Nevládní organizace odhalily tváře lidí, a jejich konkrétní pracovní pozice v jednotlivých armádních nemocnicích, kteří se měly podílet na nedobrovolných odběrech orgánů vězňům svědomí. (upholdjustice.org / Epoch Times)
Nevládní organizace odhalily tváře lidí, a jejich konkrétní pracovní pozice v jednotlivých armádních nemocnicích, kteří se měly podílet na nedobrovolných odběrech orgánů vězňům svědomí. (upholdjustice.org / Epoch Times)
Nová forma zločinu řízeného státem, která byla odhalena v roce 2006 v Číně a velmi pravděpodobně pokračuje i dnes, zahrnuje zneužití moderní transplantační chirurgie v oblasti čínských vojenských nemocnic. Zatímco OSN prozatím neučinila žádné známé kroky k potírání tohoto druhu zločinného jednání, nevládní organizace neustále shromažďují další důkazy a informace související s případem.

Americký novinář Ethan Gutmann strávil sedm let terénním výzkumem, jenž shrnul ve své knize The Slaughter (Jatka), která již vyšla také v českém překladu v nakladatelství Cpress. Gutmann navazuje na vyšetřovací zprávu bývalého kanadského ministra zahraničí Davida Kilgoura a advokáta Davida Matase, která v roce 2006 potvrdila nově vznesená obvinění čínských nemocnic ze zneužívání vězňů svědomí jako zdroje k orgánovým transplantacím.

Vyšetřovatelé sestavili mapu čínských vojenských nemocnic a vězeňských zařízení, které jsou nebo byly do tohoto druhu obchodu zapojené. K masové praxi zneužívání transplantační chirurgie začalo údajně docházet od roku 1999, a to pod přímým vedením čínského režimu, který pro tuto věc vybral konkrétní skupiny vězňů svědomí.

Odhady, ke kterým experti dospěli, neobsahují malá čísla a pohybují se řádově v desítkách tisíc transplantací. Od roku 1999 dodnes podle nich přesáhly 100 tisíc orgánových transplantací z neznámých dárců, nejčastěji z řad v Číně pronásledovaných duchovních skupin. Nejvíce zasaženo je podle nich duchovní hnutí Falun Gong (Fa-lun-kung), dále pak křesťané, Tibeťané a Ujgurové.

I když světové transplantační společenství, potažmo lékařské společenství na případ veřejně nereagují formou mediálního odsouzení nebo aktivistickou činností, zavedly již řadu protiopatření, zejména v oblasti omezení orgánové turistiky do Číny. Čínští lékaři mají zakázáno publikovat v lékařských časopisech a některé nemocnice ukončily programy pro výcvik čínských chirurgů.

Na problematiku v minulosti reagoval také český chirurg Doc. MUDr. Petr Němec, CSc. „Mě na tom zaráží, že ty transplantace a odběry musí někdo dělat. Za sebe, jako lékař a člověk, mohu říct, že bych se nikdy nesnížil k tomu, abych se na tomto procesu někdy podílel,“ uvedl Němec.

20151105-woipfg-repotr-nemocnicni-personal-cina
Mapa čínských vojenských nemocnic a vězeňských zařízení, které jsou nebo byly do zneužívání transplantační chirurgie zapojené. (endorganpillaging.org / Epoch Times) 

Lékařů a nemocničního personálu, který se na transplantacích podílel, je ve skutečnosti celá řada. Nevládní organizace odhalují jejich tváře a konkrétní pracovní pozice v jednotlivých armádních nemocnicích, které se na nedobrovolných odběrech orgánů vězňům svědomí měly přímo či nepřímo podílet.

Seznamy zahrnují především jména lidí, kteří by mohli v budoucnosti o celé věci vypovídat a poskytnout důkazy, očitá svědectví a informace o vraždách a zločinech páchaných v rámci lidově osvobozenecké armády. Zahrnují všechny armádní nemocnice od oblasti Pekingu po všechny čínské provincie.

Na závěr k relevantnosti vznesených obvinění přispívá také fakt, že opakovaná slyšení expertů, kterých se jim dostalo u Evropského parlamentu (EP) a Sněmovny reprezentantů USA (SR USA) vedla k vydání rezolucí [EP],[USA], v nichž jmenované instituce označily jejich zprávy za důvěryhodné. Jak EP, tak SR USA vyzývají k započetí nezávislého vyšetřování.

Výsledkem můžeme možná očekávat jeden z největších soudních procesů současnosti, protože někteří svědkové již začali promlouvat. Je možné, že výpovědí a důkazů bude stále přibývat. Jedním z nich jsou například doktor Enver Tothi, který se jako mladý medik účastnil odběru orgánů z ještě živého muže na popravišti, druhým je tchajwanský doktor Ko Wen-je, který mimo jiné uvedl, že oblast transplantační chirurgie se v Číně dostala naprosto mimo kontrolu.

Čtěte také:

Další články pokrývající téma od roku 2006