Protesty před sídlem EU v Bruselu proti používání glyfosátu, ilustr. foto, listopad 2012. (GEORGES GOBET / AFP / Getty Images)
Protesty před sídlem EU v Bruselu proti používání glyfosátu, ilustr. foto, listopad 2012. (GEORGES GOBET / AFP / Getty Images)
Zástupci členských států EU zamítli návrh Evropské komise dočasně prodloužit registraci nejpoužívanějšímu herbicidu. Glyfosátu, obsaženém v přípravku Roundup, skončí licence v červnu tohoto roku. O další budoucnosti bude hlasovat odvolací výbor Evropské komise 20. června 2016.

Na pondělním jednání státy EU neschválily návrh Evropské komise dočasně prodloužit registraci glyfosátu. Evropská komise po několika neúspěšných pokusech prodloužit registraci kritizované látky na dalších 15, respektive 9 let, navrhovala kompromisní řešení: schválit další použití na 12 až 18 měsíců. Ani tato varianta však nezískala dostatečnou podporu jednotlivých států – proti hlasovala Malta, návrh nepodpořily ani Francie, Německo, Itálie, Rakousko a další země.

Mezinárodní petici za zákaz glyfosátu podepsaly 2 miliony lidí z celého světa a zástupci Avaaz ji předaly členům Evropského parlamentu. Konečný počet lidí hlasujících pro zákaz byl vidět i na tabuli před jednacím sálem. Podařilo se tak zastavit lobby obřího agrochemického gigantu, který distribuuje tuto karcinogenní látku velkým zemědělským společnostem i malým zahrádkářům po celém světě.

Glyfosát je zařazen na seznamu Světové zdravotnické organizace jako lehčí karcinogen. Látka na hubení plevele podle ekologů je nadužívána a je škodlivá, její zbytky byly nalezeny ve vodě, v mnoha plodinách a přes potravinový řetězec se dostávají do krve nebo mateřského mléka.

Mezinárodní kampaň organizace Avaaz volala po zastavení prodeje této látky do doby, než nezávislí vědci určí zdravotní účinky glyfosátu. EU poskytl dalších 18 měsíců, aby nový nezávislý vědecký proces testování této látky určil, jaký má skutečný efekt na zdraví a přírodu. Většina nezávislých studií právě ukazuje, že glyfosát je karcinogenní a má řadu negativních účinků na zdraví i životní prostředí.

Avaaz se hodlá zaměřit na nezávislé prokázání toxických účinků na zdraví a zajistit, aby byl prodej jedovatého pesticidu glyfosátu nadobro zakázán i zpochybnit „Monsanto model", který mění povrch naší planety na divné toxické „pouště“, kde mohou růst jen geneticky modifikované plodiny této firmy.

Použití glyfosátu, přítomného například v hojně používaném přípravku Roundup, je kritizované kvůli zdravotním rizikům i dopadu na životní prostředí. Respektovanou Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) byl glyfosát označen za pravděpodobný karcinogen. S jeho použitím souvisí mnoho dalších rizik. Schválení dočasné licence, během jejíž doby by se ke zdravotním rizikům měla vyjádřit také Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), by bylo pouze zbytečným prodlužováním doby, kdy je nebezpečný pesticid na trhu.

O další budoucnosti glyfosátu bude hlasovat odvolací výbor Evropské komise složený ze zástupců členských států 20. června. V případě, že se výbor rozhodne pro prodloužení registrace o 12 až 18 měsíců, vrátí se členské státy EU k definitivnímu rozhodnutí po vyjádření ECHA, nebo až se opět bude blížit konec dočasné registrace.

Nezávisle na schválení glyfosátu Evropskou komisí mohou jednotlivé státy použití glyfosátových přípravků na svém území zakázat nebo výrazně omezit. Evropský komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis členským státům doporučil, aby v každém případě minimalizovaly použití glyfosátu na zahradách a veřejných prostranstvích, jako jsou parky a dětská hřiště a na předsklizňové dosoušení.

V Evropě byl výskyt glyfosátu v lidském těle a krvi zaznamenán u 45 procent testovaných lidí. Glyfosát může ohrozit vývoj lidského plodu, zvyšuje riziko genetických mutací a rakoviny. V přírodě snižuje biologickou rozmanitost a vyplavuje se z půdy do podzemních vod. Herbicid Roundup se kromě hubení plevele na polích používá k postřikům v parcích nebo na železnici. Do těla se může dostat v jídle, vdechnutím nebo dotykem. Ekologům hlavně vadí jeho zbytečné používání k dosoušení řepky, kukuřice nebo slunečnice před sklizní.