Zemědělci, kteří se nazývají „dân oan“ (oběti nespravedlnosti) ve Vietnamu, společně s otcem odsouzeného panem Truong Chinhem na protestním shromáždění, které se snaží zasazovat o Chuongův život. (foto: Nguyen Thuy Nga)
Zemědělci, kteří se nazývají „dân oan“ (oběti nespravedlnosti) ve Vietnamu, společně s otcem odsouzeného panem Truong Chinhem na protestním shromáždění, které se snaží zasazovat o Chuongův život. (foto: Nguyen Thuy Nga)
Nedávno obdržela česká pobočka redakce Epoch Times informaci o dvou občanech Vietnamu, kteří byli odsouzeni k trestu smrti. Podle vietnamských právních aktivistů jsou nevinní. Během soudního procesu a po něm se objevily důkazy a svědectví, která vzbuzují velmi závažná podezření, že byl celý proces zmanipulovaný a vedený bez řádných důkazů nebo dokonce v rozporu se skutečnostmi. Tyto případy jsou podle vietnamských právních aktivistů pouze špičkou ledovce svévole tamního právního systému.

„Původně se měl trest smrti vykonat někdy vloni v prosinci. Díky pobouření veřejnosti byl trest odkládán. Jejich rodiny je teď nemohou ani navštěvovat,“ sdělila Epoch Times paní Thanh Mai Nguyen, Vietnamka žijící v ČR, která redakci zaslala první informace o případech.

Kontaktovali jsme vietnamské právní aktivisty, abychom prověřili pozadí rozsudků o trestu smrti, a prozatím jsme se zaměřili pouze na jeden z nich. Bývalá vietnamská novinářka Pham Doan Trang sdělila Epoch Times, že jeden z odsouzených Nguyen Van Chuong žil ve městě Hai Phong, kde provozoval malou kavárnu.

Hai Phong je ve Vietnamu proslulé jako město „mafie a zločinu“. „Mnohé gangy mají dobré kontakty s místní a centrální vládou (Komunistickou stranou),“ říká bývalá novinářka Pham Doan Trang, která píše svůj lidsko-právní blog, jenž je vietnamským režimem úspěšně blokován. „Šéfem městského vyšetřovacího policejního oddělení byl v době vyšetřování případu jistý Duong Tu Trong, skutečný 'kmotr'. Naštěstí byl v roce 2013 uvězněn za účast v největším případu korupce ve Vietnamu od roku 2008. Pokud by nebyl ve vězení, věřím, že by už byl Nguyen Van Chuong popravený.“

Majitel kavárny Nguyen Van Chuong odsouzený v červnu 2008 k trestu smrti, hovoří ve vězení s rodiči prostřednictvím telefonického spojení. (foto zaslala Pham Doan Trang)
Majitel kavárny Nguyen Van Chuong odsouzený v červnu 2008 k trestu smrti, hovoří ve vězení s rodiči prostřednictvím telefonického spojení. (foto zaslala Pham Doan Trang)
Za mříže majitele kavárny údajně dostal přímo „policejní kmotr“ Duong Tu Trong, který jej nechal obvinit z vraždy policejního majora Nguyen Van Sinha. Tuto domněnku potvrzují také právní aktivisté. Proslýchá se, že jedním z důvodů jeho uvěznění je to, že tamní policejní šéf si zakládal na pověsti bleskového vyšetřování a dopadení viníků. Údajně měl v oblibě, když místní média chválila jeho rozřešení případů do 24 hodin. Policisté tedy obvykle čelili silnému časovému tlaku a jeho nárokům na co nejrychlejší uzavření případu.

„Když se zeptáte místních lidí z města Hai Pong, proč byl majitel kavárny Nguyen Van Chuong odsouzen v červnu 2008 k trestu smrti, přestože je nevinný, dostanete pravděpodobně odpověď, že [kmotr] Duong Tu Trong to tak chtěl, vždycky chtěl uzavřít případ, jak nejrychleji to bylo možné,“ sdělila Epoch Times paní Pham Doan Trang.

V pozadí případu je však možná ještě další skutečnost. Proslýchá se, že skutečným pachatelem vraždy policejního majora musí být někdo ve velmi úzkém spojení s vysoce postavenými komunistickými funkcionáři a Chuong a ostatní odsouzení jsou jen obětní beránci. „Ale to jsou jen fámy. Víte, v komunistickém státě, kde není žádná transparentnost ani odpovědnost, zná pravdu jen vládnoucí komunistická strana – a Bůh,“ prohlásila Pham Doan Trang.

Pozadí majitele kavárny však nebylo ani politické, ani náboženské, říká v ČR žijící paní Thanh Mai Nguyen. „A to je jisté z jednoho důvodu. Nespravedlivě odsouzenému se dostalo podpory veřejnosti, a to v totalitním režimu. Taková podpora by se těžko mohla veřejně projevit, kdyby v tom bylo něco politického či náboženského.“

Podle obžaloby měl 14. července 2007 okolo deváté hodiny večer Nguyen Van Chuong společně s dalšími dvěma obviněnými jet na motorce (pozn. všichni tři na jedné motorce), když uviděli Nguyen Van Sinha, policejního majora města Hai Phong, který jel na motorce při cestě do práce. Tři obvinění si podle obžaloby měli potřebu obstarat nějaké peníze na nákup heroinu a rozhodli se okrást každého, koho viděli, tak napadli pana Sinha mečem a nožem. Chuong s druhým společníkem bodli pana Sinha do zad a některých dalších částí těla. Pan Sinh se bránil střelbou ze služební pistole. Obvinění poté utekli na své motorce, a policejní důstojník zemřel na následky zranění.

Jak bylo jednou pravomocně rozhodnuto radou soudců Nejvyššího soudu, podle současných vietnamských zákonů neexistuje žádný způsob, jak zvrátit rozsudek trestu smrti proti Nguyen Van Chuongovi, a to i v případě, že může být odsouzen neprávem.

I když má Chuong alibi, že v den vraždy nepobýval ve městě Hai Phong, nýbrž ve městě Hai Duong, policie je odmítla s tvrzením, že obvinění dotyčnému nařídil, aby mu alibi poskytli a zakryli tak jeho zločin. Alibi mu dosvědčil jeho bratr Doan, kterého policie zatkla ihned, jak předložil svědectví na policejní stanici. Byl odsouzen za „zakrývání trestného činu“.

Všichni tři obvinění z vraždy na začátku opakovaně před soudem prohlašovali, že jsou nevinní. Bratři Chuong a Doan řekli při dalším slyšení před soudem, že byli během výslechu mučeni, dokud nepřiznali svoji vinu. V některých ze svých svědectví Chuong do textu napsal „EC“ [zkratka pro „ep Cung“ neboli vydírání ve vietnamštině]. Tvrdil také, že některé dokumenty o případu byly ztraceny včetně písemného potvrzení ze zadržovacího střediska Tran Phu, které uvádějí, že byl vážně zbit a těžce zraněn ještě předtím, než byl do střediska přijat.

Chuong a jeho právník požádali policii, aby prošli jeho protokoly hovorů z mobilního telefonu, které by mohly ověřit, zda byl v době vraždy ve městě Hai Phong, ale jejich žádost byla zamítnuta. Též před soudem prohlásili, že policie neidentifikovala, komu patří gázová maska, pantofle a meč, které byly ponechány na místě činu. Obviněný navíc nebral ani heroin, který si chtěl údajně za uloupené peníze koupit.

Jeden z Chuongových právníků, advokát Hoang Van Quanh, řekl tisku: „Moje obhajoba Chuonga je dlouhá 23 stran, což přineslo dalších 23 otázek pro soudy a prokuraturu, aby je zvážily, ale byly zamítnuty.“

Mladší bratr odsouzeného Nguyen Trong Doan, který dokončil svůj dvouletý trest vězení, řekl po propuštění, že byl zatčen za „zamlčení trestných činů“, zatímco ve skutečnosti jen navštívil policejní stanici, kde předložit potvrzení od svědků, že se setkali s jeho bratrem v době vraždy v jiném městě, než byl zločin spáchán. Po jeho zatčení všichni svědci změnili svá předchozí svědectví a prohlásili, že se s ním setkali, ale nejsou si jistí, zda to bylo v noci, kdy došlo k vraždě.

Nicméně dva svědci, Tran Quang Tuat a Trinh Xuan Truong, následně přiznali, že museli změnit své svědectví po nátlaku policie, jejíž členové je mučili. Prohlásili také, že v době vraždy skutečně byli s obviněným v jiném městě, než se vražda odehrála. Tyto informace shromáždila skupina vietnamských právních aktivistů, která čítá jak právníky, tak novináře.

Byť je celkem pravděpodobné, že je majitel kavárny nevinný a do vězení se dostal na příkaz „kmotra“ Duong Tu Tronga, který je už za mřížemi, prozatím neexistuje žádný legální způsob, jak jej zbavit rozsudku smrti. „Tak smutné, ale pravdivé !“ říká bývalá vietnamská novinářka a současná členka skupiny právních aktivistů Pham Doan Trang. „Jak může být zákon tak nelidský, ptám se.“

Podle aktivistů v případu došlo k porušení lidských práv občanů, porušení vietnamského práva.

Trest smrti může být změněn na doživotí, pokud by odsouzenému prezident udělil amnestii. Odsouzený majitel kavárny Nguyen Van Chuong a jeho rodina tuto možnost odmítli, trvají na tom, že je nevinný a měl by být osvobozen.

Po veřejných protestech proti odsouzení Nguyen Van Chuonga hlavní soudce Truong Hoa Binh, člen komunistické strany, na zasedání Stálého výboru Národního shromáždění řekl, že předseda Nejvyšší lidové prokuratury v tomto případě požádal o změnu trestu smrti na doživotí, ale žádost byla soudní radou zamítnuta.

„Státní zástupce nemůže stáhnout původní obvinění proti němu, i když máte důkazy, že je nevinný,“ uvedla právní aktivistka Pham Doan Trang, a tak přebývá majitel kavárny Nguyen Van Chuong nadále ve vězení s nejistým osudem.