Epoch Times - Magazín únor / březen 2017
Epoch Times - Magazín únor / březen 2017
Vážení čtenáři,

v novém roce přecházíme od speciálních vydání k magazínu naplněnému rubrikami z různých společenských úrovní a směrů. Náš záměr ale zůstává stejný: přinášet kvalitní obsah, který inspiruje, vzdělává a pobaví.

Protože jako médium jsme se od počátku vydali cestou podporování tradičních hodnot a kultur, odráží se tato snaha přirozeně i v tomto vydání, jehož velká část je věnována právě kultuře. Kostrou nebo obraznou „páteří“ vydání je cesta člověka za poznáním, sebezdokonalováním a osobním rozvojem, neboť člověk, jak věříme, má na své cestě životem dobře využít volný čas k osobnímu rozvoji a vzdělávání.

Dalším zásadním momentem naší edice je dokazování existence úzkého provázání mezi stavem morálních hodnot společnosti a jejím rozvojem či úpadkem.

Někdy se mě čtenáři ptají: „Proč věnujete tolik prostoru Číně?“ Je to proto, že právě toto téma je úzce spjato se samotným založením deníku Epoch Times v Atlantě v roce 2000. Vznikl kvůli potřebě vytvářet necenzurované zpravodajství z oblasti Číny, která ekonomicky a politicky motivovala západní tisk k autocenzuře.

Magazín naplňujeme tématy, která vnímáme jako zásadní, a řídíme se myšlenkou, že není třeba vědět mnoho, ale znát to důležité.

Přeji Vám hodnotné a inspirativní čtení.

Milan Kajínek
šéfredaktor

Magazín je v prodeji v síti Kosmas.

Nahlédněme společně do vztahů mezi chováním, myšlením
člověka a stavem jeho fyzického těla. Nemoc nebo zdraví jsou
stavy, za nimiž stojí konkrétní příčiny. Dokážeme ale určit, jaké
příčiny to jsou?
Celostní medicína vyžaduje aktivní účast člověka na jeho
uzdravení. Hledá příčiny nemocí na straně toho, kdo onemocněl,
v jeho životním stylu, chování a myšlení.
Pochopení, že nemoc není pouze něco vnějšího, ale že vzniká
také aktivní účastí člověka, vede k odlišnému řešení otázky, jak
dosáhnout a udržet si zdraví a harmonii při výzvách každodenního
životního koloběhu.
Současná doba nás stále více připravuje o přirozené prostředí
a základní prostředky zabezpečující psychické i fyzické zdraví.
Pohyb v přírodě nahrazuje život ve městě, chůzi lesem jízda automobilem
nebo hromadnou dopravou, manuální práci sezení u počítačů.
V důsledku razantní změny životního stylu a životního
prostředí vznikají také mnohé civilizační nemoci.
Jak zpomalit, vyvážit svůj životní styl a nalézt rovnováhu, však
nemusí být velmi těžká otázka a už vůbec nemusí být finančně
nákladná. Není to ale ani tak, že by se dalo něco z toho získat bez
práce nebo bez obětí.
V tomto vydání se pokusíme přinést množství jednoduchých
náznaků a odpovědí na tyto zásadní životní otázky.
Přejeme Vám hodnotné a inspirativní čtení...
Milan Kajínek
šéfredaktor

Datum vydání: únor 2017

*  Facebook  * Ukázka z tištěného magazínu Epoch Times - únor, březen 2017Ukázka z tištěného magazínu Epoch Times - únor / březen 2017

Redakce


Šéfredaktor: Milan Kajínek (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )
Redaktoři: Ondřej Horecký, Zdenka Danková, Jana Kalivodová, Jana Skovajsová, Michal Cabejšek
Korektury: Jana Skovajsová, Zdenka Danková, Lenka Kruťová
Křížovky: Martin Kováč
Grafika: Kamil Rakyta, Tomáš Kvapil, Ladislav Gryc
Prodej reklamy: David Czyž (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Prodej výtisků a E-shop: Světlana Kovářová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Datum vydání: únor 2017
Místo vydání: Praha, Česká republika
Náklad: 10 tisíc výtisků
Periodicita vydání: Jednou za dva měsíce, dvouměsíčník
Tisk: Printo, spol. s r.o., Gen. Sochora 1379, 708 00 Ostrava–Poruba
Copyright: © 2016 Milan Kajínek. Všechna práva vyhrazena.
Vydavatel: Milan Kajínek, Železničářů 1343/17, 170 00 Praha 7
IČO: 72858290, DIČ: Neplátce DPH
Prodejce: David Czyž, Nýdek 559, 739 96
IČO: 689 38 179, DIČ: CZ7106164978
ISSN: 2533-4670
MK ČR E 22670
 
Rozšiřují společnosti PNS a.s. a Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.