Praktikující Falun Gongu meditují v New Yorku; 25. dubna 2013. (Samira Bouaou)
Praktikující Falun Gongu meditují v New Yorku; 25. dubna 2013. (Samira Bouaou)
Letos 20. července tomu bude 17 let, co Komunistická strana Číny spustila kampaň na vyhlazení nejoblíbenější čchi-kungové praxe v Číně své doby – Falun Gong. Dnes se zdá, že její pronásledování ochabuje. Nedávný politický vývoj ukazuje, že perzekuce milionů stoupenců tohoto hnutí už není v politické módě. Praktikující Falun Gongu se mezitím těší, co přijde dál.

V době pro-demokratických protestů v Číně v roce 1989 začínal Wang Jou-čchün svou doktorandskou práci na téma „Teoretické rozpory mezi Socialistickou federální republikou Jugoslávie Josifa Tita a Sovětskou unií“.

Osmdesátá léta v Číně byla desetiletím relativní svobody. Bylo po kulturní revoluci a země procházela obnovou. Její obyvatelé přemýšleli o tom, jakým druhem národa chtějí být. Ve stejnou dobu bylo těžké ignorovat sociální a politické problémy způsobené zkorumpovanou, pevně zakotvenou komunistickou elitou.

Stejně jako idealističtí studenti na náměstí Tchien-an-men, i Wang chtěl udělat něco s přebujelou korupcí v Číně. Ale zůstal s hlavou skloněnou a rozhodl se pro útok zevnitř – prací pro vnitřní disciplinární komisi Komunistické strany Číny (KS Číny).

Nakonec se stal klíčovým náměstkem mocného kádra Wej Ťien-singa, hlavy interní vyšetřovací jednotky a člena stálého výboru politbyra. Svého šéfa doprovázel na vysoce tajná jednání a zpracovával pro něj pracovní materiály.

20160717-fg2
Praktikující Falun Gongu cvičí v Pekingu před pronásledováním 20. července 1999. (Minghui.org)

Během 90. let se Wang začal také věnovat tradičním čínským praktikám na rozproudění energie v těle, nazývané čchi-kung, které se tehdy těšily v zemi velké oblíbenosti. V roce 1995 začal s Falun Gongem (také psáno českým přepisem Fa-lun Kung), který se rychle stal nejvlivnější z čchi-kungových metod. Lidi přitahovalo učení o morálce, zlepšování charakteru a zdravotního stavu.

Wang mohl nemohl tušit, že on a jeho nová cesta se brzy stanou cílem perzekuce, nepřítelem komunistické strany číslo jedna. Před koncem desetiletí byl Wang zbaven své privilegované pozice, ponižován před svými kolegy a držen v prostoru s omezením volného pohybu. Stal se předmětem vyšetřování a zažíval obrovský nátlak. Vzestup a pád Wanga Jou-čchüna blízce zrcadlí osud Falun Gongu v Číně: nejprve státem vychvalován a poté očerňován a surově napadán.

20160717-fg3
Bývalý čínský úředník Wang Jou-čchün dnes pracuje jako moderátor rádia Sound of Hope v New Yorku; 6. května 2016. (Samira Bouaou / Epoch Times)

Nyní, 24 let od prvního vyučování Falun Gongu na veřejnosti a 17 let po začátku perzekuce, si Wang, stejně jako mnozí další, klade otázku: „Dojde na třetí dějství? Dojde k opětovnému legalizování praxe v Číně a rehabilitaci desítek milionů těch, kteří vytrvali a uchovali si svou víru?

Uvrženi zpět do Kulturní revoluce

Falun Gong je tradiční čínské cvičení spojující speciální energetická cvičení se zdokonalováním charakteru, tedy přeměnou svého Já skrze mravní disciplínu. Praktikující se snaží v každodenním životě dodržovat principy pravdivosti, soucitu k druhým a tolerance a reflektovat obtíže, s nimiž se denně setkávají, jako příležitost k niternému zlepšení.


Když se čínská komunistická strana pustila v červenci 1999 do obsesivní kampaně na rozložení Falun Gongu, měla s tím mnohem víc potíží, než očekávala. Příkaz vydal bývalý lídr Ťiang Ce-min, který byl údajně osobně dotčen narůstající popularitou Falun Gongu. „Jak je možné, že my, členové komunistické strany, ozbrojení marxismem, materialismem a ateismem, nemůžeme porazit Falun Gong?“ napsal tehdy v dopise vrcholným členům komunistické strany.

Tato nevraživost rozpoutala největší bezpečnostní mobilizaci a lidskoprávní katastrofu v Číně od doby Maa. V klasickém maoistickém stylu masového hnutí byl prakticky každý ve společnosti zaplaven propagandou proti Falun Gongu. Od lidí se očekávalo, že veřejně zaujmou stanovisko proti praxi. Studenti byli během prvního dne ve škole nuceni podepsat papíry identifikující duchovní hnutí jako „deviantní náboženství“. Praktikující byli izolováni, masově zatýkáni, vězněni a mučeni.


 
20160717-fg4
Policie zadržuje praktikující Falun Gongu, který protestoval na náměstí Nebeského klidu; 1. října 2000. (Minghui.org)

Pronásledování se nevyhnulo ani vrcholným členům strany, kteří se disciplíně věnovali sami nebo měli někoho takového v rodině. Přes noc se z nich stali nepřátelé státu. Toto je i důvod, proč si mnoho příznivců myslí, že kampaň proti nim je vedená jako jakási druhá kulturní revoluce. Zatímco období kulturní revoluce je jak v Číně, tak na Západě poměrně dobře zmapováno a známo, příběh Falun Gongu se na Západě objevuje jen zřídka.

Ti, kdo se čínskou společností a kulturou zaobírají profesně, nemají často potuchy o příbězích a zápasu lidí, jako je Wang Jou-čchün, a nedokáží proto obsáhnout význam kampaně proti Falun Gongu, ani míru, do jaké zůstává toto duchovní hnutí vážným sociálním a morálním fenoménem soudobé Číny.

Zatímco mezi západními akademiky je běžné zdůrazňovat institucionalizovanou povahu kampaně proti Falun Gongu a jeho politickou kontinuitu za doba vládnutí tří stranických lídrů – Ťiang Ce-mina, Hu Ťin-tchaa a nyní Si Ťin-pchinga, pro Wanga je klíčové uchopit význam osobního elementu.

„Jádrem problému je Ťiang Ce-min. Několik dalších lidí mělo opravdu hodně špatné myšlenky o Falun Gongu.“ A toto je věc, která se, jak doufá, stane skulinou v brnění komunistické strany a umožní reálnou změnu.

Nové koště


Existuje několik signálů, že taková změna je ve skutečnosti již v pohybu. Zatímco zraky pozorovatelů jsou upřeny na široký nárůst represí, k nimž došlo od nástupu Si Ťin-pchinga k moci, co se týče perzekuce Falun Gongu, změny v zákulisí čínského politického aparátu byly tektonické.

20160717-fg5
Čínský prezident Si Ťin-pching na obrazovce při přípravě k projevu ve Velké síni lidu v Pekingu; 3. března 2016. (Greg Baker / AFP / Getty Images)

Nejdříve přišlo zatčení a trestní stíhání Čou Jung-kchanga, bývalé hlavy bezpečnostního aparátu, a Po Si-laje, horkého kandidáta na post prezidenta. To bylo v letech 2012 až 2015. Zatčení a uvěznění Čou Jung-kchanga, kdysi jednoho z nejmocnějších mužů v zemi, bylo dříve všeobecně považováno za nepředstavitelné a nemyslitelné.

Jak Čou, tak Po byli vyzvednuti do vysokých pater čínské politiky svým patronem Ťiang Ce-minem, a oba dychtivě implementovali proti-falungongovskou politiku předtím, než jim byly Ťiangem za odměnu uděleny posty v ústřední vládě.

Koncem roku 2013 byl také zrušen systém pracovních táborů, jeden z klíčových nástrojů k zadržování praktikujících. Obětí politické čistky se stal dokonce Li Tung-šeng, hlava Úřadu 610, tajné úderné jednotky založené za účelem vypořádání se s otázkou Falun Gong. Andrew Junker, sociolog z University of Chicago, který píše o Falun Gongu knihu, k tomu podotýká, že tyto změny jsou „minimálně dvojznačné a to nechává prostor pro interpretaci“. 

Zhou Yongkang, formerly the Chinese Communist Party Politburo Standing Committee member in charge of security, sits in a courtroom at the First Intermediate People's Court of Tianjin in Tianjin, China, on June 11, 2015. Zhou was sentenced to life in prison. (CCTV via AP)
Čou Jung-kchang, bývalý člen stálého výboru politbyra Komunistické strany Číny, který měl na starosti bezpečnost, sedí 11. června 2015 v jednací síni Prvního okresního soudu v Tchien-ťinu. Čou byl odsouzen k doživotnímu vězení. (CCTV)

Čou Jung-kchang byl dokonce v narážce obviněn z násilného odebírání orgánů vězňům, zločinu, na který stoupenci Falun Gongu konstantě poukazují jako na nejhorší formu svého pronásledování v Číně. Mluvčí čínského transplantačního systému, Huang Ťie-fu, poznamenal v roce 2015 v interview pro televizní kanál Phoenix TV: „Je to zkrátka naprosto jasné. Každý zná velkého tygra. Čou Jung-kchang je velký tygr. ...A tedy pokud jde o to, odkud pocházely orgány popravených vězňů, není to zcela jasné?“

Huang sice v rozhovoru nezmínil přímo Falun Gong, přesto je jeho prohlášení nanejvýš nezvyklé, a ponechává otevřenou možnost svalení viny za tyto zločiny na Čoua a jeho kumpány. Na každý pád existují další dvě indicie, že personální čistky a pokus o ututlání a odvedení pozornosti od odebírání orgánů Falun Gongu mohou být v plném proudu: 1) veřejné sliby, že Čína skoncuje s používáním transplantačních orgánů z vězňů a 2) nedávné změny ve způsobu řízení vojenských nemocnic, na které západní vyšetřovatelé poukazují jako na hlavní viníky krvavých odběrů. Odhalení masové lékařské genocidy vůči vězňům svědomí by mohlo mít enormní dopady na legitimitu komunistické strany a její odsouzení uvnitř Číny i mezinárodně.


Snížený apetit k zabíjení


Samozřejmě, stěžejní bude, jak si Falun Gong povede doma v Číně a jak se bude vyvíjet kampaň proti němu. Zatím jsou dojmy smíšené. Několik stovek tisíc příznivců podalo za poslední rok žaloby na iniciátora perzekuce, Ťiang Ce-mina. Zatímco před deseti lety by za tento troufalý čin museli zaplatit životy, dnes se takové odvety bát nemusí. A přesto, najdou se i oblasti, kde jsou následky stále kruté.

Paní Čchen Ťing z města Ťia-mu-s' na hranici s ruskou Sibiří vzali policisté v lednu do vazby, kde ji tvrdě mučili. Server Minghui.org zaznamenávající případy pronásledování Falun Gongu napsal, že jí tělo ohnuli dozadu, svázali ruce k nohám a pak ji zavěsili na lano, aby visela ve vzduchu. Toto nesnesitelné mučení zažila několikrát. Nakonec jí jeden z policistů přelámal všechny prsty na jedné ruce.

V provincii Liao-ning přišli vloni v září policisté na pracoviště paní Wu Tung-chuej, aby ji potrestali za podání žaloby na Ťianga. Příslušníci ji shodili ze schodů a navíc později vydírali jejího otce, aby jim zaplatil 15 tisíc jüanů (kolem 25 procent průměrného ročního platu městského dělníka). 

An undated photograph of Sheng Xiaoyun, Youtube celebrity Ben Hedges's mother-in-law. (Courtesy of Ben Hedges)
Šeng Siao-jün. (poskytl Ben Hedges)

Na druhou stranu Šeng Siao-jün, tchyně youTubeové celebrity Bena Hedgese, se nesetkala ani s bitím ani s mučením. Za žalobu si odpykala deset dní ve vazbě, aniž by jí zakazovali Falun Gong cvičit nebo studovat jeho učení. Dokonce jí při propuštění vrátili zabavený počítač.

„Policie se k praktikujícím chová lépe,“ řekla v telefonním rozhovoru Sia I-jang z Human Rights Law Foundation a dodala: „Vědí, že praktikující jsou dobří lidé, kteří jen byli špatně onálepkováni.“

Rozdíly v zacházení se žalobci jsou podle Sia I-jang dány tím, že strana nevydala jasné instrukce, jak se s touto aktivitou vypořádat, a tak se reakce liší místo od místa. Jasné je však jedno. Ti, kdo se pronásledování aktivně účastnili, již nejsou nedotknutelní. V minulosti byla prioritou kampaň proti Falun Gongu a vedení strany se nechtělo zaobírat korupcí mezi kádry. Teď se však karta obrátila.

Nearly 30,000 residents of Tangshan, Hebei Province, express their support for the prosecution of former communist leader Jiang Zemin, in July 2015. (Minghui.org)
Skoro 30 tisíc obyvatel Tchang-šanu v provincii Che-pej, vyjádřilo podporu trestního stíhání na bývalého komunistického vůdce Ťiang Ce-mina; červenec 2015. (Minghui.org)

Je však třeba nezapomínat na to, že oficiální politika komunistické strany vůči Falun Gongu se dosud nezměnila. Ani sami praktikující nedoufají v milosrdnou rehabilitaci a mají za to, že svému cvičení a přesvědčení se budou moci věnovat svobodně teprve potom, co se komunistická strana zhroutí. 

Čína po perzekuci


Komunita Falun Gongu byla od roku 2005 zapojena v pokusech mírumilovně podkopat samotné základy legitimity strany: podporu KS Číny v srdcích a myslích Číňanů. Toto byla odpověď Falun Gongu, když se kolem roku 2004 stalo zřejmé, že jakákoliv forma koexistence s režimem je nemožná.

Nejkonkrétnější formulací jejího ethosu je hnutí „tuidang“ (tchuej-tang), což v čínštině znamená „vystup ze strany“. Hnutí oslovuje Číňany, aby zaujali osobní postoj vůči režimu tím, že se připojí na seznam těch, kdo se zřeknou komunistické strany a jejích přidružených organizací (pionýr, svazáci). Centrum Tuidang registruje dosud přes 200 milionů osob, které z KS Číny vystoupili.

David Tompkins, director of public relations for the Tuidang Center. (minghui.org)
David Tompkins, tiskový mluvčí Centra Tuidang. (Minghui.org)

„Není to politické hnutí, kdy chceme, aby šli lidé ven na ulici demonstrovat,“ říká David Tompkins, mluvčí organizace a dodává: „Je to o tom, že lidé zlomí roky indoktrinace, ve kterých vyrůstali pod komunistickou stranou, a aby se vlivu strany zbavili. Tuidang je vize nové Číny, v níž Číňané mohou mít novou svobodnou budoucnost, ale bez komunistické strany.“

Wang Jou-čchün ve svých interakcích se stranickými kádry na vysoké úrovni strany cítí, že na mnohých členech režimu zanechal skalní a zarytý odpor praktikujících vůči straně za uplynulých 17 let hluboký dojem.

Former Chinese official Wang Youqun meditates in Bryant Park in New York on May 6, 2016. (Samira Bouaou/Epoch Times)
Bývalý stranický funkcionář Wang Jou-čchün medituje v Bryant Park v New Yorku; 6. května 2016. (Samira Bouaou / Epoch Times)

Jejich oběť za svou víru je ostrým kontrastem vůči sebezájmu a materialistickému přesvědčení čínských úředníků. „Nikdo už v marxismus nevěří. Nikdo nevěří ani straně. Lidi se zajímají jen o své vlastní zájmy,“ říká Wang.

Myšlenka, že pronásledování Falun Gongu už není v politickém kurzu a přestalo být populární, nebo dokonce že by mohlo přestat, děsí některé lidi v bezpečnostním aparátu. Chtějí vědět, kterým směrem vane vítr, a Si Ťin-pchingovy čistky jim rozhodně na klidu nepřidávají.

„Tohle je totalitní systém s centralizovanou kontrolou lidí a dohledem nad nimi. V každém sektoru je moc daného úředníka absolutní. Pokud se ale změní člověk na vrcholu, může se změnit vše. Až Ťiang Ce-min umře, politika pronásledování se může úplně zastavit,“ věří Wang. 


Přeložila Karolína Kudynová small United Kingdom

Upravil Ondřej Horecký