České osobnosti podporují projekt OSN. (osn.cz)
České osobnosti podporují projekt OSN. (osn.cz)

SDGs – cíle udržitelného rozvoje od OSN

Česká republika se přidala k těm, kteří mají iniciativu změnit náš svět k lepšímu.

OSN vyhlásila 17 cílů udržitelného rozvoje, které představují program rozvoje pro následujících 15 let (2015–2030), jako je vymýcení hladu a extrémní chudoby, zajištění trvalé udržitelnosti životního prostředí, snížení dětské úmrtnosti, zpřístupnění základního vzdělání všem, prosazovat rovnost pohlaví, posílit postavení žen apod.

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) mají změnit svět k lepšímu. Svými aktivitami v oblasti udržitelnosti přispívají všichni – vlády, firmy, neziskové organizace i jednotlivci.

Můžete pomoci ocenit ty, kteří rozjeli skvělé projekty na podporu SDGs v Česku a nominovat svou organizaci, hlasovat pro zajímavé projekty, můžete pomoci inspirovat své okolí, aby začlenilo SDGs do firemních strategií a každodenních životů.SDGs navazuje na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Cíle udržitelného rozvoje jsou výsledkem tříletého procesu vyjednávání, který začal na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiro. Na přípravě cílů se nepodílely jen vlády, ale i občané, nevládní organizace, firmy a odborníci ze všech kontinentů.

Agendu udržitelného rozvoje oficiálně schválil summit OSN 25. září 2015 v New Yorku v dokumentu Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030), jehož součástí jsou i Cíle udržitelného rozvoje (SDGs).
 
Nominace do 16. 4. 2017
Hlasování
od 24. 4. 2017
Vyhlašování cen 27. 5. 2017


Zjistěte více a nominujte projekt, kterému věříte.

Jsme první generací, která může úplně odstranit extrémní chudobu a hlad na celé Zemi, a zároveň poslední generací, která může zabránit nejhorším dopadům globálního oteplování.

Udržitelným rozvojem se rozumí, že se zlepšují životní podmínky lidí, a zároveň zůstává zachována rozmanitost a přirozené funkce přírody. Znamená to efektivně spolupracovat, více myslet na druhé a vážit si životního prostředí. Jestli se vydáme na cestu udržitelnosti bude záležet nejen na politicích, ale i na každém z nás, vyzývá OSN.

Projekt Ceny SDGs v Česku společně organizují Úřad vlády České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Asociace společenské odpovědnosti, Česká rozvojová agentura a Informační centrum OSN v Praze.Zdroj: www.osn.cz