Kácení stromů v Hanoji. (screeshot/ YouTube)
Kácení stromů v Hanoji. (screeshot/ YouTube)
Úředníci hlavního vietnamského města Hanoje rozhodli o pokácení velkého množství stromů v hanojských ulicích. Vietnamci doma i v zahraničí se proti plánu plošného vykácení bezmála sedmi tisíc stromů bouří.

„Kácení stromů odumřelých, starých či potenciálně jinak nebezpečných je samozřejmě činností, již musí vykonávat úřady každého města na světě za účelem udržovaní bezpečnosti,“ uvádí občanské uskupení Za zelenou Hanoj. „Nicméně, plán vykácení a výměny 6700 stromů v ulicích města působí spíše jako zneuctění přírody, historické tváře hlavního města a komplikace života místních obyvatel.“

Aktivisté uvádějí, že celý projekt se jeví jako značně neprůhledný. Právní aktivisté uvádějí, že podle odstavce 14, článku 2 zákona o Hlavním městě (zákon číslo 25/2012/QH13) je kácení stromů na třídách Nguyen Trai, Nguyen Chi Thanh a na jiných ulicích v Hanoji nezákonné.

Sdružení Vietnamců Za zelenou Hanoj se na základě vietnamské ústavy a zákonů o ochraně životního prostředí dožaduje okamžitého zastavení masivního kácení stromů v hanojských ulicích. Všichni se také ptají po osobách zodpovědných za schválení těžebního plánu.

Protest proti kácení stromů v Hanoji. (LanThang)
Protest proti kácení stromů v Hanoji. (LanThang)
Podle aktivistů je na místě důkladné přehodnocení plánu na revitalizaci městských ploch v Hanoji a zvážení alternativních možností.

Vietnamští občané se rovněž obrátili s otevřeným dopisem na prezidenta, premiéra a předsedu národního shromáždění s žádostí o zhodnocení, zda v případě nedávného kácení stromů na ulicích Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh a ostatních nedošlo k trestné činnosti.

„Ve Vietnamu, kromě Hanoje, údajně podobný projekt kácení stromů byl schválen i v Hue, které bylo královským městem poslední vietnamské dynastie,“ uvedla pro Epoch Times paní Thanh Mai Nguyen, Vietnamka žijící v ČR.

Protesty proti kácení stromů probíhaly jak v Hanoji, tak ve světě. Jeden z protestů se konal také před vietnamskou ambasádou v Praze, kde se sešlo přibližně padesát demonstrantů hlídaných přibližně dvaceti policisty.

„Místo sázení stromů, jak to bývá zvykem tradičně každý rok, se v Hanoji stromy masivně kácely, dlouhé ulice jsou najednou holé,“ říká Thanh Mai Nguyen.

Jeden z protestů před Vietnamskou ambasádou v Praze. (Sdružení Za zelenou Hanoj)
Jeden z protestů před vietnamskou ambasádou v Praze. (Sdružení Za zelenou Hanoj)
Zprávy z Vietnamu uvádějí, že Hanojská správa vydala tiskové prohlášení, že „věc nebylo nutné s obyvateli města konzultovat”. Na tiskové konferenci, kterou svolal Lidový Úřad Města Hanoje 23. března 2015, nedokázali údajně zodpovědní činitelé relevantně odpovědět na položené otázky, uvádějí aktivisté.

Znepokojení v otázce rozhodnutí o pokácení 6 700 stromů v ulicích Hanoje nevzbuzuje pouze úbytek přijemných stínů v tropických letních dnech, ale také problém neprůhledného obchodování vytěženého dřeva.

„Jedná se o nelítostné pošlapání historické tváře hlavního města a naprostý nedostatek respektu vůči obyvatelstvu města. Je to hrubý, nedomyšlený zásah do přírody,” uvedla Thanh Mai Nguyen na protestním shromáždění v Praze. „V neposlední řadě je to bezohlednost vůči dalším generacím Vietnamců.”