Ředitel londýnské pobočky Epoch Times Zbyněk Zahálka přijal pozvání do pořadu DVTV s moderátorkou Danielou Drtinovou. (Screenshot DVTV)
Ředitel londýnské pobočky Epoch Times Zbyněk Zahálka přijal pozvání do pořadu DVTV s moderátorkou Danielou Drtinovou. (Screenshot DVTV)

Ředitel londýnské pobočky Epoch Times Zbyněk Zahálka přijal pozvání do pořadu DVTV s moderátorkou Danielou Drtinovou, kde hovořil na téma kauzy obvinění nemocnic Čínské lidově osvobozenecké armády ze zneužívání vězňů svědomí jako nedobrovolných dárců orgánů.

Sledujte na DVTV

Obvinění bylo vzneseno čínskými příznivci duchovní školy Falun Gong v roce 2006, kdy byla pomocí nepřímých důkazů dokladována existence spolupráce mezi nemocnicemi a pracovními tábory, odkud měli být vybíráni vězni s orgány vhodnými k transplantacím.

Následně byly o podrobné vyšetřování požádáni kanadští právníci David Kilgour a David Matas, kteří potvrdili, že v čínských vězeních dochází k nestandardním lékařským prohlídkám vězňů. Jejich vyšetřovací zprávu dále posunul novinář Ethan Gutmann, který ve své knize Jatka (nakladatelství C-press) shrnul svůj sedm let dlouhý terénní výzkum. V knize dokládá výpovědi bývalých vězňů z různých skupin, bývalých členů čínské policie i lékařského personálu.

Zmínění vyšetřovatelé, ale i mezinárodní sdružení lékařů DAFOH, docházejí k závěrům, že není pochyb o tom, že ve vězeních probíhají nestandardní prohlídky zejména zdravých vězňů, což nedává logický smysl. Proč čínský režim věnuje tak velkou a finančně nákladnou péči skupinám lidí, které pronásleduje, zatýká a vězní. Podle výpovědí bývalých vězňů bylo zjištěno, že dochází k odběrům velkého množství krve, vyšetřování stavu vnitřních orgánů a očních rohovek.

Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že tyto prohlídky jsou identické se standardními prohlídkami dárců orgánů před transplantací. Pomocí takových prohlídek lze určit krevní skupinu dárce a vhodnost jeho orgánů pro případnou transplantaci. Experti věří, že čínské vojenské nemocnice takto vytvářejí databázi potenciálních dárců orgánů v rámci vězeňské populace. Převážnou část těchto nedobrovolných dárců však netvoří zločinci, nýbrž členové čínským režimem pronásledovaných skupin, jako jsou duchovní hnutí Falun Gong, Tibeťané, Ujgurové a křesťané.

Vyšetřovací zpráva kanadských právníků Kilgoura a Matase z roku 2006 zahrnuje nahrávky telefonických hovorů prováděných v čínštině z Tchaj-wanu do desítek čínských vojenských nemocnic. Dotazovaní lékaři nepokrytě přiznávají, že orgány, které nabízejí k transplantacím, pocházejí od vězněných následovníků Falun Gongu.

Překvapivou otevřenost lékařů později vysvětluje nejenom celostátní pronásledování duchovního hnutí Falun Gong vedené čínským režimem, ale také oficiální politika takzvané "likvidace" následovníků. Vyšetřovací skupina WOIPFG provedla telefonický rozhovor s bývalým ředitelem logistického centra Lidově osvobozenecké armády, který uvedl, že předseda komunistické strany Ťiang Ce-min dal osobní příkaz k využívání následovníků Falun Gongu jako nedobrovolných dárců k orgánovým transplantacím.

Čína tato obvinění dosud nevyvrátila, ani na žádost OSN neposkytla žádné statistiky prováděných transplantací či jmenné seznamy dárců orgánů.

Podle záznamů čínských nemocnic, médií a prohlášení funkcionářů čínského transplantačního odvětví bylo zjištěno, že od roku 1999 nastal strmý vzestup počtu transplantovaných orgánů. V té době ovšem v Číně nenastal žádný průlom v oblasti programů dobrovolných dárcovství, ani nedošlo k legislativním, kulturním či jiným změnám, které by nárůst orgánů vysvětlovaly.

Vyšetřovatelé dávají masivní vzestup počtu transplantovaných orgánů do souvislosti s tím, že musel být nalezen nějaký velký zdroj orgánů. Podezření budí zejména jediná významnější událost, která se udála právě v roce 1999 v době začátku masivního vzestupu čínské transplantační chirurgie. Tento rok vyhlásil předseda čínské komunistické strany Ťiang Ce-min veřejný zákaz duchovního hnutí Falun Gong a po celostátních policejních akcích začaly vězeňský systém naplňovat desítky tisíc následovníků Falun Gongu.

Čínský režim v roce 2008 přiznal, že oficiálně používá popravené vězně, jako dárce orgánů. Podle čínských úřadů se však má jednat pouze o zločince odsouzené k trestu smrti. V Roce 2014 přiznává jeden z předních čínských chirurgů, že dokonce ani nebyl od vězňů vyžadován souhlas k transplantaci.

Lidsko-právní organizace uvádějí odhady počtu popravených vězňů na 2,5 - 5 tisíc ročně. Čínské zdravotnictví však uvádí počet 10 000 transplantací ročně. Podle vyšetřovatelů zbylý počet 5 - 7 tisíc orgánů pochází od vězňů svědomí, tedy lidí pronásledovaných čínským režimem za jejich víru nebo příslušnost.

Nové odhady, které vycházejí z podrobného výzkumu činnosti čínských transplantačních center, kterých vzniklo v Číně od roku 1999 několik set, uvádějí, že podle kapacity lůžek a času stráveného pacientem v nemocnici může jedno centrum uskutečnit 10 tisíc transplantací ročně. Nové odhady posouvají potenciální počty provedených transplantací do mnohem vyšších čísel, čímž stoupá i pravděpodobnost, že k transplantacím bylo zneužito mnohem více vězňů.

Lékařské expertýzy ukazují, že vězni odsouzení k trestu smrti často nejsou vhodní dárci orgánů, neboť mnohdy vedou nezdravý život (alkohol, cigarety apod.), jsou náchylní k onemocnění žloutenkou a jejich zdravotní stav není natolik dobrý, aby se mohli stát vhodnými dárci. V úvahu přicházejí především zdraví jedinci, na kterých jsou ve vězeních podle výpovědí prováděny podrobné lékařské prohlídky.

Vyšetřovatelé uvádějí, že transplantace pravděpodobně probíhají podle ustáleného scénáře. Pokud se objeví zájemce o transplantaci, čínské nemocnice nahlédnou do databáze vězňů, kteří prošli lékařskými prohlídkami, a vyberou z ní vhodného dárce. Nedobrovolný dárce (vězeň) je převezen do nemocnice, kde dostane anestesii, při níž je mu odebrán orgán (srdce, plíce, ledviny, játra, oční rohovky) a transplantován zájemci, který nemocnici za operaci zaplatí tučnou sumu.

Zájem o transplantace nemají pouze Číňané, ale také lidé z okolních států, Evropy a USA. Lidsko-právní organizace a lékaři upozorňují pacienty na velkou pravděpodobnost, že orgán, který dostanou transplantovaný, může pocházet od nevinného člověka, který byl kvůli transplantaci zabit.

Čínské zdravotnictví v roce 2016 prohlašuje, že prodělalo zásadní změny v transplantacích orgánů. Čínský režim prohlásil, že  od roku 2015 úplně ukončuje praxi odebírání orgánů popraveným vězňům.

Počet transplantací však v Číně neklesl a představitel čínského transplantačního odvětví Huang Ťie-fu začal prohlašovat, že pokud vězni budou chtít darovat orgán dobrovolně, mohou být zařazeni na listinu dárců. Experti vnímají situaci jako pokračování staré praxe pouze s novou politickou rétorikou, která ovšem nezměnila přístup ke získávání orgánů vhodných k transplantaci.

Zdroje ke kauze shrnuje článek na WIKIPEDII

Konkrétní zdroje:

1) Mezinárodní sdružení lékařů DAFOH se věnuje otázce neetického získávání orgánů v rámci čínské transplantační chirurgie, jejíž úředníci a lékaři jsou důvodně podezřelý ze zneužívání vězňů svědomí jako nedobrovolných dárců pro orgánové transplantace.

2) WOIPFG je nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování a shromažďování důkazů a informací o represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně.

3) Experti, na které se článek odvolává:

a) Kanadští právníci Kilgour, Matas a jejich vyšetřovací zpráva Bloody Harvest, která potvrdila obvinění, že jsou následovníci Falun Gongu zneužíváni jako nedobrovolní dárci orgánů.

b) Publikované nahrávky telefonních hovorů a analýzy z vyšetřování organizaceWOIPFG.

c) Mezinárodní sdružení doktorů DAFOH, které problém neetických transplantací v čínských vojenských nemocnicích nahlíží z lékařského a právního úhlu.

d) Sedmiletý terénní výzkum spisovatele Ethana Gutmanna shrnutý v knize The Slaughter, nyní vydané v češtině nakladatelstvím C-press.