„Spojit rozbité zrcadlo“ (pcho ťing čchung jüan) obrazně znamená setkání manželů po nuceném odloučení. Rčení pochází z příběhu o věrné lásce. (Sherry Hsiao / Epoch Times)
„Spojit rozbité zrcadlo“ (pcho ťing čchung jüan) obrazně znamená setkání manželů po nuceném odloučení. Rčení pochází z příběhu o věrné lásce. (Sherry Hsiao / Epoch Times)
Za vlády pozdní Jižní a Severní dynastie (420-581 n. l.) žila ve státě Čchen princezna jménem Le-čchang (Lechang), která byla známá svou krásou a inteligencí. Okouzlena talentem a znalostmi úředníka Sü Te-jena (Xu Deyan), rozhodla se, že se stane jeho ženou.

Mladí manželé se vroucně milovali a po nějaký čas spolu žili šťastně. Zanedlouho však vojáci ze státu Suej napadli jejich stát Čchen. Šťastný pár musel uprchnout z paláce a odejít ze země.

Předtím, než palác opustili, vzal Te-jen bronzové zrcadlo a rozbil ho na polovinu. Jednu polovinu dal princezně – své manželce, a druhou polovinu si nechal pro sebe. Řekl jí, že je to symbol jejich spojení v případě, že budou rozděleni a ztratí se sebou kontakt.

Slíbili si, že pokud budou odloučeni, shledají se 15. dne prvního lunárního měsíce (na Svátek lampionů) na trhu v hlavním městě. Potom si každý skryl svou polovinu zrcadla a opustili palác.

Brzy království Čchen upadlo do stavu neustálého chaosu a novomanželé byli odtrženi.

Za rok vzal Te-jen svou polovinu zrcadla na trh, jak se domluvili, a doufal, že se tam setká se svou drahou ženou a obě poloviny zrcadla spojí v jedno. Pátral po celém trhu, ale po jeho drahé choti nebylo ani stopy.

Náhle uviděl muže, jak prodává půlku zrcadla. Rozpoznal, že patří jeho manželce, a tak muže oslovil a ptal se na princeznu.

Muž mu vysvětlil, že je princeznin služebník, kterého poslala místo ní, protože nemohla přijít osobně. Bohužel po pádu státu Čchen byla přinucena stát se konkubínou mocného rádce Jang Sueje.

Když si tu zprávu Te-jen vyslechl, po tvářích mu začaly stékat slzy. Vytáhl štětcové pero a napsal na princezninu polovinu zrcadla báseň. „Odešla jsi se zrcadlem, teď vidím jen zrcadlo, tebe už ne. Bez Čchang-e (bohyně Měsíce, pozn. red.) na luně jas její je mrháním.“ Pak ho dal sluhovi, aby ho vrátil princezně.

Když princezna četla báseň na své polovině zrcadla, nemohla si pomoci od naříkání po několik dnů, protože po svém muži strašlivě tesknila.

Když se o této opravdové lásce rádce dozvěděl, byl chápavý. Uvědomil si totiž, že by nikdy nemohl princezninu přízeň získat, a poslal proto pro Te-jena, aby si pro svou ženu přišel. A tak princezna a Te-jen byli znovu pohromadě.

Tento příběh je zapsán ve sbírce novel Příběhy ve verších(1), sepsané Meng Čch'em (Meng Q) za dynastie Tang (618-907 n. l.).

Příběh se stal inspirací pro rčení „Spojit rozbité zrcadlo“. Obrazně to znamená opětovné shledání manželů po nuceném odloučení. Pořekadlo se obvykle používá, když se páry opět shledají nebo dají dohromady potom, co ztratili kontakt nebo se rozešli.

Přeložil Jan Černík

Poznámka:

1) Sbírka “Příběhy ve verších“ nebo „Ben Shi Shi (本事 )“ zahrnuje poetické verze příběhů, které byly v próze velmi známé. K dispozici je sedm kategorií: Sentiment, Věci lásky, Skryté poklady, Smutek a hněv, Poznání neobvyklého, Studium kalamit a Vtipy.

Čtěte také:

Čínská rčení: Z jízdy na tygru se těžko seskakuje (騎虎難下)

Čínská rčení:‭ ‬Nechat jednu stranu sítě otevřenou‭ (‬網開一面‭)

Léčení s etikou - příběh o známém čínském lékaři Pchi Tchungovi