Podpora směrnic je velkým vítězstvím i pro půl milionu lidí, kteří žádali komisi o zachování a lepší uplatňování předpisů. (ČSO)
Podpora směrnic je velkým vítězstvím i pro půl milionu lidí, kteří žádali komisi o zachování a lepší uplatňování předpisů. (ČSO)
Ornitologové a další milovníci ptactva mohou uvítat nový rok společným vítězstvím. Národní organizace spolu s podporou veřejnosti dva roky usilovaly o zachování  dvou vlajkových evropských předpisů na ochranu přírody – Směrnice o ptácích a Směrnice o stanovištích. Počátkem loňského prosince EK potvrdila zachování směrnic na ochranu přírody po rekordní veřejné kampani na jejich obranu. Nyní je čas ochranu přírody podle směrnic i naplnit.

Evropská komise v čele s předsedou Junckerem po dvou letech nejistoty ohledně osudu směrnic potvrdila, že směrnice budou zachovány, že nebudou přepsány a oslabeny. Komise zároveň zdůrazňuje potřebu důslednější implementace a vymahatelnosti směrnic.

Podpora směrnic je velkým vítězstvím i pro půl milionu lidí, kteří žádali komisi o zachování a lepší uplatňování těchto předpisů v rámci celoevropské kampaně #NatureAlert. Ke kampani spojily síly největší evropská ochranářská sdružení, k nimž se přidaly národní organizace – v Česku ČSO, Hnutí Duha, Beleco, Zelený kruh a další – a podniky a společnosti nejrůznější velikosti, stejně jako více než půl milionu obyvatel Evropy.
Příroda je klíčovou hodnotou naší společnosti a je nezbytná pro naše přežití.

Směrnice ochraňují více než 1 400 ohrožených druhů

Obě směrnice mají zásadní význam pro ochranu přírody v Evropě. Pod jejich ochranu spadá více než 1 400 ohrožených druhů a jeden milion kilometrů čtverečních přírodních stanovišť v Evropě. Na obhajobu směrnic se postavili vědci, veřejnost, podnikatelé, Evropský parlament i vlády jednotlivých států, kteří si všichni uvědomili jejich význam.

Ochranářské nevládní organizace vítají rozhodnutí komise a zdůrazňují, že to důležité je ještě před námi – zabezpečit uplatňování rozhodnutí v praxi prostřednictvím jasných kroků k zastavení poklesu biologické rozmanitosti, zejména devastujícího vlivu intenzivního zemědělství.

Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO, rozhodnutí komentuje: „...rozhodnutí komise je velkým úspěchem. Odborná i laická veřejnost jasně vyjádřila, že příroda je pro nás důležitou hodnotou a je dobře, že komise na tyto názory brala ohled. Teď nás čeká nový úkol; postarat se, aby směrnice fungovaly ještě líp.“

Ariel Brunner, BirdLife Europe: „Rozhodnutí komise zachovat směrnice znamená, že názor více než půl milionu lidí, kteří požadovali prosazování směrnic, zazněl jasně a nahlas. Příroda je klíčovou hodnotou naší společnosti a je nezbytná pro naše přežití. Toto rozhodnutí je zároveň vítězstvím myšlenky evropské spolupráce, protože příroda nezná hranice.“

Tři programy zaměřené na ochranu synantropních ptáků

Česká společnost ornitologická připravila pro učitele nové výukové programy s ptačí tematikou, skládající se z metodických materiálů, pracovních listů a prezentací. Po testování ve školách a představení učitelům na seminářích na podzim letošního roku si je učitelé mohou stáhnout na stránkách Jaro ožívá.

Všechny tři programy jsou zaměřené na ochranu synantropních ptáků, tedy ptáků žijících v blízkosti lidských obydlí.  „Na konci školního roku 2015/2016 jsme programy testovali na školách,“ vzpomíná Gabriela Dobruská, která se na jejich vzniku podílela. „Všem učitelům, kteří nám s testováním pomáhali, moc děkujeme.“

První program Vlaštovičko, kde jsi? je pro 1. stupeň ZŠ. Ukazuje, jak se změna hospodaření v naší zemi promítla do početnosti jednoho z našich nejoblíbenějších a nejznámějších ptáků – vlaštovky. „Děti se stanou malými badateli a snaží se zjistit, zda jejich okolí má vlaštovkám co nabídnout,“ pokračuje Dobruská.

Programy pro starší děti upozorňují na reálná nebezpečí, která na ptáky v lidských sídlech čekají. Výukový program Ze skal do měst pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií vysvětlí žákům proces synantropizace a představí typické zástupce těchto ptáků. Žáci zjišťují nebezpečí, které na ptáky v okolí jejich školy čeká. Poslední program pro střední odborné školy je zaměřený na ukázky praktických řešení ochrany rorýsů.

Všechny programy (prezentace, metodika i pracovní listy) najdete na stránkách Jaro ožívá www.springalive.net.