vydaný předsedou Ťiang Ce-minem, který zněl: „Využijte je jakýmkoliv ekonomicky výhodným způsobem.“ Ten byl podle vyšetřovatelů realizován v několika formách. První je jejich využití jako otrocké pracovní síly v pracovních táborech pro výrobu produktů putujících na tuzemský a zahraniční trh. Další je podle vyšetřovatelů jejich využití coby zmiňovaných nedobrovolných dárců orgánů pro komerční transplantace, což splňuje jak nařízení k jejich „fyzické likvidaci“, tak k jejich „ekonomickému využití“.

Někteří vyšetřovatelé, jako je Ethan Gutmann, uvádějí, že těla mrtvých vězňů mohla být následně prodávána továrnám na zpracování lidských těl, které si v Číně zřídili evropští podnikatelé za účelem preparace lidských těl pro výstavy Bodies. Zpeněžení těl následovníků Falun Gongu by tedy podle Gutmanna bylo dvojí – nejprve zaplatili pacienti za jejich orgány a poté továrny za jejich těla. Gutmann prohlásil, že pokud svolí majitelé výstav Boddies k odebrání vzorků DNA z vystavovaných těl, mohou lidé v Číně zjistit, zda nebyla těla jejich zmizelých nebo zemřelých příbuzných prodána a vystavována po celém světě.

Kam přesně směřuje tok peněz získaných tímto způsobem, nebyli vyšetřovatelé schopni sledovat. Uvádějí však důvodná podezření, že do celého procesu neetického obchodu s orgány vězňů jsou zapojeny soudy, vězení, nemocnice i nejvyšší představitelé vládnoucí komunistické strany.

Více informací o závěrech z vyšetřování této kauzy, kterou deník Epoch Times dlouhodobě sleduje, naleznete na stránkách International Coalition to End Organ Pillaging in China[1] (WOIPFG) World Organization to Investigate Persecution of Falun Gong je Světová organizace za vyšetření pronásledování Falun Gongu. Provádí vyšetřování a shromažďuje veškeré záznamy spojené s reálnými postupy čínského režimu v represích proti Falun Gongu. Jejich archiv slouží jako databáze informací získaných o řadě čínských úředníků, vládních představitelů a dalších lidí zapojených do represí, které mohou být případně použity jako podklady pro trestní oznámení či další vyšetřování.

[2] Přepis telefonního rozhovoru a jeho zvukovou stopu naleznete na stránkách WOIPFG.

[3] Experti: Kanadští právníci David Kilgour a David Matas, britský publicista a spisovatel Ethan Gutmann, organizace Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), koalice International Coalition to End Organ Pillaging in China (ICEOPC), World Organization to Investigate Persecution of Falun Gong (WOIPFG) a další.