Bílý dům. (Karen Bleier/AFP/Getty Images)
Po třech letech reagoval Bílý dům na petici v níž více než 34 tisíc občanů požadovalo od Bílého domu vyšetřování a veřejné odsouzení neetické praxe odebírání orgánů v Číně vězněným věřícím z duchovního hnutí Falun Gong[1] (Fa-lun-kung). Bílý dům veřejně odsoudil odebírání orgánů popraveným vězňům, které v Číně probíhá jako oficiální postup čínského ministerstva zdravotnictví, několik let kritizovaného lidsko-právními organizacemi i světovým lékařským společenstvím.

Respektive text petice tlumočí obvinění, že čínský režim zneužívá „vězně svědomí“ z řad duchovního hnutí Falun Gong jako nedobrovolné dárce a jejich orgány zpeněžuje při transplantacích v čínských vojenských nemocnicích. Vyšetřování zahraničních expertů hovoří o tom, že skutečně existují konkrétní skupiny čínských obyvatel (Falun Gong, křesťané, Tibeťané, Ujgurové), které čínský režim dlouhodobě pronásleduje, vězní a zneužívá dosud nevídaným způsobem – ke komerčním transplantacím.

Bílý dům:  „Vláda vyzvala Čínu, aby přestala s odebíráním orgánů od popravených vězňů a vznesla tuto záležitost při jednání s vysokými čínskými úředníky.“

Vyjádření Bílého domu se poněkud diplomaticky vyhýbá konkrétnímu označení skupiny nebo skupin, které jsou k neetickým transplantacím zneužívány, namísto toho užívá termín „popravení vězni“, což nevylučuje, že popravení vězni ve skutečnosti byli následovníci Falun Gongu nebo další skupiny „vězňů svědomí“, ale ani to nepotvrzuje.

„Americká vláda se staví proti nelegálnímu nebo neetickému odebírání orgánů či obchodování s lidskými orgány. Vláda vyzvala Čínu, aby přestala s odebíráním orgánů od popravených vězňů a vznesla tuto záležitost při jednání s vysokými čínskými úředníky,“ uvádí Bílý dům.

Tlak na Čínu se v tomto ohledu zvyšuje, ovšem zejména lékařské a politické kruhy jsou si vědomy skutečnosti, že jednání s čínským režimem není snadné a v konkrétních „citlivých záležitostech“ je extrémně urážlivý a uzavřený. Při pohledu na reakce čínského režimu se však ukazuje, že i když se komunikaci o určitých tématech uzavírá, bedlivě veškeré výzvy zahraničí monitoruje a reaguje na ně, i když o nich odmítá komunikovat nebo i jen přiznat, že se něco podobného na jeho území odehrává.

Bílý dům také zmiňuje, že „čínští představitelé oznámili závazek zrušit praxi odebírání lidských orgánů pro transplantaci od popravených vězňů, i když jsme si vědomi přetrvávajících zpráv o těchto praktikách“. Čínský režim opakovaně prohlásil, že tuto kontroverzní praxi zastaví, ale podle expertů, kteří události v čínském transplantačním odvětví sledují, zůstalo pouze u slibů, přičemž odvětví nadále jede ve starých kolejích.


Čtěte také: Do Prahy přijedou vyšetřovatelé závažných zločinů současné medicíny


„Bereme tato tvrzení velmi vážně, a budeme i nadále sledovat situaci a akce, které čínské úřady učinily ke splnění tohoto závazku,“ uzavírá Bílý dům.

Od roku 2006 se opakovaně diskutovalo o otázce, zda se skutečně mohou odehrávat tak závažné zločiny proti lidskosti, kdyby čínská vláda takto cíleně odstraňovala skupiny obyvatel a jejich orgány rozprodávala zájemcům z Číny a ze zahraničí. Po prvních obviněních v roce 2006 proběhla řada vyšetřování a slyšení expertů v Evropském parlamentu i v Kongresu USA, která tyto instituce přesvědčila natolik, že došlo k vydání poměrně ostrých a velmi konkrétně formulovaných rezolucí adresovaných čínskému režimu. V prosinci 2013 v Evropském parlamentu (více...) a v červenci 2014 v Kongresu USA (více...).

Rezoluce vyjadřují „hluboké znepokojení nad stále se opakujícími a důvěryhodnými zprávami o systematickém, státem schvalovaném nedobrovolném odebírání orgánů vězňům svědomí v Čínské lidové republice, mezi nimiž je i mnoho stoupenců Falun Gongu, uvězněných za jejich náboženské přesvědčení, a také členové dalších náboženských a etnických menšinových skupin“.

O případu samostatně jednaly také další země jako Belgie, Kanada, Itálie, Španělsko, Austrálie a Francie.

Světové transplantační společenství lékařů se pokouší čínské ministerstvo zdravotnictví dovést k zavedení průhledného systému dárcovství orgánů podle standardů Světové lékařské organizace (WHO). Pokud dnes odcestují pacienti do Číny za účelem transplantace, je praxe taková, že není známo jméno dárce, neexistuje otevřený seznam dárců a čekatelů a není možné sledovat tok peněz placených za transplantace. Protože je systém transplantací neprůhledný, uvádějí hrubé odhady expertů, že od roku 1999 dodnes bylo v Číně provedeno více než 100 tisíc neobjasněných transplantací (cca 6 000 transplantací ročně).

Obvinění dosud nebyla soudně potvrzena, původ transplantovaných orgánů stále zůstává z velké části neobjasněný. Experti se ptají, proč původ těchto orgánů čínské ministerstvo zdravotnictví zatajuje. OSN opakovaně žádalo čínský režim o doložení relevantních dat a statistik, které by obvinění vyvrátily. Čínský režim odmítl data poskytnout a rovněž po více než osm let zabraňuje vstupu nezávislého vyšetřovacího týmu expertů, který by obvinění potvrdil nebo vyvrátil.


S použitím článku Larryho Onga.


[1] Falun Gong je metoda pro rozvoj těla a mysli obsahující meditativní cvičení a nauky o rozvoji charakteru. Falun Gong patří mezi takzvané čchi-kungy a vyzývá k následování principů pravdivosti soucitu a snášenlivosti. V Číně bylo podle vládních statistik v roce 1998 přibližně 70 milionů příznivců Falun Gongu. Tehdejší předseda komunistické strany prosadil zákaz Falun Gongu a spustil represivní kampaň na jeho potlačení.