Z telefonního rozhovoru: „Tenkrát to byl předseda Ťiang... byl vydán příkaz, druh instrukcí, které popisovaly provedení takových věcí, orgánových transplantací.“ (Ťiang Ce-min nahoře- NTD News a ilustr. foto transplantace - Peter Parks / AFP / Getty Images)
Z telefonního rozhovoru: „Tenkrát to byl předseda Ťiang... byl vydán příkaz, druh instrukcí, které popisovaly provedení takových věcí, orgánových transplantací.“ (Ťiang Ce-min nahoře- NTD News a ilustr. foto transplantace - Peter Parks / AFP / Getty Images)
Nevládní organizace WOIPFG[1] zveřejnila výsledky svého několikaletého vyšetřování a poskytla seznam více než dvou tisíc jmen zaměstnanců čínských vojenských nemocnic, kteří jsou důvodně podezřelí z účasti na zločinech páchaných uvnitř čínského transplantačního průmyslu.

Oblast čínského transplantačního odvětví se dostala do mezinárodní pozornosti v roce 2006, kdy byla vznesena první důvodná podezření, že čínské vojenské nemocnice ve spolupráci s vězeňským systémem zneužívají vězně svědomí jako nedobrovolné dárce orgánů.

WOIPFG konkretizovala seznam nemocnic a seznam zodpovědných osob nemocničního personálu zodpovědných za transplantace.

Další zveřejněná data obsahují počty transplantací orgánů provedených v konkrétních vojenských nemocnicích za určitá období.

Seznamy naleznete zde

Vzestup transplantací je paralelní s represivní kampaní

Analýzy čínského transplantačního odvětví ukazují příkrý vzestup počtu provedených transplantací, který započal v roce 1999 a od té doby vytrvale pokračoval. Experti dokládají, že okolo roku 1999 nedošlo v systému čínského zdravotnictví k žádné změně, která by mohla vysvětlovat několikanásobný nárůst dárců orgánů.

Do souvislosti se vzestupem počtu neznámých dárců orgánů dávají experti začátek celostátní represivní kampaně proti duchovnímu hnutí Falun Gong (Fa-lun Kung), které v roce 1999 rozpoutal předseda Čínské komunistické strany Ťiang Ce-min. Od té doby strmě stoupat počet vězňů svědomí v čínském vězeňském systému.

Investigativní novinář Ethan Gutmann při svém sedmiletém terénním výzkumu z výpovědí bývalých vězňů a nemocničního personálu zjistil, že zdraví vězni od roku 1999 začali ve vězení procházet zevrubnými zdravotními testy, které jsou identické se vstupní lékařskou prohlídkou dárců orgánů před transplantací.

WOIPFG předložilo nahrávku telefonního rozhovoru, který potvrzuje, že stopy důvodných podezření o provádění ilegálních transplantací v čínských vojenských nemocnicích vedou k exprezidentovi Ťiang Ce-minovi.

Telefonní rozhovor jednoho z vyšetřovatelů proběhl v září 2014 s Pai Šu-čongem (Bai Shuzhong), bývalým ministrem zdravotnictví pro Hlavní logistické oddělení Čínské lidově osvobozenecké armády (LOA).

Pai Šu-čong v hovoru na otázku, zda příkaz k transplantacím přišel od tehdejšího vedoucího logistického oddělení Wanga Geho (Wang Ke), uvádí: „Tenkrát to byl předseda Ťiang... byl vydán příkaz, druh instrukcí, které popisovaly provedení takových věcí, orgánových transplantací.“

Podle výpovědi Pai Šu-čonga příkaz předsedy komunistické strany Ťiang Ce-mina určil jako hlavní cílovou skupinu pro transplantace vězněné následovníky duchovního hnutí Falun Gong. „Odvedli jsme mnoho práce proti Falun Gongu poté, co tenkrát předseda Ťiang vydal ten příkaz,“ uvedl Pai Šu-čong v telefonním rozhovoru. Dodal také, že příkaz předsedy strany byl obecný a neplatil pouze pro vojenské nemocnice, ale jeho instrukce následovaly i nemocnice mimo systém LOA.

Ethan Gutmann ve své knize The Slaughter zveřejnil mapu všech vojenských nemocnic a vězeňských zařízení v oblasti, které s nimi spolupracovaly a dodávaly jim vhodné dárce z vězeňského systému.

Podle odhadů vyšetřovatelů bylo od roku 1999 do dneška realizováno více než 100 tisíc transplantací od neznámých dárců. Čínské ministerstvo zdravotnictví odmítlo OSN předložit záznamy o prováděných transplantacích a nevede průhledný systém dárců.

Experti z výpovědí bývalých vězňů, telefonních hovorů s nemocničním personálem a výpovědí bývalých chirurgů vyvozují, že čínský režim vydal příkaz k tomuto způsobu „likvidace“ vězněných členů „nepohodlných“ skupin. Tedy k odebrání a prodání jejich orgánů a následnému spálení jejich těl. Zasaženi měli být zejména členové duchovního hnutí Falun Gong, křesťané, Tibeťané a Ujgurové.

Ukázka zveřejněných údajů v angličtině

Organ transplants conducted by military and armed police force hospitals amount to exceedingly large numbers

Shanghai Changzheng Hospital, an affiliation of the Second Military Medical University, had conducted more than 4,230 cases of various types of kidney transplantation, and a total of 1,238 cases of various types of liver transplantation by the end of 2013[1].

Nanfang Hospital of Southern Medical University (formerly known as the First Military Medical University) had conducted more than 3,800 cases of kidney transplantation by July, 2009[2].

Zhujiang Hospital of Southern Medical University (formerly known as the First Military Medical University) has conducted more than 3,100 cases of kidney transplantation since June, 1989[3].

Xinqiao Hospital of the Third Military Medical School had conducted more than 3,400 cases of kidney transplantation by July 24, 2012[4].

PLA Navy General Hospital’s Department of Hepatobiliary Surgery has conducted several thousand cases of liver transplantation[5].

Fuzhou General Hospital of the Nanjing Military Command Region has conducted a total of 3,358 cases of kidney transplantation[6].  Since 2008, the hospital has conducted 252 cases of combined kidney and stem cell transplantation[7].

General Hospital of Chinese People's Armed Police Forces conducts 200 to 300 cases of liver transplantation annually[8].

The Affiliated Hospital of Medical College of Chinese People’s Armed Police Forces conducts more than 200 cases of kidney transplantation annually[9].

309th Hospital of PLA conducts close to 200 cases of kidney transplantation annually[10].

303th Hospital of PLA conducts, on an annual basis, an estimate of 200 cases of kidney transplantation, 30-50 cases of liver transplantation, and 10 cases of heart-pulmonary transplantations. In addition, the hospital conducts multi-organ transplantations and corneal transplantation[11].

ZDROJ:


[1] (WOIPFG) World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong, http://www.upholdjustice.org Tel: (347)448-5790 Fax: (347)402-1444 P. O. Box 84, New York, USA 10116


Čtěte také:

Kongres USA vydal novou rezoluci týkající se čínského transplantačního odvětví

Příkaz k využívání vězňů pro transplantace dal exprezident Ťiang Ce-min, říkají vyšetřovatelé