Epoch Times - Příběhy ze staré Číny
Epoch Times - Příběhy ze staré Číny

Během pěti tisíc let a vlády dvaceti čínských dynastií se odehrávaly mnohé příběhy. Zatímco císař vládl králům jednotlivých zemí, měnila  a rozvíjela se v Číně kultura, řemesla a náboženství buddhismu a taoismu.

V tomto vydání nahlédneme zpět v čase do historie královských rodů Země středu, které po sobě zanechaly bohaté dědictví a následováníhodný odkaz.

Přinášíme nejkrásnější historické pověsti a mýty, příběhy vládců, hluboké myšlenky mudrců i zkušenosti z každodenního života.

Přejeme Vám hodnotné a inspirativní čtení...

Milan Kajínek
šéfredaktor
Magazín je v prodeji v síti Kosmas.
Nahlédněme společně do vztahů mezi chováním, myšlením
člověka a stavem jeho fyzického těla. Nemoc nebo zdraví jsou
stavy, za nimiž stojí konkrétní příčiny. Dokážeme ale určit, jaké
příčiny to jsou?
Celostní medicína vyžaduje aktivní účast člověka na jeho
uzdravení. Hledá příčiny nemocí na straně toho, kdo onemocněl,
v jeho životním stylu, chování a myšlení.
Pochopení, že nemoc není pouze něco vnějšího, ale že vzniká
také aktivní účastí člověka, vede k odlišnému řešení otázky, jak
dosáhnout a udržet si zdraví a harmonii při výzvách každodenního
životního koloběhu.
Současná doba nás stále více připravuje o přirozené prostředí
a základní prostředky zabezpečující psychické i fyzické zdraví.
Pohyb v přírodě nahrazuje život ve městě, chůzi lesem jízda automobilem
nebo hromadnou dopravou, manuální práci sezení u počítačů.
V důsledku razantní změny životního stylu a životního
prostředí vznikají také mnohé civilizační nemoci.
Jak zpomalit, vyvážit svůj životní styl a nalézt rovnováhu, však
nemusí být velmi těžká otázka a už vůbec nemusí být finančně
nákladná. Není to ale ani tak, že by se dalo něco z toho získat bez
práce nebo bez obětí.
V tomto vydání se pokusíme přinést množství jednoduchých
náznaků a odpovědí na tyto zásadní životní otázky.
Přejeme Vám hodnotné a inspirativní čtení...
Milan Kajínek
šéfredaktor


Datum vydání: Září 201620170202-ukazka-pribehy-ze-stare-cinyUkázka z tištěného vydání Epoch Times: Příběhy ze staré Číny

Redakce


Šéfredaktor: Milan Kajínek (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )
Redaktoři: Ondřej Horecký, Zdenka Danková, Jana Kalivodová, Jana Skovajsová, Michal Cabejšek
Korektury: Jana Skovajsová, Zdenka Danková, Lenka Kruťová
Grafika: Kamil Rakyta, Tomáš Kvapil, Ladislav Gryc
Prodej reklamy: David Czyž (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Prodej výtisků a E-shop: Světlana Kovářová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Datum vydání: prosinec 2016
Místo vydání: Praha, Česká republika
Periodicita vydání: 6x ročně – listopad, prosinec, únor, duben, červen, září
Tisk: Printo, spol. s r.o., Gen. Sochora 1379, 708 00 Ostrava–Poruba
Copyright: © 2016 Milan Kajínek. Všechna práva vyhrazena.
Vydavatel: Milan Kajínek, Železničářů 1343/17, 170 00 Praha 7
IČO: 72858290
ISSN: 2533-4670
MK ČR E 22670
ISBN: 978-80-905847-7-8

Rozšiřují společnosti PNS a.s. a Kosmas s.r.o.