Předseda vlády Bohuslav Sobotka před jednáním Evropské rady, 19. března 2015. (www.vlada.cz)

O měsíc starém návrhu o energetické unii od místopředsedy Evropské komise se již konalo více setkání a některé informace jsou známy. V bodech tak lze představit hlavní možné přínosy tohoto projektu:

Více dodavatelů energie

V souvislosti s děním na Ukrajině se ukazuje, že konflikty mohou způsobit blokování tras dodávek různých zdrojů, například plynu. Energetická unie by mohla tento problém odstranit. Jak uvádí Schulz, předseda Evropského parlamentu, „Závislost na několika málo dodavatelích nás dělá zranitelnými… vůči hrozbám blokování tras, kterými proudí dodávky energie.“

Nová pracovní místa

Schulz také na jednání Evropské rady uvedl, že by energetická unie mohla přispět k vytváření pracovních míst. Dle webové stránky projektu by se toho mělo dosáhnout novými technologiemi a obnovenou infrastrukturou.

Propojení toků energie mezi státy

Projekt by měl přinést volný tok energie mezi hranicemi, což by v některých případech mohlo umožnit vstoupit na trh novým dodavatelům. Jedním ze záměrů je, aby alespoň 10% elektrické energie mohlo „překročit hranice“, což by mohlo mimo jiné snížit nutnost importu energie, který stojí Evropskou unii ročně okolo 400 milionů eur.

Lepší ceny a ochrana spotřebitele

Jedním z cílů projektu jsou levnější ceny energie. Přesná čísla nejsou zatím známa. Předseda vlády Sobotka uvedl, že „schválené závěry… nezapomínají ani na ochranu spotřebitele“. Prakticky by se toho mělo dosáhnout například díky větší míře transparence, když členské země nakupují energii či plyn od zemí mimo EU.

Projekt by měl být rozpracován do konkrétních legislativních návrhů v následujících měsících.


Zdroj: www.vlada.cz, www.europarl.europa.eu