Screenshot stránky Imagine Exhibitions. Tvář zesnulého byla z fotografie elektronicky vymazána. (imagineexhibitions.com)
Screenshot stránky Imagine Exhibitions. Tvář zesnulého byla z fotografie elektronicky vymazána. (imagineexhibitions.com)

Zástupkyně českého pořadatele výstavy JVS Group podle zdroje Epoch Times sdělila, že výstava těl pochází od společnosti Imagine Exhibitions. Výkonný ředitel společnosti Tom Zaller prohlásil, že těla jsou „nevyzvednutá“ a „neidentifikovaná“ těla z Číny poskytnutá lékařem a neexistují žádná svolení k jejich posmrtnému využití. To znamená, že se nejedná o dobrovolné dárce, ale o těla, která si po jejich smrti nepřevzali příbuzní, protože nebyla známa totožnost mrtvých těl.

Na otázku, zda byla těla darována a existují-li svolení dárců s posmrtným vystavováním jejich těl, Zaller, tehdy jako viceprezident Premier Exhibitions, která vystavovala lidská těla v rámci výstavy Bodies The Exhibition v Atlantě, v roce 2007 pro list The Cincinnati Enquirer odpověděl: „Samozřejmě svolení neexistují... tato těla nebyla vyžádána nebo identifikována. Nebylo na koho se obrátit ohledně svolení.“

7. září 2016 zveřejnilo Nevada Public Radio rozhovor s Tomem Zallerem, kdy byla výstava v Las Vegas pořádaná společností Imagine Exhibitions pod názvem Bodies: The Exhibition. Odtud měla být, dle českých pořadatelů, převezena do Prahy, tentokrát pod názvem Body The Exhibition.

Na stránkách redaktorka Nevada Public Radio Kristy Totten píše, že „Tento druh výstav je kontroverzní, protože těla, která jsou na nich použitá, jsou „nevyžádaná“. Zaller vysvětlil, že exponáty, jak těla nazývá, jsou lidé, kteří zemřeli, ale zůstali neznámí. Tyto neznámé mrtvoly jsou používány pro několik různých účelů od zdravotnických škol po cvičné kriminální vyšetřování.“

„Lékař, s nímž pracoval v Číně, sbírá neidentifikovaná mrtvá těla v regionu, konzervuje je a poté dává na výstavy,“ uvádí Kristy Totten dále v článku.

Což nás opět přivádí ke společnosti Dalien Hoffen Bio-Technique Co., kterou vlastní doktor Suej Chung-ťin působící v čínském městě Ta-lien v provincii Liao-ning, provádějící plastinaci lidských a zvířecích těl. Viz předcházející článek...

Rovněž nás zmíněné skutečnosti přivádějí zpět k tvrzení investigativního novináře Ethana Gutmanna, který popisuje skupinu „bezejmenných vězňů“ vznikající po začátku celostátní represivní kampaně komunistické strany Číny proti duchovnímu hnutí Falun Gong. Gutmann věnoval výstavě celou kapitolu v knize Jatka[1], která shrnuje jeho sedm let dlouhý terénní výzkum. Podle jeho výzkumu se začal mezi zadrženými lidmi šířit přístup, kdy ničili svoje doklady, neprozrazovali své jména ani bydliště, aby nedošlo k dalšímu pronásledování jejich rodin a příbuzných. Tím vznikala velká skupina „bezejmenných vězňů“.

Pokud by takový bezejmenný vězeň ve vězení zemřel, jeho tělo by si neměl kdo převzít, neboť by o jeho smrti nebylo koho informovat (neznámí příbuzní). Stalo by se z něho tedy „neidentifikované“ tělo, které by bylo v takovém případě dle čínské legislativy nadále v pravomoci vedení vězeňského systému, kde došlo k jeho úmrtí.

Zpráva neziskové organizace WOIPFG[2] dokumentuje, že Suej Chung-ťin přiznává, že těla, která používal k plastinaci, pocházela přímo od Úřadu veřejné bezpečnosti. To by znamenalo, že svolení k využití těl mrtvých vězňů musel dát šéf veřejné bezpečnosti provincie Liao-ning, který měl pravomoci nad místním vězeňským systémem. (Kdo je Suej Chung-ťin?...)

Použití těl mrtvých vězňů ještě samo o sobě nenaznačuje nějaké nepravosti, ale každopádně stále není jasné, kdo byli ti vězni, a zda se jednalo o lidi pronásledované čínským režimem pro jejich víru nebo etnickou příslušnost – duchovní hnutí Falun Gong, křesťany, Ujgury nebo Tibeťany.

Jak Tom Zaller uvedl, nikdy neposkytli dobrovolný informovaný souhlas k posmrtnému komerčnímu využití a vystavování jejich těl, což by mělo být pro legalizaci celé věci (alespoň na Západě) nezbytné.

Přímo v Ta-lienu existují tři možnosti, odkud by mohla těla vězňů pocházet – nápravný ústav Yaoia, věznice Nan-kuan-ling nebo Pracovní tábor Ta-lien.

Pokud skutečně došlo k tomu, že byla rozprodávána mrtvá těla vězňů bez jejich svolení, jedná se o obchodování s lidmi, které zapovídá Norimberský kodex, Helsinská deklarace, Belmontská zpráva, principy Světové zdravotnické organizace (WHO), Světové lékařské asociace (WMA) a Istanbulská deklarace.[3]


POZNÁMKY:

[1] Kniha Jatka, vydalo nakladatelství C-press 2014, autor Ethan Gutmann, (strana 273 částečně dostupné on-lineLINK

[2]  (WOIPFG) World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong. Report 236 LINK

Tel: (347)448-5790 Fax: (347)402-1444 P. O. Box 84, New York,USA 10116 LINK

[3] Informace byla převzata z lékařského měsíčníku Tempus Medicorum, duben 2015LINK

Související články:

Česká anatomická společnost odmítá výstavu Body The Exhibition „v rovině právní a etické“

„Jedná se o ryzí komerci a akci považuji za mimořádně neetickou,“ říká starosta Prahy 7 k výstavě Body The Exhibition

Body The Exhibition: Exponáty jsou neidentifikovaná těla z Číny, souhlas s posmrtným využitím neexistuje, řekl americký majitel výstavy

Pokud majitel výstavy Body The Exhibition povolí odběry DNA z vystavovaných těl, Číňané budou moci hledat těla zmizelých příbuzných

Odkud pocházejí těla na výstavě Body The Exhibition v pražských Holešovicích?