Záběr z výstavy Body The Exhibition. Tvář zesnulého byla z fotografie elektronicky vymazána. (SERGEI SUPINSKY / AFP / GettyImages)
Záběr z výstavy Body The Exhibition. Tvář zesnulého byla z fotografie elektronicky vymazána. (SERGEI SUPINSKY / AFP / GettyImages)
Česká anatomická společnost (ČAS) vydala oficiální prohlášení, v němž reaguje na výstavu mrtvých těl Body The Exhibition, která se má konat od konce února do konce června 2017. Stanovisko společnosti je negativní v rovině vědecké, etické i právní.

Největším nedostatkem výstavy je nejasný původ vystavovaných těl, jež dle relevantních zjištění patří lidem, kteří nedali k takovémuto posmrtnému zacházení s jejich těly svolení. Existují důvodná podezření, že těla patří vězňům svědomí z čínského vězeňského systému města Ta-lien, kde byla těla plastinována. V těchto zařízeních byli zadržováni zejména stoupenci duchovního hnutí Falun Gong, násilně potlačovaného čínským režimem od roku 1999. (Více...)

Anatomická společnost kritizuje zejména komerční ráz výstavy, který se pořadatelé pokoušejí ukrýt pod pláštěm vědeckého bádání. „Česká legislativa jednoznačně vylučuje použití těla zemřelého jako zdroje finančního prospěchu fyzických nebo právnických osob,“ uvádí ČSA a protestuje proti výstavě prohlášením, že „není přípustné provádět pitvu a preparaci orgánů a jejich následné vystavování za komerčním účelem“.

„Důvody negativního stanoviska České anatomické společnosti k vystavování plastinovaných lidských těl jsou tedy v rovině právní a etické.“ - Česká anatomická společnost

„V souvislosti s naším odmítavým postojem k výstavě naše společnost vyjadřuje podporu návrhu novely zákona o pohřebnictví,“ uvádí prohlášení, pod nímž je podepsán předseda anatomické společnosti Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.. Tento vládní návrh nové právní úpravy, kterým se nyní ve druhém čtení zabývá Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (sněmovní tisk 954), zakazuje výstavy nabalzamovaných mrtvých lidských těl, pokud s tím zemřelý za svého života nesouhlasil.

Společnost potvrzuje fakt, že „bez poznání stavby lidského těla by medicína, založená na poznatcích biologických věd, neměla své oprávnění“, ale zároveň se pevně vymezuje vůči provádění pitvy a preparace orgánů za komerčními účely, které mají podle Anatomické společnosti zůstávat výlučně v oblasti vědeckého výzkumu.

„Znalost anatomie získávají studenti lékařství dlouhodobým studiem, kdy si bezprostředním kontaktem ověřují správnost svých teoretických poznatků. Poznání stavby lidského těla jim umožní napravovat následky úrazů a rozpoznávat chorobné změny vyvolané nemocí. Tento proces je v souhlasu s českou legislativou, která umožňuje pitvu pouze jako výukový nebo diagnostický proces a naprosto přesně stanovuje podmínky jejího provádění,“ míní ČAS.

ČAS konečně poukazuje na právní výklad české legislativy, z něhož vyplývá, že „Česká republika by měla patřit mezi země, které tento způsob prezentace resp. vystavování těl zemřelých nedovolují“.

Nesouhlasné hlasy lékařů s výstavou

„Sám považuji výstavu „Bodies“ za počin, který se vydává za „vědeckou“ akci, která ve skutečnosti  maskuje bulvární podstatu věci (obdobně jako byly v 19. století cirkusové představení různých zrůd). Samozřejmě by mě zajímalo, jaký názorový proud představujete Vy!“ vyjádřil se v minulosti MUDr. Štefan Vítko, PhD, předseda správní rady České transplantační společnosti v e-mailové komunikaci s deníkem Epoch Times k předchozím výstavám.

Mgr. Silvie Čermáková, muzejní lektorka a pedagožka, ve své eseji na toto téma píše: „Výstava Bodies je podnik, který nikoliv bez podobnosti s někdejšími kočovnými obludárii křižuje již několik let svět. A všude se v souvislosti s ním přetřásají v podstatě podobné otázky a jsou připraveny nálepky... Nesporné zůstává, že jde o stroj na peníze, byznys jako každý jiný, ať už je jako prioritní zájem deklarováno cokoliv.“

„Těla jsou upravena tak, aby vzbudila dojem aktivity živých jedinců a vyvolala senzaci. To považujeme do značné míry za pobuřující. Součástí evropského myšlení je úcta k zemřelým a zacházení s lidskými ostatky v souladu se všeobecně přijímanými pravidly etiky a morálky,“ uvádělo již bezmála před deseti lety prohlášení českých lékařů.

Český organizátor výstavy společnost JVS Group na opakované dotazy Epoch Times k poskytnutí vyjádření ke vzniklé situaci ani jednou nereagoval.