Speciální vydání Epoch Times: Tělo a mysl - nerozlučné spojení
Speciální vydání Epoch Times: Tělo a mysl - nerozlučné spojení

Nahlédněme společně do vztahů mezi chováním a myšlením člověka a stavem jeho fyzického těla. Nemoc nebo zdraví jsou různé stavy a každý má za sebou nutně nějaké příčiny.
 
Celostní medicína vyžaduje aktivní účast člověka na jeho uzdravení. Hledá příčiny nemocí na straně toho, kdo onemocněl, v jeho životním stylu, chování a myšlení. Pochopení, že nemoc není pouze něco vnějšího, ale že vzniká také aktivní účastí člověka, vede k odlišnému řešení otázky, jak dosáhnout a udržet si zdraví a harmonii při výzvách každodenního koloběhu života.


Objednávejte naše další magazíny.


Současná doba člověka stále více připravuje o jeho přirozené prostředí a základní prostředky zabezpečující jeho zdraví. Pohyb v přírodě nahrazuje život ve městě, chůzi lesem nahrazuje jízda autem nebo hromadnou dopravou, manuální práci sezení u počítačů. V důsledku razantní změny životního stylu a životního prostředí vznikají také mnohé civilizační nemoci.
 
Jak zpomalit, vyvážit svůj životní styl a nalézt rovnováhu nemusí být velmi těžká otázka a už vůbec nemusí být finančně nákladná. Není to ale ani tak, že by se dalo něco z toho získat bez práce nebo bez obětí.
 
V tomto vydání se pokusíme přinést množství jednoduchých odpovědí na tyto zásadní životní otázky.
 
Přejeme vám hodnotné a inspirativní čtení.
 
Šéfredaktor
Milan Kajínek
Magazín je v prodeji v síti Kosmas.

Nahlédněme společně do vztahů mezi chováním, myšlením
člověka a stavem jeho fyzického těla. Nemoc nebo zdraví jsou
stavy, za nimiž stojí konkrétní příčiny. Dokážeme ale určit, jaké
příčiny to jsou?
Celostní medicína vyžaduje aktivní účast člověka na jeho
uzdravení. Hledá příčiny nemocí na straně toho, kdo onemocněl,
v jeho životním stylu, chování a myšlení.
Pochopení, že nemoc není pouze něco vnějšího, ale že vzniká
také aktivní účastí člověka, vede k odlišnému řešení otázky, jak
dosáhnout a udržet si zdraví a harmonii při výzvách každodenního
životního koloběhu.
Současná doba nás stále více připravuje o přirozené prostředí
a základní prostředky zabezpečující psychické i fyzické zdraví.
Pohyb v přírodě nahrazuje život ve městě, chůzi lesem jízda automobilem
nebo hromadnou dopravou, manuální práci sezení u počítačů.
V důsledku razantní změny životního stylu a životního
prostředí vznikají také mnohé civilizační nemoci.
Jak zpomalit, vyvážit svůj životní styl a nalézt rovnováhu, však
nemusí být velmi těžká otázka a už vůbec nemusí být finančně
nákladná. Není to ale ani tak, že by se dalo něco z toho získat bez
práce nebo bez obětí.
V tomto vydání se pokusíme přinést množství jednoduchých
náznaků a odpovědí na tyto zásadní životní otázky.
Přejeme Vám hodnotné a inspirativní čtení...
Milan Kajínek
šéfredaktor

Obsah: 52 stran


Datum vydání: Září 2016

*  Facebook  * Speciální vydání Epoch Times: Tělo a mysl - nerozlučné spojení
Ukázka z tištěného vydání Epoch Times: Tělo a mysl - nerozlučné spojení
RECENZE:

„Ďakujem veľmi pekne za zaslané výtlačky - jeden som hneď dal kolegovi grafikovi. So záujmom sa sa pustil do čítania...a viac ako polku som už prečítal. Keďže mám skutočne slušný prehľad cez  alternatívnu medicínu a zaujímal som sa o ňu ešte v časoch, keď väčšina obyv. ani netušila že také niečo exituje (dnes to pre zmenu keď je to také aktuálne až módne už nesledujem), domnievam sa, že viem aspoň trochu oceniť vašu prácu, ale aj tak mnohé veci vo vašom časopise sú pre mňa skoro objavné...oceňujem najmäú koncentrovnosť (tú hutnosť a prístupnosť podania). Váš článok o pátrovi Ferdovi je hutný a dobre vystihol podstatu. Ešte raz ďakujem a želám Vám mnoho spokojných čitateľov“ - RNDr. Ján Bienik, CSs. - Nakladatelství Eko-konzult


OBSAH:
 
Poselství vody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4
Zdraví podle pátera Ferdy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    8
Meditace není okrajová záležitost.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Důležitost ctnosti v boji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Nesmrtelný z hory Wu-tang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Zlepšování charakteru jako cesta ke zdraví. . . . . . . . . . . . . . . .  20
Léčivá síla vody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Mozartův efekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Rozhovor s MUDr. Zuzanou Kopytkovou. . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Tajemství Alexandrovy techniky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Biopotraviny s příběhem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Rozhovor s MUDr. Janem Hnízdilem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
Síla mezilidských vztahů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
Jídlo jako lék. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
Proč chůze léčí? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
Rozhovor s MUDr. Jarmilou Klímovou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
Mazlivá antidepresiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
 

Redakce

Šéfredaktor: Milan Kajínek (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )
Redaktoři: Ondřej Horecký, Zdenka Danková, Jana Kalivodová, Jana Skovajsová, Michal Cabejšek
Korektury: Jana Skovajsová, Zdenka Danková, Lenka Kruťová
Grafika: Kamil Rakyta, Tomáš Kvapil, Ladislav Gryc
Prodej reklamy: David Czyž (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Prodej výtsků a E-shop: Světlana Kovářová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Datum vydání: prosinec 2016
Místo vydání: Praha, Česká republika
Periodicita vydání: 6x ročně – listopad, prosinec, únor, duben, červen, září
Tisk: Printo, spol. s r.o., Gen. Sochora 1379, 708 00 Ostrava–Poruba
Copyright: © 2016 Milan Kajínek. Všechna práva vyhrazena.
Vydavatel: Milan Kajínek, Železničářů 1343/17, 170 00 Praha 7
IČO: 72858290
ISSN: 2533-4670
MK ČR E 22670

Rozšiřují společnosti PNS a.s. a Kosmas s.r.o.