Výkonná riaditeľka Yahoo Marissa Mayer na konferencii Fortune Global Forum. San Francisco, 3. novembra 2015 (Kimberly White/Getty Images)
Sprcha ostrej kritiky voči firme Yahoo pokračuje. A nejedná sa o žiadne „názory“ na internetových diskusiách, ale o dôsledné a faktami podložené výčitky zo strany najväčších akcionárov. Marrisa Mayer, ktorá mala priviesť Yahoo opäť na vrchol, sa stala hlavným terčom 99-stránkovej prezentácie, ktorej účelom je identifikovať najväčší „problém“, ktorý bráni Yahoo v rozvoji. Autorom prezentácie je uznávaný riaditeľ úspešného hedgového fondu SpringOwl – Erick Jackson, ktorý je majiteľom značného podielu akcií Yahoo.

Navzdory snahe Marissy Mayer znovu naštartovať reklamný biznis Yahoo a vrátiť firme jej rýchlo upadajúcu slávu, Yahoo v priebehu 3 a pol ročného jej pôsobenia ako CEO korporácie, strácal podiel na úkor Facebooku a Googlu.

Rázne kroky – inak to nejde

Mnoho ľudí už pri nástupe Marissy do funkcie varovalo, že úloha, ktorou bola poverená, je v skutočnosti nesplniteľná. S týmto však Jackson nesúhlasí a neberie to ako ospravedlnenie pre jej ne-strategické rozhodnutia. Samozrejme, aj Jackson si uvedomuje, že jej jednoduché prepustenie nevyrieši všetky problémy, ktorým Yahoo čelí. Vo svojej prezentácií navrhuje pomerne výrazné kroky:

- Vymeniť členov dozornej rady, ktorí podľa Jacksona nemajú dostatočné skúsenosti v obore a nie sú teda kompetentní.

- Slovami „dramaticky nadpočetný“ označil Jackson aktuálny stav zamestnancov. Preto navrhuje prepustiť až 9000 zamestnancov Yahoo – čo predstavuje až 75 % pracovnej sily.

- Zoškrtať benefity pre zamestnancov, napríklad jedlo zdarma, ktoré stálo Yahoo za posledné 4 roky neskutočných 450 miliónov USD.

- Spätné odkúpenie akcií Yahoo v celkovom objeme 10 miliárd USD. To by malo zvýšiť cenu akcií o 23 USD, čiže o cca 70 % aktuálnej hodnoty.

Ďalším návrhom, ktorý vyznieva až útočne, je navrátenie starého loga a billboardu na diaľnici 101 v San Franciscu a to z dôvodu, „aby sa dalo najavo, že éra Marrisy Mayer skončila“.

Jackson neverí, že by Yahoo mohol spôsobiť  revolúciu vo  vyhľadávaní alebo na poli mobilného internetu. Týmto segmentom podľa neho vládne Google a Bing. Čím skôr si Yahoo uvedomí túto realitu, tým skôr sa môže dostať do pozitívneho cyklu.

Jackson od svojho plánu očakáva nárast hodnoty akcií z 35 USD na 113 USD. Okrem spätného odkúpenia  akcií má tomuto dopomôcť podiel akcií Alibaby, ktorým Yahoo disponuje.

Činnosť Marissy Mayer

Medzi najvýraznejšie kroky, ktorými sa nová výkonná riaditeľka „preslávila“, určite patrí séria až 112 akvizícií. Jedna z najväčších bola kúpa sociálnej siete Tumblr. Za sociálnu blogovaciu službu, ktorá spravuje až 122 miliónov blogov, zaplatili v júli 2013 až 1,2 miliardy USD.

Napriek takémuto množstvu spravovaných blogov sa tempo rastu služby Tumblr nedá porovnávať napr. so sociálnou sieťou Instagram. Ten sa od roku 2013 rozrástol z 90 miliónov užívateľov až na súčasných 400 miliónov.

Či sa akvizícia Tumblr ukáže ako zisková, to sa uvidí až po čase. Aktuálne odhady naznačujú, že táto služba by mala vygenerovať pre Yahoo príjem až 100 miliónov USD ročne. Z nie tak dávnej histórie však vieme, že sociálne služby majú niekedy veľmi krátky život aj napriek rýchlemu boomu, ako to bolo v prípade Myspace.

Marissa si svoju popularitu u akcionárov nezvýšila ani tým, že usporiadala firemnú party v Gatsby štýle, ktorá stála firmu neuveriteľných 7 miliónov dolárov.

Autor: Lukáš Chudý