Odhalení pamětní desky Josipu Juraji Strossmayerovi. (Facebooková stránka Jana Čižinského)
Odhalení pamětní desky Josipu Juraji Strossmayerovi. (Facebooková stránka Jana Čižinského)

Nad kontroverzní výstavou Body The Exhibition se začíná čile diskutovat v kruzích českých neziskových lidskoprávních organizací. Stala se také předmětem pozornosti České anatomické společnosti a novely zákona o pohřebnictví. 

Největším nedostatkem výstavy je nejasný původ vystavovaných těl, jež, dle relevantních zjištění, patří lidem, kteří nedali k takovémuto posmrtnému zacházení s jejich těly svolení. Existují důvodná podezření, že těla patří vězňům svědomí z čínského vězeňského systému města Ta-lien, kde byla těla plastinována. V těchto zařízeních byli zadržováni zejména stoupenci duchovního hnutí Falun Gong, násilně potlačovaného čínským režimem od roku 1999. (Více...)

„Byl jsem požádán o záštitu a pozván na zahájení. Záštitu i účast jsem odmítl e-mailem s odůvodněním, že v tomto případě komerce jednoznačně přebíjí zájem vzdělávání veřejnosti. Jedná se o ryzí komerci a akci považuji za mimořádně neetickou,“ uvedl Mgr. Jan Čižinský, starosta městské části Praha 7 v e-mailovém rozhovoru s Epoch Times.

„Já se k jeho stanovisku přidávám a jen doplním, že akce je pořádána v prostorách, které patří Magistrátu Hl.m. Prahy, respektive Rozvojovým projektům Praha a.s.. Praha 7 tedy nemusela akci udělovat žádné povolení a jak psal pan starosta, tak akci neudělila ani záštitu,“ napsala Epoch Times MgA. Hana Třeštíková, radní pro kulturu a sousedské vztahy MČ Praha 7.

Česká anatomická společnost (ČAS) vydala oficiální prohlášení, v němž reaguje na výstavu mrtvých těl Body The Exhibition, která se má konat od konce února do konce června 2017. Stanovisko společnosti je negativní v rovině vědecké, etické i právní.

„Naše společnost, v souvislosti s naším odmítavým postojem k výstavě, vyjadřuje podporu návrhu novely zákona o pohřebnictví,“ uvádí prohlášení, pod nímž je podepsán předseda anatomické společnosti Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. Tento vládní návrh nové právní úpravy, kterým se nyní ve druhém čtení zabývá Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (sněmovní tisk 954), zakazuje výstavy nabalzamovaných mrtvých lidských těl za předpokladu, že s tím zemřelý za svého života nesouhlasil.

Český organizátor výstavy společnost JVS Group na opakované dotazy Epoch Times k poskytnutí vyjádření ke vzniklé situaci dosud nereagoval.

Nesouhlasné hlasy lékařů s výstavou

Kromě kritických hlasů zaznívá také podpora, bagatelizování a nezájem o pozadí výstavy ze strany českých návštěvníků. Samotná plastinace mrtvých těl může pomoci uchovat tělesnou tkáň po dlouhé časové období po klinické smrti člověka a sloužit k vědeckým účelům. Lékaři však kritizují skutečnost, že výstava těl je komerční projekt pořádaný za účelem vydělání peněz, nikoliv jako vědecký projekt sloužící k výzkumu. 

„Sám považuji výstavu „Bodies“ za počin, vydávající se za „vědeckou“ akci, která však ve skutečnosti maskuje bulvární podstatu věci (obdobně jako byly v 19. století cirkusové představení různých zrůd),“ vyjádřil se v minulosti v e-mailové komunikaci s deníkem Epoch Times k předchozím výstavám MUDr. Štefan Vítko, Ph.D., předseda správní rady České transplantační společnosti.

Mgr. Silvie Čermáková, muzejní lektorka a pedagožka, ve své eseji na toto téma píše: „Výstava Bodies je podnik, který nikoliv bez podobnosti s někdejšími kočovnými obludárii, křižuje svět již několik let. A všude se v souvislosti s ním přetřásají v podstatě podobné otázky a jsou připraveny nálepky... Nesporné zůstává, že jde o stroj na peníze, byznys jako každý jiný, ať už je jako prioritní zájem deklarováno cokoliv.“

„Těla jsou upravena tak, aby vzbudila dojem aktivity živých jedinců a vyvolala senzaci. To považujeme do značné míry za pobuřující. Součástí evropského myšlení je úcta k zemřelým a zacházení s lidskými ostatky v souladu se všeobecně přijímanými pravidly etiky a morálky,“ uvádělo již bezmála před deseti lety prohlášení českých lékařů.

Článek byl aktualizován 20. 2. 2017

Související články:

Česká anatomická společnost odmítá výstavu Body The Exhibition „v rovině právní a etické“

Odkud pocházejí těla na výstavě Body The Exhibition v pražských Holešovicích?