Následovníci Falun Gongu drží transparenty v centru Ottawy během návštěvy čínského premiéra Li Kche-čchianga, 22. září 2016. (Donna On / Epoch Times)
Následovníci Falun Gongu drží transparenty v centru Ottawy během návštěvy čínského premiéra Li Kche-čchianga, 22. září 2016. (Donna On / Epoch Times)
 
Cesta skrz čínský vězeňský systém
 
Pan Li-č' Che byl poslán do vězení na více než tři roky za to, že v Číně zaslal poštou dopisy svým přátelům, v nichž vysvětlovat fakta o své duchovní víře v metodu Falun Gong (český přepis Fa-lun-kung), kterou čínský režim tvrdě pronásleduje a démonizuje ve státních médiích od roku 1999.

Zatímco byl vězněn mezi lety 2000 a 2004, podle svých slov zažíval  bití, mučení, spánkovou deprivaci a myšlenkovou převýchovu, které se nejenom v Číně slangově říká „vymývání mozku“.

Nakonec z Číny unikl do nového života v Kanadě, kde se 22. září 2016 v Ottawě připojil k dalším následovníkům Falun Gongu, aby oblečený v modré a žluté barvě vyjádřil svůj protest, proti násilným represím čínského režimu. Příznivci Falun Gongu drželi transparenty na různých místech po celé Ottawě, kudy projížděl čínský premiér Li Kche-čchiang během návštěvy kanadského hlavního města.

Pan Li-č' Che, který prošel čínským vězeňským systémem pouze proto, že chtěl mít vlastní víru, sdělil médiím svůj vzkaz pro čínského premiéra: „Je velmi důležité, abychom vyjádřili, že více než 17 let brutálního pronásledování Falun Gongu v Číně musí být zastaveno. Zvěrstva páchaná proti lidskosti musí být ukončena, a toto je příležitost pro nás vyzvat kanadskou vládu, aby vyvíjela tlak na čínský režim, aby udělal to, co je správné,“ prohlásil Li-č' Che.

„Toto je hlavní poselství, které chceme poslat čínskému premiérovi: Nejprve je nutné zastavit pronásledování Falun Gongu a přivést před spravedlnost bývalého čínského vůdce Ťiang Ce-mina, který zorganizoval pronásledování.“Většina Číňanů chápe situaci v zemi, že člověk musí myslet tak, jak jim Komunistická strana Číny, jediná moc v zemi řídící soudy, policii armádu i vězeňský systém, přikazuje. K Číňanům promlouvá prostřednictvím úplné kontroly nad všemi informačními kanály v zemi, kudy šíří jednostranné informace. Mezi Číňany převládá názor, že není žádný důvod pro to riskovat bití a uvěznění pro věci, které nejsou hmotné, jako myšlení a víra.

Li-č' Che si kdysi myslel totéž. V roce 1995 začal praktikovat Falun Gong, duchovní disciplínu obsahující tradiční čínská cvičení pro zdraví a učení morálních principů buddhismu a taoismu.

„Získal jsem z toho hodně pozitivního, stejně jako miliony ostatních,“ komentoval pan Che události v Číně, jež vedly k masové popularitě Falun Gongu, který v roce 1999 praktikovalo na 70 milionů Číňanů.

Tehdejší předseda komunistické strany Ťiang Ce-min často osobně masový vzestup popularity Falun Gongu kritizoval a nakonec v politbyru prosadil jeho celostátní zákaz. Represivní kampaň a  pronásledování Falun Gongu změnily život řady Číňanů, mezi nimiž byl i pan Li-č' Che .

„Před tím, než začalo pronásledování, jsem působil jako oceňovaný inženýr. Potom, co začaly celostátní represe, jsem si uvědomil, že v Číně neexistuje žádná svoboda vyznání,“ řekl pan Che v rozhovoru s Epoch Times.

Rozhodl se emigrovat do Kanady a v červenci roku 2000 získal vízum. Než opustil Čínu, měl pocit, že musí nějak říci přátelům a kolegům, že státní média vysílají o Falun Gongu lži, a že jeho následovníci se snaží žít podle morálních principů této praxe.

„Státní média vysílala propagandu téměř 24 hodin denně, očerňovala naši praxi a démonizovala praktikující Falun Gongu. Takže předtím, než jsem se odejel ze země, poslal jsem několik dopisů svým přátelům, v nichž jsem jim situaci vysvětloval,“ vzpomíná Che.

Pan Che si však neuvědomil, že každý, o němž se vědělo, že praktikuje Falun Gong, je sledován tajnou policií. Jeho dopisy zachytila státní bezpečnost a použila je proti němu jako důkaz při soudním procesu. Čínský režim pro obvinění následovníků Falun Gongu podle právníků užívá velice vágní výklad čínské ústavy. Jeho obvinění znělo „užívání kacířské organizace k podkopávání provádění právních předpisů“.

Podle čínských obhájců lidských práv byl ve zinscenovaném procesu protiústavně odsouzen na 3,5  roku odnětí svobody. Pan Che vypověděl, že ve vězení byl mučen každý den.

„Prvních šest měsíců jsem byl držen v záchytném centru v Pekingu. Každý den jsem byl nucen dlouhé hodiny sedět v jedné poloze, což bylo velmi obtížné,“ řekl v rozhovoru pro Epoch Times.

Když se i jen mírně pohnul, byl surově zbit vězeňskými dozorci. Po několika měsících sezení ve stejné pozici mu začala kůže na sedacím ústrojí hnisat a krvácet, což je běžný jev (proleženiny) například u pacientů dlouhodobě nehybně ležících na lůžku. Když šel vykonat potřebu na toaletu, musel si odloupnout oděv od poškozené kůže, která krvácela.

Podle jeho slov to však byl ten nejmenší problém, kterým ve vězení trpěl.

V zimě roku 2000 byl mučen poléváním ledovou vodou, zatímco byl nahý, často prý proces trval nepřetržitě několik hodin. V důsledku toho dostal horečku trvající dva měsíce a jeho plíce došly trvalého poškození, v důsledku čehož byla jejich kapacita omezena. Po přestálém mučení začal vykašlávat a močit krev, ale ani potom se mu nedostalo lékařské péče.

Stále zesláblý z horečky byl převezen do vězení v Tchienťinu, kde byl nucen běhat a skákat do vyčerpání nebo nucen vykonávat otrockou práci.

Pan Che uvedl, že jednou vězni vyráběli na zakázku fotbalové míče, které byly odesílány do Jižní Koreji. Podle něj směřovaly míče na Fifa World Cup, který se tam konal v roce 2002.

Fyzická bolest však byla pro pana Cheho jen polovinou utrpení. Znemožňování odpočinku a spánková deprivace byly na denním pořádku. „Byl mi znemožňován spánek a nutili mě číst dokumenty, které očerňovaly a démonizovaly Falun Gong.“

Výukové lekce a spánková deprivace jsou podle výpovědí dalších bývalých vězňů nebo vězeňských stráží běžnými technikami užívanými čínským režimem k oslabení lidské mysli a tvarování myšlení vězňů.

Jeho situaci se ale nakonec podařilo změnit. Jeho žena se přestěhovala do Kanady a společně s dalšími následovníky Falun Gongu pracovala na jeho záchraně.

Mezinárodní lidsko-právní organizace Amnesty International jej uznala jako „vězně svědomí“, což pomohlo zlepšit jeho situaci, k čemuž se přidalo rozhodnutí kanadské vlády z října 2002 o osvobození všech vězněných následovníků Falun Gongu, kteří mají rodinu v Kanadě. Kanadská vláda zaslala čínskému režimu oficiální dokumenty žádající propuštění pana Li-č' Cheho.

Díky těmto snahám se jeho situace ve vězení začala zlepšovat a po uplynutí jeho trestu v lednu 2004 kanadská ambasáda pro něj vystavila imigrační dokumenty, díky čemuž mohl vycestovat do Kanady a setkat se s rodinou.  

Pan Che byl dojat podporou, které se mu dostalo, a jeho podporovatelé byli dojati jeho příběhem, tím co ve vězení prožil on a ostatní následovníci Falun Gongu.

Jason Kenney, který byl 20 let členem kanadského parlamentu, vystoupil na shromáždění, konaném během návštěvy čínského premiéra v Kanadě a prohlásil: „Nemůže pro mě být krásnější věcí, než být tu s vámi na Parliament Hill a oslavovat svobodu slova. Skutečně zde vyjadřujete svobodu, svobodu slova, a touhu všech Číňanů, že budou žít ve svobodné společnosti.“

„Lidská důstojnost je tím, co zde dnes vaše přítomnost reprezentuje,“ řekl shromáždění Jason Kenney.

Dalším členem parlamentu, který přišel podpořit pokojné shromáždění, byl Peter Kent. „Doufám, že premiér Li uvidí nápisy na transparentech, které naléhavě žádají soudní proces s [exprezidentem] Ťiang Ce-minem a jeho přivedení před spravedlnost, za zločiny, které byly dobře zdokumentovány a prezentovány trestnímu soudu v Číně více než 200 tisíci jednotlivci, kteří se stali různým způsobem jeho oběťmi,“ uvedl Peter Kent na shromáždění.

Kent uvedl, že prezident Si ani premiér Li nepatří do mocenské frakce exprezidenta Ťiang Ce-mina a mohli by reálně zastavit pronásledování Falun Gongu. Je známou skutečností, že od roku 2012 již nechali pozatýkat desítky vrcholných členů strany, kteří náleželi k frakci Ťiang Ce-mina včetně vrchního šéfa bezpečnosti Čou Jung-kchanga, který pronásledování kontroloval.

„Existuje naděje, že [premiér Li] přiveze do Číny zprávu... naléhající na prezidenta a vládu Komunistické strany Číny, aby změnili způsob, jakým zabezpečují právo obětem, a zajistili, že pronásledování následovníků Falun Gongu a jiných lidí v Číně včetně odebírání jejich lidských orgánů bude ukončeno a nebude dále pokračovat,“ uzavřel proslov Peter Kent.


Zdroj: small United States