Capitol Hill, Washington, 12. červen 2015. (Brendan Smialowski / AFP / Getty Images)
Capitol Hill, Washington, 12. červen 2015. (Brendan Smialowski / AFP / Getty Images)
Kongres USA přijal rezoluci v reakci na současnou situaci čínského transplantačního průmyslu, jenž se zavázal provézt systémové změny, které se ovšem neuskutečnily.

Nové usnesení s pracovním číslem H.Res.343 je novelou téměř identického předchozího usnesení ze začátku roku 2014. Smyslem jeho aktualizace jsou především události, které se odehrály od jeho přijetí dodnes. Čínský režim veřejně vyhlásil, že začíná realizovat reformy transplantačního odvětví, aby splňovalo, a to nejenom na papíře, standardy Světové lékařské organizace a etické normy mezinárodního lékařského společenství.

Současná situace je však taková, že proklamované změny k lepšímu se bohužel neuskutečnily a namísto toho se čínský transplantační systém pokouší pouze legalizovat staré přístupy, které odmítá změnit. O zavedení průhledného dárcovského systému v Číně prozatím nemůže být také mnoho řečeno.

Desítky tisíc transplantací v Číně mají stále nejasný původ orgánů. Čínský režim, ministerstvo zdravotnictví ani čínská transplantační komise odmítají mezinárodnímu společenství předložit seznamy dárců, aby uspokojivě a věrohodně dokladovaly nejasný původ orgánů.

Schválené usnesení kongresu, jež předložili kongresmanka Ileana Ros-Lehtinenová (R-Fla.) a republikán Gerry Connolly (D-Va.), je reakcí na expertní vyšetřování nejasného původu trasplantovaných orgánů, které přičítá nárůst transplantací trendu zneužívání čínským režimem pronásledovaných skupin.

Kongres rezolucí vyjadřuje „své obavy týkající se perzistentních a důvěryhodných zpráv o systematickém, státem schváleném nedobrovolném odebírání orgánů vězňům svědomí v Čínské lidové republice, včetně velkého počtu praktikujících Falun Gongu a členů jiných náboženských a etnických menšinových skupin.

Přijatá rezoluce je však pouze vyjádřením kongresu, které není závazné pro státní úřady nebo soukromý sektor. Kongres tímto způsobem volá po vládní aktivitě, která by vypracovala detailní analýzy dosud shromážděných a kongresu předložených vyšetřovacích zpráv a důkazů.

Důkazní břemeno se opírá o vyšetřování Kanaďanů Davida Kilgoura a Davida Matase, které začalo v roce 2006 a na které následně navázal americký publicista Ethan Gutmann, který provedl v rámci svého terénního výzkumu více než sto interview.

Z lékařské obce se o případ zajímá mezinárodní sdružení doktorů DAFOH, které vypracovalo řadu přístupů, jak lze ilegální transplantační průmysl v Číně oslabovat. Hlavním opatřením, které již přijalo několik států, je zamezení transplantační turistiky do ČLR. V praxi se jedná o případy, kdy lidé odcestují do Číny, aby si zde nechali orgán transplantovat. Pokud byl takový orgán získán ilegální cestou, je s tímto pacientem nakládáno jako s účastníkem zločinu.

Problematice čínského transplantačního odvětví se věnoval také článek v časopise České lékařské komory Tempus Medicorum, vydaný v dubnu 2015. V závěru navazuje na rezoluci (link) vydanou koncem roku 2013 Evropským parlamentem, která vyzývá všechny členské státy EU, aby tyto praktiky odsoudily a vedly v této otázce osvětovou činnost, a to zejména u pacientů, kteří jsou potenciálními příjemci orgánů a plánují odjet za účelem transplantování orgánů do Číny.

Poradce prezidenta České lékařské komory ve věcech EU Lukáš Pfauser v článku uvádí, že problematika fungování transplantační medicíny v Číně zaujímá čelné místo v mezinárodním bioetickém diskurzu.

Dle vědeckých pojednání čínský systém odporuje uznávaným lékařským kodexům. Vynucené darování orgánů odsouzenými k smrti nebo vězni svědomí spadá do kategorie obchodování s lidmi, které zapovídá Norimberský kodex, Helsinská deklarace, Belmontova zpráva, příslušné principy WHO a WMA i nedávno přijatá Istanbulská deklarace.

Čínské úřady opakovaně odmítají předložit data požadovaná OSN, která by vrhla nové světlo na zdroje transplantovaných orgánů, a nereaguje na opakované výzvy k započetí vyšetřování těchto praktik a souzení viníků, nemluvě o vpuštění nezávislého vyšetřovacího týmu do Číny.

Článek byl napsán s použitím článku Franka Fanga a Matthewa Robertsona small United States