„Světové společenství je šokováno praktikami používanými Číňany v minulosti,“ prohlásil bývalý prezident Transplantační společnosti Dr. Philip O’Connell na tiskové konferenci. (Screenshot / YouTube)
„Světové společenství je šokováno praktikami používanými Číňany v minulosti,“ prohlásil bývalý prezident Transplantační společnosti Dr. Philip O’Connell na tiskové konferenci. (Screenshot / YouTube)
Zděšení mezi špičkami Transplantační společnosti (TS) vyvolala studie, kterou předložili čínští lékaři na mezinárodním kongresu TS. Pokud by se potvrdilo podezření o neetickém způsobu získávání orgánů, hrozí čínským chirurgům vyloučení z Transplantační společnosti.  

Kvůli neprůhlednému získávání orgánů čelí čínské nemocnice kritice mezinárodního společenství již od roku 2006. Experti[1] uvádějí, že kvůli lukrativnímu obchodování čínských nemocnic s orgány v transplantačním odvětví dochází k masivnímu zabíjení vězňů svědomí. Před Čínou stojí nesnadný úkol očistit své jméno, protože, jak Americký kongres, tak i Evropský parlament vydaly usnesení, uznávající závěry vyšetřování předložené experty jako důvěryhodné. Čínské nemocnice provozují neprůhledný systém dárcovství a státní úřady informace z odvětví udržují pod statusem „státního tajemství“. Ze strany Číny nebyly západní expertizy nikdy vyvráceny.

Účast čínské delegace na hongkongském kongresu TS byla čínskými státními médii oslavována jako velkolepý úspěch. Čínský státní list Global Times účast Číny hodnotil jako mezinárodní uznání čínského transplantačního systému.

Mluvčí Transplantační společnosti však tvrzení Global Times rozhodně vyvrátil a dokonce pohrozil Číňanům vyloučením. Podle jedné studie přednesené na kongresu lze totiž předpokládat porušení lékařských etických standardů ze strany Číny. Pokud by se toto podezření potvrdilo, bude Čína „veřejně zostuzena a navždy vyloučena z našich kongresů – to platí i pro publikování v transplantačním časopise Transplantationsjournal“, napsal o reakci TS deník New York Times

Člen TS, Dr. Chapman před médii zmínil naléhavou výzvu přítomným čínským zástupcům, aby tento případ náležitě prošetřili. Také Transplantační společnost dala oficiální podnět k vyšetřování.

Šokující pro celý svět

„Světové společenství je šokováno praktikami používanými Číňany v minulosti,“ prohlásil bývalý prezident TS Dr. Philip O’Connell na tiskové konferenci. Praxe odebírání orgánů popraveným vězňům je šokem pro celý svět a nikdo nesmí tuto situaci interpretovat tak, jako kdyby TS čínský systém skutečně uznávala. „Oni to možná tak tvrdí, ale neodpovídá to pravdě,“ vysvětlil O’Connel.

Čínští zástupci, mimo jiné i bývalý náměstek ministra zdravotnictví ČLR Dr. Chuang Ťie-fu, hovořili na kongresu o „počátku nové éry transplantace orgánů v Číně“. Nová éra má znamenat tvrzení čínského režimu, že od 1. ledna 2015 nebyly již k transplantacím použity orgány vězňů odsouzených k trestu smrti, jak tomu bylo dosud zvykem.

Zneužívání vězňů 1. ledna 2015 neskončilo

„O pravdivosti tvrzení čínského režimu je nutné z několika důvodů pochybovat,“ říká profesor Dr. Huige Li z oddělení farmakologie ve zdravotním centru univerzity Johannese Gutenberga v německém městě Mohuč a člen mezinárodního sdružení lékařů DAFOH.

Své pochyby zdůvodnil v rozhovoru pro Epoch Times: „Režim sice oznámil, že od 1. ledna 2015 přestane používat orgány vězňů, avšak bylo to jen pouhé oznámení, které samo o sobě nic neznamená. Nebyl vydán žádný nový zákon a na právní úrovni se nezměnilo nic. Poté došlo v roce 2015 ještě k několika výrokům čínských funkcionářů transplantačního odvětví ve smyslu, že pokud vězňové chtějí dobrovolně darovat své orgány, měli by k tomu být povzbuzováni.“

Informace, že vězňové mohou stále darovat orgány, byly uvedeny ještě 5. května 2016 na webové stránce „China Organ Transplantation Development Foundation“, což je podle New York Times organizace, která má dohlížet nad uvedením nového systému dárcovství orgánů do praxe. Tomu, že nedošlo ke skutečnému ukončení programu využívání vězňů, napovídá fakt, že od roku 2015 nedošlo ke snížení počtu prováděných transplantací, i když do té doby tvořily podle slov čínských představitelů orgány vězňů drtivou většinu transplantovaných orgánů.

Dle nové expertní zprávy je v podezření 700 klinik

Nová expertní studie, která mapuje oblast transplantačního průmyslu v Číně v dosud neznámých detailech, dochází k závěru, že nejde pouze o zneužívání vězňů odsouzených na smrt, ale především vězňů svědomí, jejichž počet přesahuje jeden milion lidí. Zpráva vychází mimo jiné z pozorování několika set čínských transplantačních center, která byla otevřena od roku 2000, přestože v Číně dosud neexistoval systém dárcovství orgánů podle západního standardu, běžela centra více než 16 let a prováděla tisíce transplantací.

Středobodem problému je otázka, odkud pocházelo značné množství transplantovaných orgánů. Vysvětlení poskytnutá čínskou stranou byla opakovaně zpochybněna. Čínské kliniky jsou stále v podezření, že se zapojily do zneužívání čínským režimem pronásledovaných skupin obyvatel – zejména lidí z duchovního hnutí Falun Gong, křesťanů, Tibeťanů a Ujgurů.

22. června byla ve Washingtonu D. C. Zveřejněna vyšetřovací zpráva čítající 680 stran. Tato studie se zaměřuje na 700 klinik, v nichž více než jedno desetiletí kvete obchod s lidskými orgány. Podle zprávy v Číně dochází až k 100 000 transplantacím ročně. Autoři zprávy doložili svá tvrzení veřejně přístupnými fakty, která byla klinikami zveřejněna například prostřednictvím internetu. Počty prováděných transplantací, počty nemocničních lůžek, kapacita zařízení, operační personál, výcvikové programy, čekací doby pacientů na vhodné orgány, spotřeba léků a mnoho dalších informací, které pomáhají vytvářet dostatek materiálu pro celkovou analýzu.

Autoři zprávy zpochybňují vysvětlení čínské strany, že 95% orgánů transplantovaných do roku 2015 pocházelo od vězňů odsouzených k trestu smrti. Dále také zpochybňují tvrzení, že čínské nemocnice definitivně ukončily program využívání popravených vězňů k transplantacím, k čemuž mělo oficiálně dojít počátkem roku 2015. Dle dostupných informací docházelo v Číně pouze k několika tisícům poprav ročně. Takovéto množství lidí by v žádném případě nemohlo pokrýt 95% transplantovaných orgánů a nelze jím vysvětlit tak masivní množství provedených transplantací. Dále také samo ukončení programu využívání vězňů je značně pochybné, neboť od roku 2015 nedošlo k faktickému snížení počtu prováděných transplantací, k čemuž by nutně muselo dojít, pokud by byl zdroj 95% transplantovaných orgánů uzavřen.

„Výsledkem  naší dosavadní práce je zjištění, že Čína spáchala na nevinných obětech masové vraždy,“ řekl jeden z autorů vyšetřovací zprávy David Matas, renomovaný kanadský právník dlouhodobě působící v oblasti lidských práv. Na základě vyhodnocených dat odhadl se spoluautory Davidem Kilgourem a Ethanem Gutmannem souhrnný počet všech provedených transplantací od roku 2000 na více než jeden milion.

Hlavní oběti tohoto „masového vraždění“ jsou dle vyšetřovatelů následovníci Falun Gongu, buddhistické meditační školy, která byla v Číně v 90. letech velice populární a od roku 1999 začala být režimem rozsáhle politicky pronásledována. Ale i Tibeťané, Ujguři a domácí církve se stávají terčem „loupeží orgánů“, prohlašují experti. Všichni tito lidé mají jedno společné a sice to, že jsou vězněni v zařízeních komunistického režimu v Číně a představují masu, které režim upřel základní lidská práva a umožnil jejich zneužívání.

Přeložila: Bohumila Chocholová; Upravil: Milan Kajínek; zdroj: small Germany


[1] Experti, na které se článek odvolává:

a) Kanadští právníci Kilgour, Matas a jejich vyšetřovací zpráva Bloody Harvest, která potvrdila obvinění, že jsou následovníci Falun Gongu zneužíváni jako nedobrovolní dárci orgánů.

b) Publikované nahrávky telefonních hovorů a analýzy z vyšetřování organizace WOIPFG.

c) Mezinárodní sdružení doktorů DAFOH, které problém neetických transplantací v čínských vojenských nemocnicích nahlíží z lékařského a právního úhlu.

d) Sedmiletý terénní výzkum spisovatele Ethana Gutmanna shrnutý v knize The Slaughter, nyní vydané v češtině nakladatelstvím C-press.