Stehlík obecný, obecně ohrožený. (Andreas Trepte / Wikimedia Commons)
Stehlík obecný, obecně ohrožený. (Andreas Trepte / Wikimedia Commons)
Od doby, co se v kolektivním hospodaření rozoraly meze, se dá říci, že se polním ptákům nedaří žít a rozmnožovat se u nás tak jako dříve. Když k tomu přičteme práškování polí, erozi, další znečištění a intenzifikaci zemědělství, máme zde smutnou zprávu o tom, že legislativa EU na ochranu přírody sice pomáhá polním ptákům, ale jejich úbytek pokračuje.

Nová vědecká studie publikovaná v odborném časopise Conservation Letters ukazuje, že Směrnice o ptácích EU a agroenvironmentání programy EU mohou pomoci chránit ptáky zemědělské krajiny, avšak jejich pozitivní vliv je utlumen devastujícím vlivem intenzifikace zemědělství. Studie, na níže se podílelo 25 odborníků z celé Evropy, vznikla pod vedením České společnosti ornitologické a ve spolupráci s UP Olomouc a UK Praha.

20160820-chrastal
Chřástal polní, silně ohrožený druh. (Volné dílo)
Ve vědeckém článku, který vyšel v pátek 12. 8. 2016 v časopise Conservation Letters, se autoři zaměřili na vztah mezi změnami početnosti ptáků, Společnou zemědělskou politikou EU a Směrnicí o ptácích EU.
 
Výzkumníci analyzovali změny početnosti 39 běžných druhů ptáků charakteristických pro zemědělskou krajinu Evropy v období let 1981 až 2012. Výsledky potvrdily dřívější zjištění, že intenzifikace zemědělství má na ptáky negativní vliv. Studie současně ukazuje, že legislativa EU na ochranu ptáků, tj. Směrnice o ptácích, spolu s opatřeními ve prospěch biodiverzity v rámci zemědělských dotací, tzv. agroenvironmentální programy, mohou zmírnit úbytek polních ptáků.

Nemohou však tento úbytek zvrátit, neboť jejich vliv nestačí napravit důsledky intenzifikace zemědělství v Evropě. Nelze očekávat, že se tyto negativní trendy zastaví, dokud nebude zásadně změněna podoba zemědělských dotací v Evropě.

Ariel Brunner z Evropského oddělení BirdLife International k tomu říká: „Tato nová studie znovu potvrzuje výsledky kontroly efektivity legislativy EU na ochranu přírody (tzv. Fitness check of the Birds and Habitats Directives) provedené nedávno Evropskou komisí: legislativa na ochranu přírody v EU funguje, pokud je správně aplikována. Avšak nemůže zvrátit destrukci živé přírody podporovanou perverzními nástroji jako je Společná zemědělská politika EU. Tato studie je dalším dokladem, že Evropská komise musí objektivně zhodnotit, zda Společná zemědělská politika naplňuje své cíle v ochraně biodiverzity. Studie podporuje to, o co již žádá více než 100 nevládních organizací: okamžité zhodnocení účinnosti (fitness check) Společné zemědělské politiky.“

„V České společnosti ornitologické analyzujeme údaje ze sčítání ptáků v Evropě již od roku 2002. Každoročně nám výsledky ukazují stále se zhoršující obrázek – i přes všechny reformy Společné zemědělské politiky polní ptáci v Evropě nadále ubývají. Pro ornitologa i řadového občana je frustrující, že se za veřejné peníze nadále ochuzujeme o ty (donedávna) nejběžnější ptačí druhy,“ doplňuje Petr Voříšek (spoluautor studie).


Zdroj: TZ ČSO