Papež František v okně apoštolského paláce, 19. února 2017 ve Vatikánu, ilustr. foto. (ANDREAS SOLARO / AFP / Getty Images)
Papež František v okně apoštolského paláce, 19. února 2017 ve Vatikánu, ilustr. foto. (ANDREAS SOLARO / AFP / Getty Images)
Mezinárodní sdružení lékařů DAFOH svolalo 7. února tiskovou konferenci u příležitosti summitu u plánovaného ve Vatikánu. Sdružení tak reagovalo na skutečnost, že jedním z účastníků summitu byl Chuang Ťie-fu, představitel čínského transplantačního odvětví, který podle kritických hlasů nemůže promlouvat za stranu boje proti nekalým praktikám v oblasti čínské transplantační chirurgie, protože on sám se jich údajně účastnil.

Podle sdružení lékařů by summit pořádaný ve Vatikánu mohl vrhnout mylné světlo na oblast čínské transplantační chirurgie, která je podle nich i dnes značně problematická z etického i právního hlediska. Rovněž lékaři vyjadřují znepokojení nad možným zametáním zločinů, které se v ČLR v této oblasti udály, pod stůl.

„Účast Číny na summitu o obchodování s orgány, jehož hostitelem je vatikánská vědecká skupina, je zastoupena navzdory tomu, že neexistuje žádný důkaz o tom, že předchozí praktiky nuceného odebírání orgánů již skončily; údajné reformy v Číně zůstávají neověřené kvůli nedostatku transparentnosti,“ uvádí sdružení DAFOH v tiskovém prohlášení.

„Bez transparentnosti je ověřování údajných reforem nemožné. Odpovědnost za předchozí zneužívání transplantační chirurgie nesmí být ignorována. Bez odpovědnosti neexistuje žádný důvod věřit tvrzení čínské vlády, že nucené odebírání orgánů vězňům bylo ukončeno.” –  Dr. Torsten Trey, výkonný ředitel DAFOH.

K situaci se vyjádřili také členové italského senátu Maurizio Romani a Alessandra Bencini.

„Myslím, že pozvat čínské delegáty, aby hovořili na konferenci v Itálii, je urážkou těch, kteří z těchto důvodů zemřeli,“ řekl Maurizio Romani v rozhovoru pro televizi New Tang Dynasty (NTD). „Teď je pravda na talíři a před zraky všech. Zejména přišel na světlo zločin, který byl páchán několik let.“

„Proč zvete lidi, kteří jsou vinní ze spáchání zločinů, lidi, kteří rozhodně zaváděli ilegální postupy?“ uvedla Alessandra Bencini.Reportáž televize New Tang Dynasty týkající se summitu ve Vatikánu.

V Římě na několika místech probíhaly protesty příznivců Falun Gongu. Několik desítek se jich v Itálii sjelo ze Slovenska, Irska, Belgie, Holandska, Polska, Řecka a dalších zemí. Během summitu pořádali ve městě osvětové a protestní akce poblíž Kolosea a hradu Svatého Angela, který se nachází u pěší zóny poblíž hranic s Vatikánem. Evropští příznivci Falun Gongu zde rozdávali letáky, prováděli cvičení metody Falun Gong, meditovali nebo drželi transparenty vyzývající k prošetření praktik čínské transplantační chirurgie.

Existují důvodná podezření zahraničních expertů[1], ale i čínských právníků, která dokládají, že od roku 1999, kdy v Číně propukla vlna represí duchovního hnutí Falun Gong, bylo velké množství následovníků hnutí zatčeno a ve vězení usmrceno ve spolupráci s nemocnicemi Lidové osvobozenecké armády, které se podílejí na odebírání jejich tělesných orgánů a následných transplantacích.

Podle lékařů je etická důvěryhodnost Chuang Ťie-fua, představitele čínského transplantačního odvětví, na pováženou.

Přidružená nemocnice University Sun Yat-sen v provincii Kuang-tung byla pro doktora Chuang Ťie-fua jeho almou mater. Sám se zde stal předním chirurgem pro transplantace jater a zodpovědným prezidentem Lékařské fakulty Sun Yat-Sen.

Podle článku South China Morning Post z ledna 2013 sdělil doktor lékařských věd První přidružené nemocnice na Univerzitě Sun Yat-Sen reportérovi, že „transplantaci jater je možno snadno zařídit a souhlas není třeba řešit. Nebylo žádných opatření v pevninském zákoně pro vězně, aby podali souhlas k darování orgánů“. V té době byl ředitelem nemocnice Chuang Ťie-fu.

Někteří lékaři vidí přímou spojitost mezi neetickými praktikami čínské transplantační chirurgie a samotným Chuang Ťie-fuem. „Tento muž byl osobně zapojen do všech těchto zločinů, kdy sám učinil více než 500 transplantací jater,“ říká doktor Arne Schwarz ze Švýcarska, který získal ocenění za svoje šetření v oblasti zneužívání čínského transplantačního systému.

V době, kdy Chuang Ťie-fu prováděl zmiňované transplantace jater, probíhala čilá spolupráce mezi vězeňským systémem a První přidruženou nemocnicí na Univerzitě Sun Yat-Sen, kam dodávalo vězení orgány popravených vězňů. Experti prohlašují, že se nejednalo o popravené zločince, nýbrž o členy režimem pronásledovaných skupin. Konkrétně zejména duchovního hnutí Falun Gong, křesťanů, Ujgurů a Tibeťanů.[1]

Sdružení DAFOH vyzvalo účastníky summitu, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO) a Transplantační společnosti (TTS), aby od Chuang Ťie-fua a čínské vlády požadovali potvrzení, že „násilné odebírání orgánů vězňům svědomí, včetně členů Falun Gongu a jakýchkoliv jiných skupin vězňů, skončilo a nebude pokračovat“.

Lékaři rovněž požadují předložení důkazů, že praktiky nucených odběrů orgánů, k nimž opravňuje ustanovení z roku 1984, byly ukončeny a požadují definitivní právní zrušení zmíněného ustanovení. Za dostatečný důkaz považují přijetí nové legislativy, která výslovně zakazuje odebírání orgánů ze všech skupin vězňů.

Posledním požadavkem sdružení je poskytnutí ročních součtů transplantací orgánů v každé z 20 licencovaných transplantačních nemocnic v Pekingu.

„Bez transparentnosti je ověřování údajných reforem nemožné. Odpovědnost za předchozí zneužívání transplantační chirurgie nesmí být ignorována. Bez odpovědnosti neexistuje žádný důvod věřit tvrzení čínské vlády, že nucené odebírání orgánů vězňům bylo ukončeno. Stovky tisíc následovníků Falun Gongu prošly krevními testy a byly v Číně zabíjeny za účelem získání jejich orgánů. Přesto, namísto vyšetřování těchto naléhavých případů, jsou údajné čínské reformy přijímány jako validní bez jakékoliv nezávislé kontroly,“ říká Dr. Torsten Trey, výkonný ředitel mezinárodního sdružení lékařů DAFOH.


POZNÁMKY:

[1] Experti, na které se článek odvolává:

a) Kanadští právníci Kilgour, Matas a jejich vyšetřovací zpráva Bloody Harvest (2006), která potvrdila obvinění, že jsou následovníci Falun Gongu zneužíváni jako nedobrovolní dárci orgánů a její rozšířená zpráva (2016).

b) Publikované nahrávky telefonních hovorů a analýzy z vyšetřování organizace WOIPFG.

c) Mezinárodní sdružení doktorů DAFOH, které problém neetických transplantací v čínských vojenských nemocnicích nahlíží z lékařského a právního úhlu.

d) Sedmiletý terénní výzkum spisovatele Ethana Gutmanna shrnutý v knize The Slaughter, vydané v češtině nakladatelstvím C-press.