Chan Sin, který pocházel z chudé rodiny, byl vzácný a brilantní stratég. Ustanovil standard pro ctnost a věrnost. (Blue Hsiao / The Epoch Times)
Chan Sin, který pocházel z chudé rodiny, byl vzácný a brilantní stratég. Ustanovil standard pro ctnost a věrnost. (Blue Hsiao / The Epoch Times)
Chan Sin (韓信) (okolo 231–196 př. n. l.) byl jedním z nejvýraznějších generálů starověké Číny, kteří se velkou měrou podíleli na založení dynastie Chan (206 př. n. l. – 220 n. l.).

Tento geniální vojenský stratég je znám tím, že nikdy neutrpěl jedinou porážku. Chan Sin je považován za jednoho ze „Tří hrdinů rané dynastie Chan“ spolu s Siao Cheem a Čang Liangem.

Chan Sin přišel o oba své rodiče v mladém věku a byl velmi chudý. Často se musel při obstarávání jídla spoléhat na druhé nebo chytal ryby, aby je pak prodal a vydělal nějaké peníze. Často kvůli tomu trpěl pohrdáním a diskriminací.

Ale jeden z příběhů, které se o něm vyprávějí, říká, že se mu od lidí dostalo i laskavého přijetí. Jedna z žen, která prala prádlo u řeky, se s ním dělila o jídlo několik dní a Chan Sin jí slíbil, že jí jednoho dne její pomoc oplatí. A skutečně, když se později do svého rodného města vrátil s velkou ctí a bohatstvím, věnoval této ženě ze svého majetku tisíc zlatých mincí.

Srdce velké snášenlivosti

Přestože byl Chan Sin chudý, pilně studoval vojenskou strategii a měl vysoké ambice. Od mládí se u něho také projevoval výjimečný charakter. Traduje se o něm slavný příběh, v němž Chan Sin předvedl velkou schopnost snést ponížení.

Chan Sin byl velmi dobrý v bojových uměních, a často u sebe nosil meč. Jednoho dne ho zastavil na ulici místní rváč, který na něho urážlivě křikl: „Vypadáš jako zbabělec. Pokud se nebojíš smrti, pak mě tím svým mečem zabij. Jestli si netroufáš, pak se mi budeš muset proplazit mezi nohama.“

Chan Sin věděl, že kdyby s ním začal bojovat, nebude se moci ovládat, a věděl také, že kdyby zabil člověka, musel by zaplatit svým vlastním životem. A proto, místo aby ukázal, jak udatný bojovník je, rozhodl se proplazit pod nohama toho neurvalce. Všichni přihlížející se mu vysmáli, protože proplazit se někomu pod nohama bylo v té době považováno za obrovskou potupu.

Prošlý incident si Chan Sin často připomínal proto, aby si udržel motivaci v uskutečňování svých cílů.

Tento příběh se stal rčením „ponížení proplazením se mezi nohama“ (胯下之辱) a je používán s odkazem na srdce velké snášenlivosti, důležitou ctnost, kterou oplývají ti, kteří dosáhli něčeho velkého.

Když se později Chan Sin vrátil do svého rodného města, neusiloval o pomstu muži, který ho urazil, naopak mu udělil postavení ve své armádě.

Splněné přání

V roce 209 př. n. l. vypuklo po celé Číně rolnické povstání proti zkorumpované vládě Dynastie Čchin a uvrhlo Čínu do chaosu.

Když se v roce 206 př. n. l. dynastie Čchin rozpadla, mocný vojenský velitel Siang Jü (項羽) se sám ustanovil králem Východního Čchu a ovládal rozsáhlé území.

Chan Sin se nabídl, že bude sloužit v Siangově armádě, ale byla mu udělena pozice pouze na nízké úrovni mezi řadovou stráží. Odešel proto sloužit mnohem slabšímu státu Chan, kterému vládl Liou Pang (劉邦).

Chanský první rádce Siao Che uznával Chan Sina pro jeho generálské schopnosti a důrazně ho Liouvi doporučoval, ale Liou to opakovaně odmítl a dal Chan Sinovi pouze pozici nižší úrovně, na které dohlížel na doplňování zásob.

Sklíčený Chan Sin se chystal jednou pozdě v noci stát Chan opustit. Když to Siao zaslechl, spěchal za ním a přesvědčil ho, aby se vrátil.

Rádce řekl Liou Pangovi: „Chan Sin má jedinečný talent. Pokud chcete zůstat jen králem Chanu, pak ho nepotřebujete. Ale pokud chcete vládnout celé Číně, pouze Chan Sin dokáže přijít se způsobem, jak to učinit.“

Liou Pang nakonec Siaovu radu přijal a při velkém slavnostním ceremoniálu jmenoval Chan Sina hlavním generálem své armády.

Kupředu k nové dynastii

Jako první dobyl Chan Sin stát Jung s plánem, který zahrnoval vyslání mnoha vojáků na opravu zničené silnice. To vedlo stát Jung k domněnce, že k útoku nedojde, dokud nebude dokončena oprava. Chan Sin je však překvapil nenadálým útokem.

Během období 206-202 př. n. l. Chan Sin používal inovativní vojenské strategie s cílem dosáhnout významných vítězství, podrobil si řadu států a nakonec vyhrál mezi státy Chan a Čchu rozhodující bitvu.

V roce 202 př. n. l. velel Siang Jü stotisícovému vojsku dynastie Čchu při čelním útoku na chanskou armádu. Chan Sin odpověděl tím, že nejprve přikázal své obraně, aby trochu ustoupila, následně rozprostřel obě křídla a zahájil boční útok. Pak dal rozkaz obraně razit dopředu, čímž zcela obklíčil čchuská vojska.

Jak Siao předpověděl, Chan Sin se skutečně ukázal jako brilantní vojenský stratég a jeho principy manévrování vojsk byly velmi chváleny pozdějšími stratégy. Podle historických záznamů napsal tři obsáhlé svazky o umění války, ale všechny byly ztraceny.

Liou Pang udělil Chan Sinovi titul krále Čchu a později se ustanovil za prvního císaře dynastie Chan. Později byl označován jako císař Kao Chan, nebo Chan Kao-cu (漢 高祖).

Věrnost

Pro svou moudrost, charakter a úspěchy je Chan Sin pozdějšími generacemi velmi respektován. Je také známý pro svou snášenlivost, věrnost, odvahu a shovívavost.

I přes několik pokusů ostatních ho přesvědčit, aby opustil svou službu u Liou Panga a stal se panovníkem vlastního nezávislého území, Chan Sin odmítl a prokázal tak svoji věrnost panovníkovi.

Říká se, že kdysi odpověděl: „Má vděčnost chanskému králi sahá velmi hluboko. Dovoluje mi, aby jezdil v jeho vlastním jízdním voze, mohu nosit jeho oblečení a dělí se se mnou o jídlo.“

„Slyšel jsem, že pokud jezdíte na vozu někoho jiného, musíte se s ním podělit i o neštěstí v jeho životě, pokud nosíte oblečení jiných, musíte vyřešit jejich starosti, a pokud budete přijímat jídlo někoho jiného, musíte mu být oddaný až do smrti“.

„Jak mohu opustit morálku a spravedlnost kvůli osobnímu zájmu?“

Zrada a tragédie

Věrnost vůči svému panovníkovi pramenila u Chan Sina z jeho víry v následování vůle Nebes. Poté, co se stal Liou Pang císařem Chanu, se jednou zeptal Chan Sina, „Kdybych byl generál, kolik vojáků si myslíš, že bych byl schopen vést?“

Han Xin odpověděl: „Tisíc“. Liou Pang se zeptal znovu: „A kolik ty?“ Chan Xin odpověděl, „Čím více, tím lépe“. Liou Pang potom odvětil: „Proč jsi tedy mým podřízeným?“Chan Sin mu vysvětlil: „Je to proto, že vaše pozice je ustanovena nebesy, vy rozkazujete spíše generálům, než vojenským jednotkám.“

Liou Pang přesto začal na Chan Sinovy schopnosti a inteligenci čím dál víc žárlit. Když byly všechny státy sjednoceny, Liou převzal od Chan Sina vojenské velení a postupně snižoval jeho pozici.

Tragický konec přišel, když Siao Che, císařův rádce, který původně rozpoznal Chan Sinův talent, pomohl Liou Pangově manželce, císařovně Lu, falešně obvinit Chan Sina ze zrady. Nalákali ho do paláce, kde ho nechali popravit, a zabili také všechny příslušníky jeho klanu.

Dodatečný výzkum Cindy Chan, překlad do češtiny Jan Černík; originální článek: small United States