Parlament schválil pravidla pro záchranné a pátrací operace, jejichž cílem je zabránit úmrtím na moři. (©BELGA/dpa/Italian Navy 28-04-2015)
Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) od začátku roku ve slaných vodách Středozemí utonulo přes 1 600 osob.

Poslanci Evropského parlamentu v průběhu středeční rozpravy s předsedy Komise a Evropské rady Jean-Claudem Junckerem a Donaldem Tuskem projednali konkrétní opatření k zastavení úmrtí migrantů a uprchlíků ve Středozemním moři. Rozprava, která navázala na výsledky mimořádného zasedání Evropské rady ze dne 23. dubna, došla k usnesení, které bylo odhlasováno většinou hlasů.

Parlament vyzval EU a její členské státy, aby operaci Triton udělily jasný mandát. Operace Triton je koordinována agenturou na ochranu vnějších hranic Frontex (Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie).

Navržený mandát má zahrnovat pátrací a záchranné akce na úrovni EU tak, aby došlo k rozšíření oblasti její činnosti. V současnosti působí pouze v pásmu 30 námořních mil od italského pobřeží. Podle usnesení členské státy EU mají zajistit účinné plnění povinností v oblasti vyhledávání a záchrany osob.

Parlament také požaduje „robustní a trvalou evropskou humanitární záchrannou operaci, která – podobně jako Mare Nostrum – bude působit na volném moři a na niž by všechny členské státy přispívaly finančně i dodávkami zařízení a prostředků“, kterou by EU měla spolufinancovat.

Solidarita a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy EU

Poslanci dále navrhli zavést závazné kvóty pro žadatele o azyl mezi členské státy EU. Členské státy by měly plně využít stávajících možností vydávat na svých velvyslanectvích a konzulárních zastoupeních humanitární víza, zabývat se dočasnou ochranou pomocí směrnice, jíž je stanoven mechanismus solidarity v případě hromadného nebo náhlého přílivu vysídlených osob, a více přispívat do stávajících programů přesídlování. Požadavek se týká rovněž rozsahu zapracování právních předpisů pro společný evropský azylový systém (CEAS) a účinně jej uplatňovat.

Boj proti pašerákům

Usnesení EP se zabývá řešením základních příčin migrace a jak jim předejít. Prohloubit by se měla spolupráce EU s partnerskými zeměmi na Blízkém východě a v Africe. Za obchodování s lidmi a převaděčství a členské státy EP požaduje co nejvyšší trestní sankce. Cílem je zabránit převaděčům a pašerákům vydělávat na ohrožení životů migrantů.

EP svým usnesením reaguje na nedávné tragické události ve Středomoří. Ve zprávě bude zachycena střednědobá a dlouhodobá orientace politiky Parlamentu v otázkách migrace.