(Pixabay.com)
(Pixabay.com)
 
 „Jsem zde, připraven
slavnostně uvádět den...“

Tento kur domácí dříve na vsi možná lidem sloužil namísto budíku. Chovatelé se shodují na tom, že kohout nejčastěji kokrhá kolem 4. hodiny ranní. Říkalo se, že uvádí den.

28. ledna 2017 nastává rok kohouta, který je podle čínského označení nazýván ĎJI. Kohout byl desátým v pořadí zvířat, která se přišla rozloučit s Buddhou, než opouštěl Zem. Bylo jich celkem dvanáct a každé má svůj rok.

Letošní rok kohouta je spojen s prvkem ohně, takže máme před sebou skoro 365 dní s ohňovým kohoutem. Stejný prvek se opakuje po 60 letech.

Kohout je v první řadě autoritářský tvor, ale přesto hluboko uvnitř sebe skrývá kousek nejistoty, a tak potřebuje svoji autoritu často potvrzovat.

Má sklon k důvěřivosti a ke smělým plánům, které nejsou vždy racionálně proveditelné. Zároveň hýří i plýtvá svou energií, je suverénní a někdy až despotický. Dalším jeho rysem je schopnost být dobrým správcem, svědomitě dohlížejícím na dodržování práv na „svém dvoře“.

Co přináší rok kohouta?

Přinést nám má tísnivé události, avšak kohout je zvládne vyrovnat, protože jeho dramatický charakter je schopen zklidnit různé druhy malicherných neshod.

V tomto roce není radno plánovat velké věci, jinak by nás to stálo přílišné úsilí jich dosáhnout. Nemáme mířit příliš vysoko, mohli bychom spadnout. 

Politika různých států bude vykazovat soutěživost a předvádět sílu. Ke skutečné bitvě však nedojde. Starosti nás však budou stále provázet.

Kohout má zálibu neustále se cvičit v argumentaci a sporech, opravdovou škodu však nezpůsobí. 

Máme naději, že kohout nikdy nepřichází s prázdnou. Je to hospodářsky soběstačný pták, nebudeme hladovět.

V roce ĎJI, jak kohouta nazývají čínsky, máme mít oči doširoka otevřené a ústa zavřená. Dobře zvažte, co řeknete, než je otevřete.

Jací jsme my, kohouti?

Člověk narozený v roce ĎJI je nejvýstřednějším a nejčastěji nepochopeným znamením čínského zvířetníku. Navenek vykazuje sebejistotu a smělost, uvnitř však může být staromódně ustrnulý až konzervativní.

Zejména muži bývají atraktivní, zářiví, vkusně upravení. Kohouti dobře hospodaří s penězi, aktivní jsou také v důsledném vymáhání dluhů. Kohouti jako hospodáři vám udělají rozpočet na cokoliv.

Kohout má příjemné způsoby, současně avšak jeho přímost a důslednost může být pro některé jedince nesnesitelná.

Ženy – kohoutice můžeme také nazvat slípkami. Je tu také ještě střední rod – kuře, který se v čínském názvosloví příliš nepoužívá. Žena je také méně barvitá a drží se více při zemi. Kohoutice spolu vycházejí dobře, tak trochu jako v hejnu.

Zdobný kohout se nejlépe snáší s hadem, koněm a buvolem. Třenice může mít s myší, králíkem a psem.

Mezi známé osobnosti narozené v roce kohouta náleží Konfucius, Marie Terezie, Luděk Munzar, Yves Montand, Elton John, Katharine Hepburnová,, Henry Ford nebo Cate Blanchett.

Rok ve znamení ĎJI nám zajistí pestrobarevný tok času hýřící barvami různých událostí.

Jsem přesný v plnění úkolů,
vždy bdělý a pozorný správce.
Vyhledávám pořádek a řád.
Představuji absolutní
věrnost, spolehlivost a oddanost.
Já jsem kohout!


Zdroj: Theodora Lau: Velká kniha čínských horoskopů