Budova Vrchního lidového soudu, Peking 30. března 2006. (STR/AFP / Getty Images)
Budova Vrchního lidového soudu, Peking 30. března 2006. (STR/AFP / Getty Images)
Nedávné soudní slyšení v jihozápadní Číně skončilo prohlášením prokurátora, že nebylo nalezeno žádné právní opodstatnění k zákazu či pronásledování čínské duchovní disciplíny Falun Gongu (Fa-lun-kung) a jejích následovníků. Prohlášení lze považovat za vysoce neobvyklé v kontextu oficiální kriminalizace duchovního hnutí a brutálního napadání následovníků Falun Gongu čínskými bezpečnostními složkami během posledních sedmnácti let.

23. prosince stanuli u soudního přelíčení pan Čang Ťün, následovník Falun Gongu, a jeho právní obhájce. Jednání se konalo u okresního soudu čínského velkoměsta Čchung-čching. Čang byl zatčen 24. května 2016 za to, že s lidmi rozmlouval o praxi a jejím pronásledování čínským režimem. Informace o soudním procesu přinesla stránka Minghui.org, která pravidelně informuje o vývoji represí v Číně.

Poté, co Čangův právník, jehož jméno stránky z důvodu jeho bezpečnosti neuvádějí, údajně předložil silnou obhajobu a dotázal se na obvinění svého klienta, prokurátor řekl: „Nemáme žádné důkazy, které by mohly potvrdit, že Falun Gong je 'kacířské náboženství' a nenašli jsme žádné zákony nebo směrnice potvrzující, že je Falun Gong 'kacířské náboženství',“ přičemž prokurátor používal oficiální označení praxe, které užívá čínský režim od začátku represí v červenci 1999.

Podle Minghui bylo prohlášení státního zástupce během soudního řízení zaznamenáno a prokurátor jej záznam na konci jednání osobně podepsal.

Vyjádření státního zástupce můžeme považovat za významné, neboť se jedná o první oficiální vyjádření tohoto druhu po 17 letech represí duchovního hnutí Falun Gong v Číně. Do této doby čínský právní aparát jednotně stíhal duchovní hnutí podle vágně znějícího článku 300 čínského trestního zákona: „Užívání kacířského náboženství k podkopávání provádění právních předpisů.“

Většina represí proti hnutí však probíhá zpravidla mimo soudní systém, což zahrnuje ztráty pracovních míst, krádeže majetku, únosy, nucenou „převýchovu“, mučení a zneužívání členů hnutí k jako nedobrovolných dárců k transplantacím v nemocnicích Lidové osvobozenecké armády.

Čínští právníci, kteří zastupují následovníky Falun Gongu u soudu, tvrdí, že článek 300 je příliš vágní a dokonce protiústavní. Již roky se pokoušejí zpochybnit jeho legálnost, což užívají jako jádro strategie obhajoby.

V případě Čang Ťü-na státní zástupce vyhověl námitce obhajoby, že počítačové paměťové karty a flash disky zabavené v Čangově domově nemohou být užity jako usvědčující důkazy.Čangův právník prohlásil, že digitální paměťová zařízení nemohou být podle čínského práva použita jako důkaz, neboť jejich obsah lze snadno měnit.

Dále argumentoval, že materiály Falun Gongu, které byly Čangem šířeny, „říkají lidem, aby byli shovívaví, a objasňují fakta“ o pronásledování ve prospěch společnosti, a tudíž „důkazní materiál“ dokazuje, že Čang je nevinen.

Vyjádření státního zástupce, že nemůže najít žádný právní základ pro identifikaci Falun Gongu jako „kacířského náboženství“, znamená, že nyní nemůže proti panu Čangovi použít článek 300, řekl I-jang Sia, ředitel Human Rights Law Foundation ve Washingtonu, DC, který podal právní stížnosti proti mnoha čínským úředníkům za jejich údajně spáchané zločiny proti lidskosti.

„Státní zástupce z uvedených skutečností ukázal, že pronásledování [hnutí] není v souladu s právním státem, nýbrž politickou kampaní, čímž následovníci Falun Gongu argumentovali od té doby, kdy pronásledování začalo,“ dodal.

Sia uvedl, že žalobce pravděpodobně prohlášení učinil sám za sebe, z vlastní vůle, což znamená, že pouze vyjádřil svůj osobní názor a proces ještě není důkazem toho, že došlo k nějakému posunu v oficiální politice čínského režimu vůči hnutí.

Navzdory příznivému postoji státního prokurátora nemá vězněný Čang ještě vyhráno. Soudce přerušil řízení již podruhé od Čangova zatčení, aniž by ho zprostil viny. Čang je nadále zadržován v okresní věznici Pa-nan a čeká na rozhodnutí, které jej buď omilostní, nebo pošle do vězení.


K sestavení tohoto článku přispěl Sie Tung-jen.
Článek byl redakčně zkrácen; přeložil a upravil Milan Kajínek small United States