Mladý aktivista Nguyen Dinh Ha, který  se snaží napadat sevření moci komunistické strany ve Vietnamu. (vietnamrightnow.com)
Mladý aktivista Nguyen Dinh Ha, který se snaží napadat sevření moci komunistické strany ve Vietnamu. (vietnamrightnow.com)
Nezávislí kandidáti, kteří se pokouší konfrontovat komunistickou stranu Vietnamu v legislativních volbách, tvrdí, že úřady čím dál víc zvyšují míru obstrukcí a obtěžování. Obstrukce stoupají s blížícím se závěrečným termínem pro podání registrace.

Někteří z nich sdělili, že jejich snaha kandidovat 20. května do voleb byla zablokována neochotou místních úředníků ke spolupráci. Další byli zhanobeni v státních mediích či byli předvoláni k výslechu na policejní stanici a nebo vyfoceni policejními příslušníky při pokusu o přihlášení k registraci kandidátní listiny.

Přibližně 20 pro-demokratických aktivistů oznámilo svůj záměr kandidovat ve volbách do Národního shromáždění. Uvedli, že chtějí otestovat prohlášení komunistické strany o tom, že ve Vietnamu je prakticky vysoká úroveň demokracie.

Mnozí dávají jen malou naději možnosti získat křeslo v zákonodárném uskupení kvůli přísnému systému vetovaní, který je pod kontrolou komunistické strany. Poslední termín nominace pro kandidaturu je 13. března 2016. V minulosti bylo schváleno jen velmi málo pečlivě vybraných „nezávislých“ kandidátů.

Dr. Nguyen Quang, bývalý člen komunistické strany a podnikatel v oblasti informačních technologií, který inspiroval mnohé nezávislé kandidáty k rozhodnutí kandidovat, je ve státních mediálních prostředcích neustále napadán.

20160315-vietnam2
Anglická verze volebního plakátu pro Nguyen Quanga. (vietnamrightnow.com)
Prokomunističtí aktivisté, známí jako Du Luan Vien (ti, kteří tvoří takzvané veřejné mínění), chodili navštěvovat oblast jeho bydliště a promlouvali s lidmi z jeho okolí.

Natáčeli zvukové záznamy s lidmi, kteří se představovali jako jeho sousedé. Popsali budoucího kandidáta jako špatného muže, který by nebyl hoden místa v Národním shromáždění.

Noviny Petro Times, jejichž editor je bývalý policejní důstojník, se zase soustřeďují na zpochybňování jiného nezávislého kandidáta, eventuálně Nguyen Cong Vuonga, představitele tradiční folklorní hudby.

Jeden článek ho popisoval jako klauna, který má „žízeň po slávě“. Píše se v něm, že by se zákonodárné těleso nemělo nikdy stát jevištěm pro jeho „laciné komedie“.

V neméně zlověstném světle jej článek zobrazuje, když jej obviňuje z napojení na organizaci Viet Tanem, která je exilovou politickou stranou a kterou komunistická strana označuje za „teroristickou“.

Největší překážka

Ostatní nezávislí kandidáti uvedli, že si zaznamenali pohyb policie v okolí jejích domu, podle nich patrně shromažďují o kandidátech různé informace.

Jako hlavní překážka se ukazuje samotný proces registrace. Budoucí kandidáti jsou povinni se zaregistrovat na místní pobočce Vlastenecké Fronty, která je kontrolována komunistickou stranou.

Především mají v rámci registrace předložit osobní životopis, jehož správnost by měl potvrdit místní Lidový výbor, což se ukazuje jako největší překážka. Někteří uvedli, že pokaždé, když se dostavili do požadované kanceláře, bylo jim řečeno, že zodpovědní činitelé jsou „na schůzce“.

Další sdělili, že jejich osobní složky byly vráceny s poznámkami, které je popisují jako „špatné občany“, což podle úřadů dokazuje, že nejsou vhodní pro práci ve veřejné instituci.

Pan Nguyen Tuong Thuy, 64 let, jeden z nezávislých kandidátů, obdržel zpět svou složku s pohrdavými poznámkami od zástupce předsedy Lidového výboru uvádějícími, že „pan Thuy řekl a napsal mnoho věcí proti straně a státním politikům“.

Napjaté střetnutí

Další kandidát, Nguyen Dinh Ha, 28 let, byl popsán zástupkyní předsedy místního Lidového výboru jako „špatný občan, který odcestoval do Ameriky vypovídat před jejím Kongresem o svobodě tisku ve Vietnamu a který se v posledních letech zúčastnil 12 neoprávněných shromáždění, narušujících veřejný pořádek“.

Někteří kandidáti podotkli, že když přišli do městských úřadů, došlo k napjatému střetnutí. Zjistili, že zde byla přítomna policie s připravenými videokamerami.

Dostane-li se někdo z aktivistů do dalšího kola, předpokládá se, že budou čelit ještě větší výzvě. Ve druhém kole by Vlastenecká fronta vyzvala místní lidi a ty, kteří jsou věrni komunistické straně, aby podali svá vyhodnocení vůči kandidátům ve veřejných fórech.

Velmi uznávaný aktivista za lidská práva, právník střední části Vietnamu pan Vo An Don, sdělil, že mu přišlo předvolání, které žádá, aby se dostavil na místní pobočku Ministerstva veřejné bezpečnosti, kde má podat vysvětlení ke svým prohlášením publikovaným na Facebooku.

Jednou rovněž kandidoval do voleb a neuspěl. Tehdy ho zavrhla Vlastenecká fronta.

V lednu potvrdil Stálý výbor národního shromáždění, že do 14. Národního shromáždění bude zvoleno 500 poslanců z 896 kandidátů. Oznámil také, že do voleb bude moci být nominováno pouze 25–50 nekomunistických kandidátů.